LEGE nr. 77 din 5 aprilie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118 din 22 decembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 29 decembrie 2011.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALERIU-STEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIUANTONESCUBucureşti, 5 aprilie 2013.Nr 77._________