ORDIN nr. 34 din 4 aprilie 2013privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 559 din 28 martie 2013
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Nr. 34 din 4 aprilie 2013
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Nr. M.26 din 25 martie 2013
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
 • Nr. 8.157 din 4 aprilie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013  Pentru aplicarea prevederilor art. 150 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor:- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;- art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.  +  Articolul ILa anexa nr. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 9 mai 2011, cu modificările ulterioare, alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Comisiile de contestaţii prevăzute la alin. (1) se organizează şi funcţionează pe lângă Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia generală financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi, respectiv, Direcţia generală financiară din cadrul Serviciului Român de Informaţii."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor interne,Radu StroeMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaDirectorul Serviciului Român de Informaţii,George-Cristian Maior_________