DECRET nr. 400 din 18 aprilie 2013privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe promulgă Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUBucureşti, 18 aprilie 2013.Nr. 400.----