ANEXE din 16 decembrie 2010 la Ordinul Băncii naționale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit (anexea nr. 2)
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010    Notă
    Aprobate de ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 890 din 30 decembrie 2010.
     +  Anexa nr. 2Concordanțele*1) între conturile din planul de conturi prevăzutde Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționalede Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit,și conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabileconforme cu directivele europene*2)------------*1) Concordanțele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de cele două reglementări*2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare și Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2008, cu modificările și completările ulterioare*Font 9*┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┐│Plan de conturi nou (prevăzut de │Plan de conturi vechi (prevăzut de│ Observații ││reglementările contabile conforme │reglementările contabile conforme │ ││ cu IFRS) │ cu directivele europene) │ │├─────┬────────────────────────────┼─────┬────────────────────────────┼────────────────────┤│101 │Casa │101 │Casa │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│102 │Numerar în ATM-uri și │102 │Numerar în ATM-uri și │ ││ │ASV-uri │ │ASV-uri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│109 │Alte valori │109 │Alte valori │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│111 │Cont curent și depozite la │111 │Cont curent la Banca │ ││ │Banca Națională a │ │Națională a României │ ││ │României │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1111 │Cont curent la Banca │1111 │Cont curent la Banca │Preia parțial ││ │Națională a României │ │Națională a României │conținutul contului ││ │ │ │ │1111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1112 │Depozite la vedere la │1112 │Depozite la vedere la │ ││ │Banca Națională a României │ │Banca Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1113 │Depozite la termen la │1113 │Depozite la termen la │ ││ │Banca Națională a României │ │Banca Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1114 │Depozite colaterale la │1114 │Depozite colaterale la │ ││ │Banca Națională a României │ │Banca Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1115 │Depozite la Banca │1111 │Cont curent la Banca │Cont nou ││ │Națională a României │ │Națională a României │Preia parțial ││ │rambursabile după notificare│ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│112 │Împrumuturi de │112 │Împrumuturi de │ ││ │refinanțare de la Banca │ │refinanțare de la Banca │ ││ │Națională a României │ │Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1121 │Împrumuturi │1121 │Împrumuturi │ ││ │colateralizate cu active │ │colateralizate cu active │ ││ │eligibile pentru garantare │ │eligibile pentru garantare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1122 │Împrumuturi lombard │1122 │Împrumuturi lombard │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1123 │Alte împrumuturi │1123 │Alte împrumuturi │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│117 │Creanțe atașate, datorii │117 │Creanțe și datori │Preia parțial ││ │atașate și sume de amortizat│ │atașate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1171 │Creanțe atașate și sume de │1171 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│11711│Creanțe atașate │1171 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│11712│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 376, ││ │ │ │în avans │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1172 │Datorii atașate și sume de │1172 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│11721│Datorii atașate │1172 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│11722│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 375, ││ │ │ │avans │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│121 │Conturi de corespondent │121 │Conturi de │Preia parțial ││ │la instituții de credit │ │corespondent la │conținutul contului ││ │(nostro) │ │instituții de credit │ 121. ││ │ │ │(nostro) │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│122 │Conturi de corespondent │122 │Conturi de corespondent ale │Preia parțial ││ │ale instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │conținutul contului ││ │(loro) │ │(loro) │ 122. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│127 │Creanțe și datorii atașate │127 │Creanțe și datorii │Preia parțial ││ │ │ │atașate │conținutul contului ││ │ │ │ │127. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1271 │Creanțe atașate │1271 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1271. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1272 │Datorii atașate │1272 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1272. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│131 │Depozite la instituții de │131 │Depozite la instituții de │Preia parțial ││ │credit │ │credit │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 376, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1311 │Depozite la vedere la │1311 │Depozite la vedere la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1312 │Depozite la termen la │1312 │Depozite la termen la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1313 │Depozite colaterale la │1313 │Depozite colaterale la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1314 │Depozite la instituții de │121 │Conturi de │Cont nou ││ │credit rambursabile după │ │corespondent la │Preia parțial ││ │notificare │ │instituții de credit │conținutul contului ││ │ │ │(nostro) │121. