RECTIFICARE nr. 811 din 4 august 2010referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013    În Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 1 septembrie 2010, se face următoarea rectificare:- la anexa nr. 10 "Criterii pentru reţinerea unei nave [la care face referire art. 19 alin. (3) din hotărâre]", la paragraful al doilea, în loc de: "Secţiunea a 3-a include exemple de deficienţe care pot autoriza ele singure reţinerea navei implicate [a se vedea art. 19 alin. (4)]." se va citi: "Secţiunea a 3-a include exemple de deficienţe care pot autoriza ele singure reţinerea navei implicate [a se vedea art. 19 alin. (3)]."-------