ORDIN nr. 26 din 15 martie 2013pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013    În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2013, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2013, un număr de 2.583 de locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere."2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 15 martie 2013.Nr. 26.  +  Anexa (Anexa la Ordinul nr. 3/2013)I. Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ
    *Font 7*
    ┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────┐│Nr. │ Instituţia de învăţământ │Municipiul/Oraşul/Judeţul/│ Perioada cursului │Nr. de│Observaţii││crt.│ │Datele de contact │ │locuri│ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│1. │Institutul de Studii pentru │Bucureşti, Şos. Olteniţei │ 28.01-26.04.2013 │ 40 │ ││ │Ordine Publică │nr. 158-160, sectorul 4 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Tel.: 021.332.48.67 │ 29.04-26.07.2013 │ 60 │ ││ │ │Fax: 021.332.38.55 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Int. 20104, 20241, 20258 │ 2.09-29.11.2013 │ 40 │ ││ │ │isop@mai.gov.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│2. │Şcoala de Agenţi de Poliţie │Câmpina, bd. Carol I │ 4.02-3.05.2013 │ 200 │ ││ │"Vasile Lascăr" │nr. 145, judeţul Prahova ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Tel.: 0244.336251, │ 8.04-5.07.2013 │ 200 │ ││ │ │ 0244.336252 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Fax: 0244.33.36.50 │ 16.09-13.12.2013 │ 200 │ ││ │ │I.C. 044/8446 │ │ │ ││ │ │campina@scoalapolitie.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│3. │Şcoala de Agenţi de Poliţie │Cluj-Napoca, str. Corneliu│ 4.02-3.05.2013 │ 25 │ ││ │"Septimiu Mureşan" │Coposu nr. 89-91, judeţul ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Cluj │ 16.09-13.12.2013 │ 25 │ ││ │ │Tel: 0264.43.97.72 │ │ │ ││ │ │Fax: 0264.43.99.04 │ │ │ ││ │ │I.C. 064/1265/1264 │ │ │ ││ │ │şcoala.cluj@ │ │ │ ││ │ │cj.politiaromana.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│4. │Centrul de Formare şi │Slatina, Str. Cazărmii │ 28.01-26.04.2013 │ 200 │ ││ │Perfecţionare a Poliţiştilor │nr. 40, judeţul Olt ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │"Nicolae Golescu" │Tel.: 0249.42.17.93 │ 29.04-26.07.2013 │ 200 │ ││ │ │Fax: 0249.42.26.88 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │I.C. 049/1239 │ 16.09-13.12.2013 │ 200 │ ││ │ │scoalapolslatina@ │ │ │ ││ │ │ot.politiaromana.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│5. │Şcoala de Pregătire a Agenţilor │Oradea, Calea Aradului │ 28.01-26.04.2013 │ 60 │ ││ │Poliţiei de Frontieră │nr. 2-4, judeţul Bihor ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │"Avram Iancu" Oradea │Tel./Fax: 0259.41.22.73 │ 6.05-2.08.2013 │ 60 │ ││ │ │I.C. 059/1265 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │avram.iancu@rdsor.ro │ 16.09-13.12.2013 │ 60 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│6. │Şcoala de Perfecţionare a │Drobeta-Turnu Severin, │ 11.03-7.06.2013 │ 60 │ ││ │Cadrelor Poliţiei de Frontieră │Str. Serpentinei Roşiori ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │Orşova │nr. 3-5, judeţul Mehedinţi│ 10.06-6.09.2013 │ 60 │ ││ │ │Tel.: 0252/31.02.22 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Fax: 0252/31.02.32 │ 9.09-6.12.2013 │ 60 │ ││ │ │I.C. 052/1266 │ │ │ ││ │ │office@spcpforsova.