HOTĂRÂRE nr. 138 din 3 aprilie 2013 (*actualizată*)privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică(actualizată până la data de 4 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se acordă acces garantat la reţelele electrice pentru energia electrică produsă de centrala termoelectrică Mintia aparţinând Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A., care să asigure funcţionarea continuă a acesteia la o putere medie electrică de cel puţin 200 MW.  +  Articolul 2Se acordă acces garantat la reţelele electrice pentru energia electrică produsă de Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A., care să asigure funcţionarea continuă a acesteia la o putere electrică de cel puţin 500 MW.  +  Articolul 3Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi sistem, are obligaţia de a asigura dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse de centralele termoelectrice prevăzute la art. 1 şi 2 în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 4Pentru menţinerea nivelului de siguranţă a sistemului electroenergetic naţional, Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. are obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem la o valoare a puterii electrice de cel puţin 500 MW, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Notă

    Art. 4 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 941 din 29 octombrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 4 noiembrie 2014.
     +  Articolul 5Pentru menţinerea nivelului de siguranţă a sistemului electroenergetic naţional, Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. are obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem la o valoare a puterii electrice de cel puţin 600 MW, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 6Măsurile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în perioada 15 aprilie 2013 - 1 iulie 2015.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Ministrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăBucureşti, 3 aprilie 2013.Nr. 138.