LEGE Nr. 28 din 15 martie 1991pentru acceptarea de către România a Acordului (Statutului) privind Corporatia Financiară Internationala (C.F.I.)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 30 martie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia accepta Acordul (Statutul) privind Corporatia Financiară Internationala, adoptat la 11 aprilie 1955, asa cum a fost amendat prin rezoluţiile Consiliului guvernatorilor din 21 septembrie 1961 şi 1 septembrie 1965 şi accepta Rezoluţia Consiliului guvernatorilor Corporatiei Financiare Internaţionale nr. 165 din 4 septembrie 1990, care stabileşte condiţiile şi termenii pentru admiterea României ca membru al Corporatiei Financiare Internaţionale.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 1991.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea pentru acceptarea de către România a Acordului (Statului) privind Corporatia Financiară Internationala (C.F.I.) şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUACORD 11/04/1955