HOTĂRÂRE nr. 91 din 13 martie 2013pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-------------p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Georgeta Bratu,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 13 martie 2013.Nr. 91.MEMORANDUM 13/07/2012