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1317 │Creanțe atașate și sume de │1317 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │1271 │Creanțe atașate │conturilor 1271, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376, respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│13171│Creanțe atașate │1271 │Creanțe atașate │Cont nou ││ │ │1317 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1271 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│13172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│132 │Depozite ale instituțiilor │132 │Depozite ale │Preia parțial ││ │de credit │ │instituțiilor de credit │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1321 │Depozite la vedere ale │1321 │Depozite la vedere ale │ ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1322 │Depozite la termen ale │1322 │Depozite la termen ale │ ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1323 │Depozite colaterale ale │1323 │Depozite colaterale ale │ ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1324 │Depozite ale instituțiilor │122 │Conturi de corespondent ale │Cont nou ││ │de credit rambursabile │ │instituțiilor de credit │Preia parțial ││ │după notificare │ │(loro) │conținutul contului ││ │ │ │ │122. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1327 │Datorii atașate și sume de │1272 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │1327 │Datorii atașate │conturilor 1272, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │375, respectiv 376. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│13271│Datorii atașate │1272 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │1327 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1272. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│13272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 375, ││ │ │ │avans │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│141 │Credite acordate │141 │Credite acordate │Preia parțial ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1411 │Credite de pe o zi pe alta │1411 │Credite de pe o zi pe │ ││ │acordate instituțiilor de │ │alta acordate │ ││ │credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1412 │Credite la termen │1412 │Credite la termen │ ││ │acordate instituțiilor de │ │acordate instituțiilor de │ ││ │credit │ │credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1417 │Creanțe atașate și sume de │1417 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │ │ │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│14171│Creanțe atașate │1417 │Creanțe atașate Cont nou │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│14172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│142 │Împrumuturi primite de la │142 │Împrumuturi primite de │Preia parțial ││ │instituții de credit │ │la instituții de credit │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1421 │Împrumuturi de pe o zi pe │1421 │Împrumuturi de pe o zi │ ││ │alta primite de la │ │pe alta primite de la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1422 │Împrumuturi la termen │1422 │Împrumuturi la termen │ ││ │primite de la instituții de │ │primite de la instituții │ ││ │credit │ │de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1427 │Datorii atașate și sume de │1427 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│14271│Datorii atașate │1427 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│14272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│151 │Operațiuni repo și titluri │152 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │date cu împrumut │3012 │Titluri date în pensiune │conținutul ││ │ │ │livrată │conturilor 3012, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376, respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1511 │Operațiuni repo de pe o zi │1521 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │pe alta │ │de pe o zi pe alta │conținutul contului ││ │ │30121│Titluri date în pensiune │30121 ││ │ │ │livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1512 │Operațiuni repo la termen │1522 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │ │ │la termen │conținutul contului ││ │ │30121│Titluri date în pensiune │30121 ││ │ │ │livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1513 │Titluri date cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │de pe o zi pe alta │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1514 │Titluri date cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │la termen │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1517 │Datorii atașate și sume de │1527 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │30127│Datorii atașate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 30127, ││ │ │ │avans │376, respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│15171│Datorii atașate │1527 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │30127│Datorii atașate │conținutul contului ││ │ │ │ │30127 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│15172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│152 │Operațiuni reverse repo și │151 │Valori primite în │Preia parțial ││ │titluri luate cu împrumut │ │pensiune │conținutul ││ │ │3011 │Titluri primite în │conturilor 3011, ││ │ │ │pensiune livrată │375, respectiv 376. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1521 │Operațiuni reverse repo │1511 │Valori primite în │Preia parțial ││ │de pe o zi pe alta │ │pensiune de pe o zi pe alta │conținutul contului ││ │ │30111│Titluri primite în │30111 ││ │ │ │pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1522 │Operațiuni reverse repo la │1512 │Valori primite în │Preia parțial ││ │termen │ │pensiune la termen │conținutul contului ││ │ │30111│Titluri primite în │30111 ││ │ │ │pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1523 │Titluri luate cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │de pe o zi pe alta │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1524 │Titluri luate cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │la termen │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1527 │Creanțe atașate și sume de │1517 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │30117│Creanțe atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 30117, ││ │ │ │în avans │375, respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│15271│Creanțe atașate │1517 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │30117 Creanțe atașate │conținutul contului ││ │ │ │ │30117 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│15272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│161 │Valori de recuperat │161 │Valori de recuperat │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1611 │Valori de recuperat │1611 │Valori de recuperat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1617 │Creanțe atașate și sume de │1617 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│16171│Creanțe atașate │1617 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│16172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│162 │Alte sume datorate │162 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul ││ │ │2527 │Datorii atașate │conturilor 2521, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │2527, 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1621 │Alte sume datorate │1621 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul contului ││ │ │ │ │2521. