HOTĂRÂRE nr. 81 din 6 martie 2013privind aprobarea Protocolului Sesiunii a VIII-a a împuterniciţilor, semnat la Ujgorod, Ucraina, la 2 noiembrie 2012, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 18 martie 2013    Având în vedere prevederile art. 16 paragraful 7 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Protocolul Sesiunii a VIII-a a împuterniciţilor, semnat la Ujgorod, Ucraina, la 2 noiembrie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------------p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Elena Dumitru,secretar de statMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 6 martie 2013.Nr. 81.PROTOCOL 02/11/2012