ORDIN nr. 259 din 13 octombrie 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu(actualizat până la data de 19 iulie 2011*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 iulie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 659 din 31 octombrie 2005; RECTIFICAREA nr. 259 din 13 octombrie 2004; ORDINUL nr. 376 din 16 iulie 2008; ORDINUL nr. 132 din 16 aprilie 2009; ORDINUL nr. 367 din 11 iulie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. a) şi ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 85 şi 89 din Metodologia de repartizare şi facturare a consumurilor individuale de energie termică în imobile de tip condominiu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004,în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prestatorii acestor servicii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale de Reglementarepentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,Ioan Radu,secretar de statBucureşti, 13 octombrie 2004.Nr. 259.  +  AnexăNORMA 13/10/2004