LEGE nr. 79 din 5 aprilie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54 din 26 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - SA. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 28 septembrie 2012, cu următoarea modificare:- La articolul 2, alineatul (1)se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art 2. - (1) Fac obiectul preluării de către AVAS creanţele bugetare, respectiv impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii, precum şi creanţele născute după data deschiderii procedurii falimentului şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, administrate de ANAF, prin organul fiscal competent, asupra Societăţii Comerciale AVERSA - SA. Bucureşti şi înscrise în Tabelul definitiv consolidat al creanţelor din procedura de insolvenţă a debitoarei."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALERIU-STEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIUANTONESCUBucureşti, 5 aprilie 2013.Nr 79.________