ORDIN nr. 27 din 15 martie 2013pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 martie 2013  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 "Tabel cu echipajul minim de siguranţă a navigaţiei" la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009, publicat în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 15 martie 2013.Nr. 27.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la regulament)TABELcu echipajul minim de siguranţă a navigaţiei
    Categorie/Tip navăComandant NavăComandant  (Conducător) şalupă/ ambarcaţiuneOfiţer secundCSNCSEAjutor comandant ambarcaţiuneTotal
    şef echipaj, şef compartimenttimoniermarinarşef mecanicmecanic (motorist)electrician
    Nave de Supraveghere
    Navă maritimă de supraveghere (proiect tip OPV 6610)1   1212121   11
    Navă maritimă de supraveghere (proiect tip P-157)1   1212131   12
    Nave de Patrulare şi Intervenţie
    Navă maritimă de patrulare (proiect tip 0111-C)1   1112121   10
    Navă maritimă de patrulare şi intervenţie (proiect tip Shaldag MK IV)1   1111111   8
    Navă maritimă de patrulare (proiect tip 834-M)1     111121   8
    Navă fluvială de patrulare (proiect tip 822-M)1   11   2111   8
    Navă fluvială de patrulare (proiect tip C-119, 383)1     1   111     5
    Şalupe de patrulare, control şi/sau intervenţie
    Şalupă de intervenţie (proiect P - 66)   1   1       1     3
    Şalupă de intervenţie (proiect FREEWAY, R1250)1       1   1     3
    Şalupă de intervenţie (proiect MAREN, R-1120, CLASS 500)   1           1     2
    Şalupă fluvială de patrulare (proiect SNR 17)   1   1       1     3
    Şalupă fluvială de patrulare (proiect WOLLA, 410, U 371)   1           1     2
    Şalupă fluvială de patrulare (proiect 186, 106)   1                 1
    Ambarcaţiuni de patrulare, intervenţie, control şi/sau salvare
    Ambarcaţiune de abordaj şi control proiect SLP-5400, barcă pneumatică cu motor, barcă cu motor   1                 1
    Ambarcaţiune de patrulare, intervenţie, control/salvare (proiect Bayliner 160 Runabout, Quicksilver 470 Sport, HARPOON, MF 580, ONIX 26 SD, ARVOR 215 R)   1               12
    Ambarcaţiune de patrulare, intervenţie, control/salvare (proiect HTI 425,RR4,2, F50, DRUSSILA, FORWARD etc.)   1                 1
    Nave cu misiuni speciale
    Nave de remorcaj şi salvare (proiect 405, 1367)1     1   111     5
    Remorcher fluvial1     111111   7
    Navă stins incendii (bac autopropulsat, Şalupă p.s.i.)   1       1   1     3
    Navă sanitară (proiect 383 S)1     1   111     5
    Nave de transport şi aprovizionare
    Tanc maritim propulsat (proiect 1407)1   1213131   13
    Tanc fluvial nepropulsat (proiect TFN 200, TFN 55)           1         1
    Gabara fluvială propulsată 50 T1         111     4
    Bac fluvial propulsat (proiect BF 15, BM)   1       1   1     3
    Şlep fluvial nepropulsat           1         1
    Nave cu destinaţie specială
    Atelier plutitor1     1   11   1   5
    Navă bază (proiect 0420)1     1   11   1   5
    Doc plutitor 200 t.1     1   212     7
    Doc plutitor 80 t.1     1   1   1     4
    Pontoane de acostare, pontoane dormitor
    Ponton dormitor (proiect PDN 40, PDN 50)   1           1     2
    Ponton acostare cu cabină           1         1
  -------