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│7. │Şcoala de Formare Iniţială şi │Iaşi, str. G. Coşbuc │ 28.01-26.04.2013 │ 70 │ ││ │Continuă a Personalului Poliţiei │nr. 3-5, judeţul Iaşi ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │de Frontieră Iaşi │Tel./Fax: 0232/460203 │ 29.04-26.07.2013 │ 50 │ ││ │ │I.C. 032/1361 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │sficppfiasi@yahoo.com │ 9.09-6.12.2013 │ 70 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│8. │Centrul de Formare Iniţială şi │Orăştie, Str. Armatei │ 28.01-26.04.2013 │ 50 │ ││ │Continuă al Ministerului │nr. 16, judeţul Hunedoara ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │Afacerilor Interne │Tel.: 0254.24.19.90 │ 7.05-2.08.2013 │ 50 │ ││ │ │ 0254.24.75.21 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Fax: 0254.24.75.21 │ 9.09-6.12.2013 │ 50 │ ││ │ │I.C. 054/8351, 054/8354 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │cfic.orastie@yahoo.com │ │ │ ││ │ │secretariat.cfic.orastie@ │ │ │ ││ │ │mai.gov.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│9. │Şcoala de Aplicaţie pentru │Lugoj, Str. Banatului │ 28.01-26.04.2013 │ 40 │ ││ │Ofiţeri "Mihai Viteazul" a │nr. 15, judeţul Timiş ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │Jandarmeriei Române, comuna │Tel.: 0256.35.29.10 │ 29.04-26.07.2013 │ 40 │ ││ │Chiajna, satul Roşu, str. 1 │Fax: 0256.35.84.02 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │Decembrie 1918 nr. 2-4, judeţul │I.C. 056/8818 │ 2.09-29.11.2013 │ 40 │ ││ │Ilfov │jandarmilugoj@yahoo.com │ │ │ ││ │Tel.: 021.434.91.31 ├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│ │Fax: 021.434.91.41 │Bumbeşti-Jiu, str. Gr. Al.│ 11.02-10.05.2013 │ 25 │ ││ │17700, 17704 │Ghica nr. 2, judeţul Gorj ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │sajrmv@yahoo.com │Tel.: 0253.463.101, │ 13.05-9.08.2013 │ 25 │ ││ │ │ 0253.463.570, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Fax: 0253.463100 │ 2.09-29.11.2013 │ 25 │ ││ │ │I.C. 053/8013 │ │ │ ││ │ │cppj_bumbesti@yahoo.com │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│10. │Centru de perfecţionare a │Gheorgheni, Str. │ 28.01-26.04.2013 │ 50 │ ││ │pregătirii cadrelor de jandarmi │Ciubotului nr. 4, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │judeţul Harghita │ 7.05-2.08.2013 │ 50 │ ││ │ │Tel.: 0266.36.50.94, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │ 0266.36.50.64 │ 9.09-6.12.2013 │ 50 │ ││ │ │Fax: 0266.36.50.18 │ │ │ ││ │ │I.C. 066/8213 │ │ │ ││ │ │office@ │ │ │ ││ │ │jandarmeriagheorgheni.ro │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│ │ │Sfântu Gheorghe, Str. │ 28.01-26.04.2013 │ 25 │ ││ │ │Cezar Bolliac nr. 5, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │judeţul Covasna │ 7.05-2.08.2013 │ 25 │ ││ │ │Tel.: 0267.31.36.03, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │ 0267.31.58.56 │ 9.09-6.12.2013 │ 25 │ ││ │ │Fax: 0267.352825 │ │ │ ││ │ │I.C. 067/24596 │ │ │ ││ │ │ijjcv@jandarmeriacovasna. │ │ │ ││ │ │ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│11. │Centrul Chinologic │Sibiu, Calea Dumbrăvii │ │ │ ││ │"dr. Aurel Greblea" Sibiu*) │nr. 157, 550399, judeţul │ │ │ ││ │ │Sibiu │ │ │ ││ │ │Tel.: 0269.235.181 │ 2.12.2013-1.03.2014 │ 50 │ ││ │ │Fax: 0269.240.090 │ │ │ ││ │ │I.C. 069.1255 │ │ │ ││ │ │e-mail: ccs@ │ │ │ ││ │ │centrulchinologic.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│12. │Şcoala Militară de Subofiţeri │Fălticeni, Str. Armatei │ │ │ ││ │Jandarmi Fălticeni**) │nr. 1-3, judeţul Suceava │ │ │ ││ │ │Tel.: 0230.541.660 │ 16.09-13.12.2013 │ 23 │ ││ │ │Fax: 0230.545.791 │ │ │ ││ │ │relaţii_publice@ │ │ │ ││ │ │jandarmeriafalticeni.ro │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────┘------ Notă *) Nu se asigură servirea mesei. Notă **) Nu se asigură cazarea.II. Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.2. La solicitare, instituţiile asigură: a) cazare în incinta instituţiei = 3.800 lei; b) servirea zilnică a celor 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.--------