DECIZIE nr. 164 din 19 martie 2013privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Constantin-Cătălin Radu
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 martie 2013    Având în vedere propunerea Consiliului Concurenţei formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/868 din 6 februarie 2013, Avizul favorabil nr. 5.544/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Constantin-Cătălin Radu, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 6.195/2013,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin-Cătălin Radu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 19 martie 2013.Nr. 164.-------