HOTĂRÂRE nr. 200 din 23 aprilie 2013privind aprobarea stemelor comunelor Alma, Apoldu de Jos, Bârghiş, Hoghilag, Jina, Ludoş, Micăsasa, Porumbacu de Jos, Sadu, Tilişca şi Turnu Roşu, judeţul Sibiu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stemele comunelor Alma, Apoldu de Jos, Bârghiş, Hoghilag, Jina, Ludoş, Micăsasa, Porumbacu de Jos, Sadu, Tilişca şi Turnu Roşu, judeţul Sibiu, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.11. (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.11. (3) Anexele nr. 1.1-1.11 şi 2.1-2.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaBucureşti, 23 aprilie 2013.Nr. 200.  +  Anexa 1.1  +  Anexa 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Alma, judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Alma se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu de argint.În partea superioară, în mijloc, în câmp roşu, se află un turn de biserică ortodoxă de argint, cu acoperiş în două ape.În partea superioară, în câmp albastru, se află câte o frunză de stejar verde cu două ghinde de aur.În partea inferioară, în câmp albastru, se află o privighetoare.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateTurnul de biserică sugerează vechea şi constanta credinţă ortodoxă a locuitorilor.Frunzele de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar priveghetoarea simbolizează o mare varietate de specii de păsări de pădure.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.2  +  Anexa 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Apoldu de Jos,judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Apoldu de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.În partea superioară, în câmp albastru, se află o cruce de argint cu braţele egale.În partea superioară, în câmp roşu, se află un fir de viţă de vie de aur, cu 3 frunze şi 2 ciorchini.În vârful scutului se află un zid de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCrucea sugerează credinţa ortodoxă a locuitorilor.Viţa de vie semnifică una din preocupările tradiţionale ale locuitorilor.Zidul simbolizează istoria veche de secole pe aceste meleaguri.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.3  +  Anexa 2.3DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Bârghiş,judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Bârghiş se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.În interiorul scutului se află un triunghi răsturnat de culoare roşie, încărcat de o arteziană de gaz de argint, ce izbucneşte din vârful triunghiular de aur.În partea dreaptă şi în partea stângă, în câmp albastru, se află câte o floare de carpen de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCarpenul şi arteziana semnifică bogăţia silvică, precum şi bogăţia subsolului zonei în gaz metan.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.4  +  Anexa 2.4DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Hoghilag,judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Hoghilag se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite.În interiorul scutului se află un turn de apărare de aur, broşând un brâu undat de argint şi două flori de tuberoză de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateTurnul sugerează istoria veche a zonei.Tuberozele semnifică una din preocupările tradiţionale ale locuitorilor, cultivarea florilor.Brâul undat reprezintă râul Târnava Mare.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.5  +  Anexa 2.5DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Jina, judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Jina se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În partea superioară, în câmp auriu, se află un brad verde.În partea superioară, în câmp albastru, se află două frunze de stejar cu o ghindă, de aur.În vârful scutului, în câmp roşu, se află un cap de berbec de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateBradul şi frunzele de stejar simbolizează bogăţia silvică a zonei.Capul de berbec reprezintă una din preocupările tradiţionale ale locuitorilor, creşterea ovinelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.6  +  Anexa 2.6DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Ludoş, judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Ludoş se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un cap de bovideu de argint, încadrat între două spice de grâu de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateSpicele de grâu şi capul de bovideu simbolizează ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi creşterea animalelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.7  +  Anexa 2.7DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Micăsasa,judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.7, stema comunei Micăsasa se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În interiorul scutului în câmp roşu se află o cruce latină de aur, un brâu undat de argint şi un ciorchine de strugure de aur.În câmp albastru se află un castron de terra sigillata roşu, încărcat de două spice de grâu de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCrucea sugerează credinţa creştină a locuitorilor.Brâul undat reprezintă râul Târnava Mare.Spicele de grâu şi ciorchinele semnifică ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi viticultura.Castronul simbolizează tradiţia în ceramică a locuitorilor, specifică evului mediu.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.8  +  Anexa 2.8DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Porumbacu de Jos,judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.8, stema comunei Porumbacu de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.În partea superioară, în câmp albastru, se află câte o coroană cu fleuroane de aur.În partea superioară, în stânga şi în partea inferioară, în dreapta, în câmp auriu, se află câte un brad verde.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCoroana de aur face referire la calitatea "Ţării Făgăraşului" de "ducat", feud conferit domnului Ţării Româneşti, în evul mediu.Bradul simbolizează bogăţia silvică a zonei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.9  +  Anexa 2.9DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Sadu, judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.9, stema comunei Sadu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.În partea superioară, în câmp albastru, se află 6 săgeţi de argint care pleacă din acelaşi punct.În partea inferioară, în câmp de argint, se află 3 stele albastre, dispuse 2: 1.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiilea elementelor însumateCele 6 săgeţi reprezintă prima centrală mixtă hidro-termoelectrică construită în localitate.Cele 3 stele simbolizează personalităţile marcante din istoria localităţii Micu Klein, Samuil Klein şi Piuariu Molnar.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.10  +  Anexa 2.10DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Tilişca,judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.10, stema comunei Tilişca se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu şef zidit de argint şi câmp albastru cu berbec de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţia elementelor însumateZidul de argint sugerează existenţa, în hotarul localităţii, atât a unei cetăţi dacice pe dealul Căţănaş, cât şi a uneia din Evul Mediu (sec. XII-XIV) pe dealul Cetate.Berbecul simbolizează ocupaţia principală a locuitorilor, creşterea ovinelor.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.11  +  Anexa 2.11DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Turnu Roşu,judeţul SibiuDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.11, stema comunei Turnu Roşu se compune dintr-un scut triunghiular argintiu cu marginile rotunjite, încărcat de un turn din zid roşu.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateTurnul roşu face referire la denumirea localităţii.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.-------