ORDIN nr. 32 din 3 aprilie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 5 aprilie 2013    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"14. Inspectoratul General pentru Imigrări."2. La articolul 1, după punctul 125 se introduc două noi puncte, punctele 126 şi 127, cu următorul cuprins:"126. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea127. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Anghel Saligny» al Judeţului Vrancea."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-127."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-127 fac parte integrantă din prezentul ordin."5. Anexa nr. 14 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.6. După anexa nr. 125 se introduc două noi anexe, anexele nr. 126 şi 127, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 3 aprilie 2013.Nr. 32.  +  Anexa 1(Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRIÎnsemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Imigrări va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, cu o bandă de aur, încărcată cu 3 rândunele zburând, negre. În cartierul din partea stângă superioară o spadă de argint, înzestrată de aur, iar în cartierul din partea dreaptă inferioară o roată cu 8 spiţe de aur; cu şeful de argint, încărcat cu credinţa de carnaţie, cu mânecile scurte, roşii.Sub coada acvilei, deviza scrisă cu litere majuscule roşii, pe o eşarfă de aur: SCUTUM IN ANGUSTIIS (ADĂPOST LA STRÂMTORARE).Deasupra scutului mare, între două arce de cerc şnurate, de aur, pe fond albastru, este scris cu litere majuscule de acelaşi metal: I.G.I.Drapelul distinctiv al Inspectoratului General pentru Imigrări va avea culoare albă, cu lungimea flamurei egală cu 1,5 din lăţime. Însemnul heraldic de mai sus, însă fără cercurile şnurate, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului. În exteriorul însemnului, pe flancuri şi în partea de sus, este scrisă, cu litere majuscule şi sub formă de semicerc, denumirea unităţii: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, iar sub scut sunt scrise, în acelaşi mod, literele M.A.I.Semnificaţia elementelor însumate a) spada - justiţie, dreptate; capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă; b) banda - apărare, protecţie, ordine; c) rândunele zburând - străinii; singurătate, emigrare, separare; d) roata - baza de date a unităţii; e) credinţa (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare; f) literele I.G.I. - sigla Inspectoratului General pentru Imigrări; g) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.  +  Anexa 2(Anexa nr. 126 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN VRANCEAÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din 3 frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe argint, un fund de butoi natural, înconjurat de 5 ciorchini de struguri albaştri, poziţionaţi în stea, intercalaţi de 5 frunze verzi.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * VRANCEA.Semnificaţia elementelor însumate a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) fundul de butoi şi ciorchinii de struguri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Vrancea, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 3(Anexa nr. 127 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "ANGHEL SALIGNY"AL JUDEŢULUI VRANCEAÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; în cartierul 2, pe albastru, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat, iar în cartierul 3, pe argint, un fund de butoi natural, înconjurat de 5 ciorchini de struguri albaştri, poziţionaţi în stea, intercalaţi de 5 frunze verzi.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "ANGHEL SALIGNY" AL JUDEŢULUI VRANCEA.Semnificaţia elementelor însumate a) casca şi topoarele - elemente preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) fundul de butoi şi ciorchinii de struguri - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Vrancea, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea; e) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă.-------