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1627 │Datorii atașate și sume de │1627 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │2527 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 2527, ││ │ │ │în avans │375, respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│16271│Datorii atașate │1627 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │2527 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │2527. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│16272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│171 │Conturi curente │171 │Conturi curente │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1711 │Cont curent la casa centrală│1711 │Cont curent la casa centrală│Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1711. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1712 │Conturi curente ale │1712 │Conturi curente ale │Preia parțial ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │conținutul contului ││ │afiliate │ │afiliate │1712. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1717 │Creanțe și datorii atașate │1717 │Creanțe și datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1717. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17171│Creanțe atașate │17171│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │17171. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17172│Datorii atașate │17172│Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │17172. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│173 │Depozite între │1711 │Cont curent la casa │Preia parțial ││ │organizațiile cooperatiste │ │centrală │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│173 │Depozite între │conturilor 1711, ││ │ │ │organizațiile │376, respectiv 375. ││ │ │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1731 │Depozite la casa centrală │1711 │Cont curent la casa centrală│Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │1731 │Depozite la casa │conturilor 1711, ││ │ │ │centrală │376, respectiv 375. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17311│Depozite la vedere la casa │17311│Depozite la vedere la │ ││ │centrală │ │casa centrală │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17312│Depozite la termen la casa │17312│Depozite la termen la │ ││ │centrală │ │casa centrală │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17313│Depozite colaterale la │17313│Depozite colaterale la │ ││ │casa centrală │ │casa centrală │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17314│Depozite la casa centrală │1711 │Cont curent la casa │Cont nou ││ │rambursabile după │ │centrală │Preia parțial ││ │notificare │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │1711. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17317│Creanțe atașate și sume de │17171│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │17317│Creanțe atașate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 17171, ││ │ │ │avans │376, respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1732 │Depozite ale │1712 │Conturi curente ale │Preia parțial ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │conținutul ││ │afiliate │ │afiliate │conturilor 1712, ││ │ │1732 │Depozite ale │375, respectiv 376. ││ │ │ │cooperativelor de credit │ ││ │ │ │afiliate │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17321│Depozite la vedere ale │17321│Depozite la vedere ale │ ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │ ││ │afiliate │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17322│Depozite la termen ale │17322│Depozite la termen ale │ ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │ ││ │afiliate │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17323│Depozite colaterale ale │17323│Depozite colaterale ale │ ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │ ││ │afiliate │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17324│Depozite ale │1712 │Conturi curente ale │Cont nou ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │Preia parțial ││ │afiliate rambursabile după │ │afiliate │conținutul contului ││ │notificare │ │ │1712. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17327│Datorii atașate și sume de │17172│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │17327│Datorii atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 17172, ││ │ │ │în avans │375, respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│174 │Credite și împrumuturi │174 │Credite și împrumuturi │Preia parțial ││ │între organizațiile │ │între organizațiile │conținutul ││ │cooperatiste de credit din │ │cooperatiste de credit │conturilor 376, ││ │cadrul rețelei │ │din cadrul rețelei │respectiv 375. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1741 │Credite acordate │1741 │Credite acordate │Preia parțial ││ │organizațiilor cooperatiste │ │organizațiilor │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │conturilor 376, ││ │ │ │din cadrul rețelei │respectiv 375. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17411│Credite de pe o zi pe alta │17411│Credite de pe o zi pe │ ││ │acordate organizațiilor │ │alta acordate │ ││ │cooperatiste de credit din │ │organizațiilor │ ││ │cadrul rețelei │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17412│Credite la termen │17412│Credite la termen │ ││ │acordate organizațiilor │ │acordate organizațiilor │ ││ │cooperatiste de credit din │ │cooperatiste de credit │ ││ │cadrul rețelei │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17417│Creanțe atașate și sume de │17417│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1742 │Împrumuturi primite de la │1742 │Împrumuturi primite de │Preia parțial ││ │organizațiile cooperatiste │ │la organizațiile │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │conturilor 375, ││ │ │ │din cadrul rețelei │respectiv 376. