ORDIN nr. 594 din 2 aprilie 2013pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 12 aprilie 2013  Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 118 din 12 aprilie 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 04-09-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.535 din 3 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 04 septembrie 2017 ) Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 983/2008 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 26 noiembrie 2008.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  București, 2 aprilie 2013.Nr. 594.  +  AnexaLISTA
  standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție