DECRET nr. 329 din 26 martie 2013privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţare, pentru profesionalismul de excepţie şi abnegaţia manifestate de cadrele didactice în procesul de afirmare şi dezvoltare a învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din România,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor Academiei de Studii Economice din Bucureşti.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTABucureşti, 26 martie 2013.Nr. 329.--------