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17421│Împrumuturi de pe o zi pe │17421│Împrumuturi de pe o zi │ ││ │alta primite de la │ │pe alta primite de la │ ││ │organizațiile cooperatiste │ │organizațiile │ ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17422│Împrumuturi la termen │17422│Împrumuturi la termen │ ││ │primite de la organizațiile │ │primite de la organizațiile │ ││ │cooperatiste de credit din │ │cooperatiste de credit │ ││ │cadrul rețelei │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17427│Datorii atașate și sume de │17427│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│176 │Valori de recuperat și alte │176 │Valori de recuperat și │Preia parțial ││ │sume datorate │ │alte sume datorate │conținutul ││ │organizațiilor cooperatiste │ │organizațiilor │conturilor 376, ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │respectiv 375. ││ │ │ │din cadrul rețelei │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1761 │Valori de recuperat de la │1761 │Valori de recuperat de │Preia parțial ││ │organizațiile cooperatiste │ │la organizațiile │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │conturilor 376, ││ │ │ │din cadrul rețelei │respectiv 375. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17611│Valori de recuperat │17611│Valori de recuperat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17617│Creanțe atașate și sume de │17617│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1762 │Alte sume datorate │1762 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │organizațiilor cooperatiste │ │organizațiilor │conținutul ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │conturilor 375 și ││ │ │ │din cadrul rețelei │376. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17621│Alte sume datorate │17621│Alte sume datorate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17627│Datorii atașate și sume de │17627│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375 și ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│178 │Creanțe restante și creanțe │178 │Creanțe restante și │Cont nou ││ │depreciate privind │ │îndoielnice privind │Preia parțial ││ │operațiunile cu │ │operațiunile cu │conținutul ││ │organizațiile cooperatiste │ │organizațiile cooperatiste │conturilor 376 și ││ │de credit din cadrul rețelei│ │de credit din cadrul rețelei│375, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │creanțe curente. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1781 │Creanțe restante │1781 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │ │privind operațiunile cu │Preia parțial ││ │ │ │organizațiile │conținutul ││ │ │ │cooperatiste de credit │conturilor 1781, ││ │ │ │din cadrul rețelei │1782, 376 și 375, ││ │ │1782 │Creanțe îndoielnice │precum și al ││ │ │ │privind operațiunile cu │conturilor de ││ │ │ │organizațiile │creanțe curente. ││ │ │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17811│Creanțe restante │17811│Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │17821│Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 17811 și ││ │ │ │ │17821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17817│Creanțe atasate și sume de │17812│Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │17817│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │17822│Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │17827│Creanțe atașate │conturilor 17812, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │17817, 17822, ││ │ │ │avans │17827, 376 și 375, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │precum și al ││ │ │ │în avans │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1782 │Creanțe depreciate │1781 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │ │privind operațiunile cu │Preia parțial ││ │ │ │organizațiile │conținutul ││ │ │ │cooperatiste de credit │conturilor 1781, ││ │ │ │din cadrul rețelei │1782, 376 și 375, ││ │ │1782 │Creanțe îndoielnice │precum și al ││ │ │ │privind operațiunile cu │conturilor de ││ │ │ │organizațiile │creanțe curente. ││ │ │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17821│Creanțe depreciate │17811│Creanțe restante │Cont nou ││ │ │17821│Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 17811 și ││ │ │ │ │17821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│17827│Creanțe atașate și sume de │17812│Dobânzi restante │Preia parțial ││ │amortizat │17817│Creanțe atașate │conținutul ││ │ │17822│Dobânzi îndoielnice │conturilor 17812, ││ │ │17827│Creanțe atașate │17817, 17822, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │17827, 376 și 375, ││ │ │ │în avans │precum și al ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│181 │Creanțe restante │181 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │182 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 181, 182,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1811 │Creanțe restante │1811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │1821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 1811 și ││ │ │ │ │1821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1817 │Creanțe atașate și sume de │1812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │1817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │1822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │1827 │Creanțe atașate │conturilor 1812, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │1817, 1822, 1827, ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│18171│Creanțe atașate │1812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │1817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │1822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │1827 │Creanțe atașate │conturilor 1812, ││ │ │ │ │1817, 1822 și 1827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│18172│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376 și ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│182 │Creanțe depreciate │181 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │182 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 181, 182,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1821 │Creanțe depreciate │1811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │1821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 1811 și ││ │ │ │ │1821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│1827 │Creanțe atașate și sume de │1812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │1817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │1822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │1827 │Creanțe atașate │conturilor 1812, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │1817, 1822, 1827, ││ │ │ │avans │376 și 375, precum ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │și al conturilor de ││ │ │ │în avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│18271│Creanțe atașate │1812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │1817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │1822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │1827 │Creanțe atașate │conturilor 1812, ││ │ │ │ │1817, 1822 și 1827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│18272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376 și ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│191 │Ajustări specifice pentru │191 │Ajustări pentru │Cont nou - preia ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │parțial conținutul ││ │nivel individual │ │din operațiuni │conturilor 1911, ││ │ │ │interbancare │1912 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│192 │Ajustări pentru │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de │ │din operațiuni │conținutul ││ │active financiare │ │interbancare │conturilor 1911, ││ │ │ │ │1912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│193 │Ajustări colective pentru │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │neidentificate │ │din operațiuni │conținutul ││ │ │ │interbancare │conturilor 1911, ││ │ │ │ │1912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│201 │Creanțe comerciale │201 │Creanțe comerciale │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2011 │Creanțe comerciale │2011 │Creanțe comerciale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20111│Scont │20111│Scont │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20112│Factoring cu recurs │20112│Factoring cu recurs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20113│Forfetare │20113│Forfetare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20114│Factoring fără recurs │20114│Factoring fără recurs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20119│Alte creanțe comerciale │20119│Alte creanțe comerciale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2017 │Creanțe atașate și sume de │2017 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20171│Creanțe atașate │2017 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│202 │Credite de trezorerie │202 │Credite de trezorerie │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2021 │Credite de trezorerie │2021 │Credite de trezorerie │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20211│Utilizări din deschideri de │20211│Utilizări din deschideri │ ││ │credite permanente │ │de credite permanente │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20212│Credit global de exploatare │20212│Credit global de exploatare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20213│Diferențe de rambursat │20213│Diferențe de rambursat │ ││ │legate de utilizarea │ │legate de utilizarea │ ││ │cardurilor │ │cardurilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20219│Alte credite de trezorerie │20219│Alte credite de trezorerie │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2027 │Creanțe atașate și sume de │2027 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20271│Creanțe atașate │2027 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│203 │Credite de consum și │203 │Credite de consum și │Preia parțial ││ │vânzări în rate │ │vânzări în rate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2031 │Credite de consum │2031 │Credite de consum │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20311│Credite de consum pentru │20311│Credite de consum │ ││ │nevoi personale │ │pentru nevoi personale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20312│Credite de consum pentru │20312│Credite de consum │ ││ │achiziționarea de bunuri │ │pentru achiziționarea │ ││ │ │ │de bunuri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2032 │Vânzări în rate │2032 │Vânzări în rate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2037 │Creanțe atașate și sume de │2037 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20371│Creanțe atașate │2037 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20372│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│204 │Credite pentru finanțarea │204 │Credite pentru │Preia parțial ││ │operațiunilor de comerț │ │finanțarea operațiunilor │conținutul ││ │exterior │ │de comerț exterior │conturilor 376, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2041 │Credite pentru import │2041 │Credite pentru import │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2042 │Credite pentru export │2042 │Credite pentru export │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2047 │Creanțe atașate și sume de │2047 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20471│Creanțe atașate │2047 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20472│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│205 │Credite pentru finanțarea │205 │Credite pentru │Preia parțial ││ │stocurilor și pentru │ │finanțarea stocurilor și │conținutul ││ │echipamente │ │pentru echipamente │conturilor 376, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2051 │Credite pentru finanțarea │2051 │Credite pentru │ ││ │stocurilor │ │finanțarea stocurilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2052 │Credite pentru │2052 │Credite pentru │ ││ │echipamente │ │echipamente │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2057 │Creanțe atașate și sume de │2057 