HOTĂRÂRE nr. 116 din 20 martie 2013privind aprobarea stemelor comunelor Conop, Frumuşeni, Hălmagiu, Olari, Şiria şi Zerind, judeţul Arad
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 5 aprilie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stemele comunelor Conop, Frumuşeni, Hălmagiu, Olari, Şiria şi Zerind, judeţul Arad, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.6. (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.6. (3) Anexele nr. 1.1-1.6 şi 2.1-2.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statBucureşti, 20 martie 2013.Nr. 116.  +  Anexa 1.1  +  Anexa 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Conop,judeţul AradDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Conop se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.În interiorul scutului se află o frunză de stejar verde cu 3 ghinde de aur.În partea superioară, în câmp roşu, se află un cerb de argint stând spre dreapta.În vârful scutului, în câmp albastru, se află 3 spice de grâu de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateFrunza de stejar şi cerbul reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică, precum şi una dintre ocupaţiile locuitorilor, prelucrarea lemnului.Spicele de grâu simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.2  +  Anexa 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Frumuşeni,judeţul AradDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Frumuşeni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În interiorul scutului se află un mozaic medieval pe fond negru, compus din 4 elemente vegetale roşii suprapuse de o floare cu petale în formă de cruce, de aur.În vârful scutului, în câmp albastru, se află o fascie undată de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateMozaicul reprezintă una dintre descoperirile arheologice din interiorul bisericii mănăstirii Bizere, aflată în apropierea localităţii.Fascia undată simbolizează râul Mureş, care străbate localitatea.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.3  +  Anexa 2.3DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Hălmagiu,judeţul AradDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Hălmagiu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în partea superioară şi despicat.În interiorul scutului se află o biserică de argint, văzută din faţă.În partea superioară, în stânga, în câmp auriu, se află un brad verde dezrădăcinat.În partea inferioară, în câmp roşu, pe o terasă verde, se află un călăreţ cu armură, care ţine în mâna dreaptă o suliţă, totul de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateConstrucţia de argint simbolizează biserica voievodală din secolul XIV.Bradul reprezintă bogăţia silvică a zonei.Călăreţul simbolizează participarea oastei româneşti, condusă de voievodul Moga şi fiii săi, la lupta împotriva turcilor din Câmpia Mierlei, din anul 1448.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.4  +  Anexa 2.4DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Olari,judeţul AradDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Olari se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.În interiorul scutului, în câmp auriu, se află două brăzdare negre, aşezate în pal.În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află 3 spice de aur, aşezate în pal.În vârful scutului, în câmp albastru, se află un căprior de aur, alergând spre dreapta.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateSpicele de grâu şi brăzdarele reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.Căpriorul simbolizează bogăţia cinegetică a zonei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.5  +  Anexa 2.5DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Şiria,judeţul AradDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Şiria se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o linie crenelată.În interiorul scutului, în câmp albastru, se află un ciorchine de struguri de aur, cu două frunze argintii, flancat la dreapta de o sabie cu lama de argint şi garda de aur, cu vârful în jos, iar la stânga de o pană de gâscă de argint.Linia crenelată separă câmpul albastru de cel argintiu.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateLinia crenelată simbolizează cetatea medievală a Şiriei.Ciorchinele de struguri reprezintă bogăţia viticolă a zonei.Sabia simbolizează actul istoric al capitulării armatei revoluţionare în faţa trupelor ţariste în anul 1849.Până aminteşte de fiul comunei, scriitorul Ioan Slavici.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.6  +  Anexa 2.6DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Zerind,judeţul AradDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Zerind se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în 3 câmpuri, două verzi şi unul roşu.În interiorul scutului, în fiecare câmp verde, se află un spic de grâu şi un brâu albastru.În câmp roşu se află o biserică de argint, văzută din faţă, cu turlă ascuţită, terminată cu o stea.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateBiserica reprezintă credinţa seculară a locuitorilor.Spicele de grâu reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.Brâurile albastre simbolizează faptul că localitatea este aşezată între Crişul Alb şi Crişul Negru.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.--------