ORDIN nr. 43 din 26 aprilie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 mai 2013    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:"11. Ziua Direcţiei Generale Management Operaţional în data de 1 iunie."2. La articolul 2 alineatul (2), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Ziua Inspectoratului General pentru Imigrări în data de 7 aprilie."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 26 aprilie 2013.Nr. 43.-----