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20571│Creanțe atașate │2057 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20572│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│206 │Credite pentru investiții │206 │Credite pentru investiții │Preia parțial ││ │imobiliare │ │imobiliare │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2061 │Credite pentru investiții │2061 │Credite pentru investiții │ ││ │imobiliare │ │imobiliare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20611│Credite ipotecare │20611│Credite ipotecare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20619│Alte credite pentru │20619│Alte credite pentru │ ││ │investiții imobiliare │ │investiții imobiliare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2067 │Creanțe atașate și sume de │2067 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20671│Creanțe atașate │2067 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20672│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│209 │Alte credite acordate │209 │Alte credite acordate │Preia parțial ││ │clientelei │ │clientelei │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2091 │Alte credite acordate │2091 │Alte credite acordate │ ││ │clientelei │ │clientelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2097 │Creanțe atașate și sume de │2097 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20971│Creanțe atașate │2097 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│20972│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│231 │Credite acordate │231 │Credite acordate │Preia parțial ││ │instituțiilor financiare │ │instituțiilor financiare │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2311 │Credite de pe o zi pe alta │2311 │Credite de pe o zi pe │ ││ │acordate instituțiilor │ │alta acordate │ ││ │financiare │ │instituțiilor financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2312 │Credite la termen │2312 │Credite la termen │ ││ │acordate instituțiilor │ │acordate instituțiilor │ ││ │financiare │ │financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2317 │Creanțe atașate și sume de │2317 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│23171│Creanțe atașate │2317 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│23172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│232 │Împrumuturi primite de la │232 │Împrumuturi primite de │Preia parțial ││ │instituțiile financiare │ │la instituțiile financiare │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2321 │Împrumuturi de pe o zi pe │2321 │Împrumuturi de pe o zi │ ││ │alta de la instituțiile │ │pe alta de la instituțiile │ ││ │financiare │ │financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2322 │Împrumuturi la termen de │2322 │Împrumuturi la termen │ ││ │la instituțiile financiare │ │de la instituțiile │ ││ │ │ │financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2327 │Datorii atașate și sume de │2327 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│23271│Datorii atașate │2327 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│23272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│241 │Operațiuni repo și titluri │243 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │date cu împrumut │3012 │Titluri date în pensiune │conținutul ││ │ │ │livrată │conturilor 3012, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376, respectiv 375. ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2411 │Operațiuni repo de pe o zi │2431 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │pe alta │ │de pe o zi pe alta │conținutul contului ││ │ │30121│Titluri date în pensiune │30121 ││ │ │ │livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2412 │Operațiuni repo la termen │2432 │Valori date în pensiune │Preia parțial ││ │ │ │la termen │conținutul contului ││ │ │30121│Titluri date în pensiune │30121 ││ │ │ │livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2413 │Titluri date cu împrumut │ │ │Cont nou, ││ │de pe o zi pe alta │ │ │modificare ││ │ │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2414 │Titluri date cu împrumut │ │ │Cont nou, ││ │la termen │ │ │modificare ││ │ │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2417 │Datorii atașate și sume de │2437 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │30127│Datorii atașate │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 30127, ││ │ │ │avans │376, respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│24171│Datorii atașate │2437 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │30127│Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │30127 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│24172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│243 │Operațiuni reverse repo și │241 │Valori primite în │Preia parțial ││ │titluri luate cu împrumut │ │pensiune │conținutul ││ │ │3011 │Titluri primite în │conturilor 3011, ││ │ │ │pensiune livrată │375, respectiv 376. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2431 │Operațiuni reverse repo │2411 │Valori primite în │Preia parțial ││ │de pe o zi pe alta │ │pensiune de pe o zi pe │conținutul contului ││ │ │ │alta │30111 ││ │ │30111│Titluri primite în │ ││ │ │ │pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2432 │Operațiuni reverse repo la │2412 │Valori primite în │Preia parțial ││ │termen │ │pensiune la termen │conținutul contului ││ │ │30111│Titluri primite în │30111 ││ │ │ │pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2433 │Titluri luate cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │de pe o zi pe alta │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2434 │Titluri luate cu împrumut │ │ │Cont nou, modificare││ │la termen │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2437 │Creanțe atașate și sume de │2417 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │30117│Creanțe atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 375, ││ │ │ │în avans │respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│24371│Creanțe atașate │2417 │Creanțe atașate │Cont nou ││ │ │30117│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │30117 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│24372│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│251 │Conturi curente │251 │Conturi curente │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 251, 376,││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2511 │Conturi curente │2511 │Conturi curente │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 2511, ││ │ │ │ │2521. