HOTĂRÂRE nr. 136 din 3 aprilie 2013privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 5 aprilie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a primirii acestora prin hotărâri ale consiliilor locale şi punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IVServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 3 aprilie 2013.Nr. 136.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statuluişi administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Specialea cărui valoare de inventar se modifică*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
                                  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)┌─────┬───────┬─────────┬──────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┐│Nr. │ Codul │Denumirea│ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │Situaţia juridică actuală│ Tipul││M.F. │ de │ ├───────────┬──────────┬───────┤ dobân- │de inventar├─────────────────┬─────────┼─────────────────────────┤ bunu-││ │clasi- │ │Descrierea │ Vecină- │Adresa │ dirii/ │ - lei - │ Baza legală │În admi- │ Concesiune/Închiriat/ │ lui ││ │ficare │ │ tehnică │ tăţile │ │al dării│ │ │nistrare/│ Dat cu titlu gratuit │ ││ │ │ │(pe scurt) │(după caz,│ │în folo-│ │ │ conce- │ │ ││ │ │ │ │pe scurt) │ │ sinţă │ │ │ siune │ │ │├─────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│35517│8.19.01│Reţele │Cabluri de │ │Ţara: │ 1998 │ 53.649.337│H.G. nr. 808/1997│În admi- │ │Imobil││ │ │telefo- │cupru şi │ │România│ │ │P.V. nr. 35873 │nistrare │ │ ││ │ │nice de │fibră │ │ │ │ │din 31.12.2008 │ │ │ ││ │ │transport│optică în │ │ │ │ │H.G. nr. 439/2009│ │ │ ││ │ │şi │canalizaţie│ │ │ │ │P.V. nr. 35272 │ │ │ ││ │ │distri- │ │ │ │ │ │din 31.12.2009 │ │ │ ││ │ │buţie │ │ │ │ │ │H.G. nr. 887/2010│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │P.V. S/40257 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │din 10.03.2011 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 666/2011│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │H.G. nr. 293/2012│ │ │ │└─────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────┴────────┴───────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului şi care se dauîn administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
                                      Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)┌────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┐│Nr. │ Codul │Denumirea│ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │Situaţia juridică actuală│Tipul ││M.F.│ de │ ├───────────┬──────────┬─────────┤ dobân- │de inventar├─────────────────┬─────────┼─────────────────────────┤bunu- ││ │clasi- │ │Descrierea │ Vecină- │ Adresa │ dirii/ │ - lei - │ Baza legală │În admi- │ Concesiune/Închiriat/ │ lui ││ │ficare │ │ tehnică │ tăţile │ │al dării│ │ │nistrare/│ Dat cu titlu gratuit │ ││ │ │ │(pe scurt) │(după caz,│ │în folo-│ │ │ conce- │ │ ││ │ │ │ │pe scurt) │ │ sinţă │ │ │ siune │ │ │├────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ │8.19.01│Teren 37 │ 218,75 mp │ │Ţara: │ 2012 │ 36.219 │H.C.L. al Comunei│În admi- │ │Imobil││ │ │ │ │ │România; │ │ │Ilva Mică, │nistrare │ │ ││ │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │judeţul │ │ │ ││ │ │ │ │ │Bistriţa-│ │ │Bistriţa-Năsăud │ │ │ ││ │ │ │ │ │Năsăud │ │ │nr. 45/19.11.2012│ │ │ │├────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ │8.19.01│Imobil 45│Construcţie│ │Ţara: │ 2012 │ 1.181.225│Proces-verbal │În admi- │ │Imobil││ │ │ │ metalică │ │România; │ │ │de recepţie şi │nistrare │ │ ││ │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │punere în │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hunedoara│ │ │funcţiune │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. I-762515/1/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │28.06.2012 │ │ │ │├────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ │8.19.01│Teren 38 │ 400 mp │ │Ţara: │ 2011 │ 3.089 │H.C.L. al Comunei│În admi- │ │Imobil││ │ │ │ │ │România; │ │ │Certeju de Sus, │nistrare │ │ ││ │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │judeţul Hunedoara│ │ │ ││ │ │ │ │ │Hunedoara│ │ │nr. 23/29.04.2011│ │ │ │├────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────────────────────────┼──────┤│ │8.19.01│Imobil 46│Construcţie│ │Ţara: │ 2012 │ 635.543 │Proces-verbal │În admi- │ │Imobil││ │ │ │ metalică │ │România; │ │ │de recepţie şi │nistrare │ │ ││ │ │ │ │ │Judeţ: │ │ │punere în │ │ │ ││ │ │ │ │ │Iaşi │ │ │funcţiune │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │nr. I-762535/1/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │03.09.2012 │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────────────┴─────────┴─────────────────────────┴──────┘------------