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2517 │Creanțe atașate, datorii │2517 │Creanțe și datorii │Preia parțial ││ │atașate și sume de │ │atașate │conținutul ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 2517, ││ │ │ │avans │376, respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25171│Creanțe atașate și sume de │25171│Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25172│Datorii atașate și sume de │25172│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 25172, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376, respectiv 375. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│253 │Conturi de depozite │253 │Conturi de depozite │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2531 │Depozite la vedere │2531 │Depozite la vedere │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2532 │Depozite la termen │2532 │Depozite la termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2533 │Depozite colaterale │2533 │Depozite colaterale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25331│Depozite pentru │25331│Depozite pentru │ ││ │deschiderea de acreditive │ │deschiderea de acreditive │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25332│Depozite pentru emiterea │25332│Depozite pentru │ ││ │de scrisori de garanție │ │emiterea de scrisori de │ ││ │ │ │garanție │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25333│Depozite pentru cecuri │25333│Depozite pentru cecuri │ ││ │certificate │ │certificate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25335│Depozite pentru garanții │25335│Depozite pentru │ ││ │gestionari │ │garanții gestionari │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25336│Alte depozite colaterale │25336│Alte depozite colaterale │ ││ │ │25334│Depozite pentru ordine │ ││ │ │ │de plată cu scadență │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2534 │Depozite rambursabile │2511 │Conturi curente │Cont nou ││ │după notificare │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │2511. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2537 │Datorii atașate și sume de │25172│Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │2537 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 25172, ││ │ │ │în avans │375, respectiv 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25371│Datorii atașate │25172│Datorii atașate │Cont nou ││ │ │2537 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │25172. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25372│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│254 │Certificate de depozit, │254 │Certificate de depozit, │Preia parțial ││ │carnete și librete de │ │carnete și librete de │conținutul ││ │economii │ │economii │conturilor 375, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 376. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2541 │Certificate de depozit │2541 │Certificate de depozit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2542 │Carnete și librete de │2542 │Carnete și librete de │ ││ │economii │ │economii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2547 │Datorii atașate și sume de │2547 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25471│Datorii atașate │2547 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│25472│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│261 │Valori de recuperat │261 │Valori de recuperat │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2611 │Valori de recuperat │2611 │Valori de recuperat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2617 │Creanțe atașate și sume de │2617 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│26171│Creanțe atașate │2617 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│26172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│262 │Alte sume datorate │262 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul ││ │ │2527 │Datorii atașate │conturilor 2521, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │2527, 375 și 376. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2621 │Alte sume datorate │2621 │Alte sume datorate │Preia parțial ││ │ │2521 │Conturi de factoring │conținutul contului ││ │ │ │ │2521. ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2627 │Datorii atașate și sume de │2627 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │2527 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 2527, ││ │ │ │în avans │375 și 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│26271│Datorii atașate │2627 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │2527 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │2527. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│26272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│281 │Creanțe restante │281 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │ │ │Preia parțial ││ │ │282 │Creanțe îndoielnice │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 281, 282 ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2811 │Creanțe restante │2811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │2821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 2811 și ││ │ │ │ │2821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2817 │Creanțe atașate și sume de │2812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │2817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │2822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │2827 │Creanțe atașate │conturilor 2812, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │2817, 2822, 2827, ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│28171│Creanțe atașate │2812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │2817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │2822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │2827 │Creanțe atașate │conturilor 2812, ││ │ │ │ │2817, 2822, 2827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│28172│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376 și ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│282 │Creanțe depreciate │281 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │282 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 281, 282 ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2821 │Creanțe depreciate │2811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │2821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 2811, ││ │ │ │ │2812, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│2827 │Creanțe atașate și sume de │2812 │Dobânzi restante │Preia parțial ││ │amortizat │2817 │Creanțe atașate │conținutul ││ │ │2822 │Dobânzi îndoielnice │conturilor 2812, ││ │ │2827 │Creanțe atașate │2817, 2822, 2827, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │creanțe atașate ││ │ │ │în avans │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│28271│Creanțe atașate │2812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │2817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │2822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │2827 │Creanțe atașate │conturilor 2812, ││ │ │ │ │2817, 2822 și 2827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│28272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│291 │Ajustări specifice pentru │2911 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creditelor │Preia parțial ││ │nivel individual │2912 │Ajustări pentru │conținutul ││ │ │ │deprecierea dobânzilor │conturilor 2911, ││ │ │ │ │2912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│292 │Ajustări pentru │2911 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creditelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de │2912 │Ajustări pentru │conținutul ││ │active financiare │ │deprecierea dobânzilor │conturilor 2911, ││ │ │ │ │2912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│293 │Ajustări colective pentru │2911 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creditelor │Preia parțial ││ │neidentificate │2912 │Ajustări pentru │conținutul ││ │ │ │deprecierea dobânzilor │conturilor 2911, ││ │ │ │ │2912. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│301 │Active și datorii │ │ │Cont nou ││ │financiare deținute în │ │ │Preia parțial ││ │vederea tranzacționării │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │și datorii financiare│ │ │ │ │deținute în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3011 │Active financiare deținute │ │ │Cont nou ││ │în vederea tranzacționării │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │financiare deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30111│Instrumente de capitaluri │30213│Acțiuni și alte titluri cu │Cont nou ││ │proprii │ │venit variabil │Preia parțial ││ │ │30253│Acțiuni și alte titluri cu │conținutul ││ │ │ │venit variabil │conturilor 30213 și ││ │ │ │ │30253. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30112│Instrumente de datorie │30211│Efecte publice și valori │ ││ │ │ │asimilate │ ││ │ │30212│Obligațiuni și alte │ ││ │ │ │titluri cu venit fix │ ││ │ │30251│Efecte publice și valori │ ││ │ │ │asimilate │ ││ │ │30252│Obligațiuni și alte │ ││ │ │ │titluri cu venit fix │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30113│Credite și creanțe │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │credite și creanțe ││ │ │ │ │din clasele 1,2,3 și││ │ │ │ │4, respectiv ││ │ │ │ │creditele și ││ │ │ │ │creanțele deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3012 │Datorii financiare deținute │ │ │Cont nou ││ │în vederea tranzacționării │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de datori││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv datoriile ││ │ │ │ │financiare deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30121│Poziții scurte │30272│Alte datorii privind │Cont nou ││ │ │ │titlurile │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30122│Depozite │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │depozite, respectiv ││ │ │ │ │depozitele deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30123│Datorii constituite prin │ │ │Cont nou ││ │titluri │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de datori││ │ │ │ │constituite prin ││ │ │ │ │titluri, respectiv ││ │ │ │ │cele deținute în ││ │ │ │ │vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30129│Alte datorii financiare │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de alte ││ │ │ │ │datorii financiare, ││ │ │ │ │respectiv cele ││ │ │ │ │deținute în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│302 │Active și datorii │ │ │Cont nou ││ │financiare desemnate ca │ │ │Preia parțial ││ │fiind evaluate la valoarea │ │ │conținutul ││ │justă prin profit sau │ │ │conturilor de active││ │pierdere │ │ │și datorii financiare│ │ │ │ │respectiv cele ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3021 │Active financiare │ │ │Cont nou ││ │desemnate ca fiind │ │ │Preia parțial ││ │evaluate la valoarea justă │ │ │conținutul ││ │prin profit sau pierdere │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv activele ││ │ │ │ │financiare ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30211│Instrumente de capitaluri │30313│Acțiuni și alte titluri cu │Cont nou ││ │proprii │ │venit variabil │Preia parțial ││ │ │30353│Acțiuni și alte titluri cu │conținutul ││ │ │ │venit variabil │conturilor 30313, ││ │ │30373│Acțiuni și alte titluri cu │30353, 30373, 413 ││ │ │ │venit variabil │și 415, respectiv ││ │ │413 │Titluri ale activității de │instrumentele de ││ │ │ │portofoliu │capitaluri proprii ││ │ │415 │Titluri date cu │desemnate ca fiind ││ │ │ │împrumut │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30212│Instrumente de datorie │30311│Efecte publice și valori │Cont nou ││ │ │ │asimilate │Preia parțial ││ │ │30312│Obligațiuni și alte │conținutul ││ │ │ │titluri cu venit fix │conturilor 30311, ││ │ │30351│Efecte publice și valori │30312, 30351, ││ │ │ │asimilate │30352, 30371, ││ │ │30352│Obligațiuni și alte │30372, 3041, 3045 ││ │ │ │titluri cu venit fix │și 3047, respectiv ││ │ │30371│Efecte publice și valori │instrumentele de ││ │ │ │asimilate │datorie desemnate ││ │ │30372│Obligațiuni și alte │ca fiind evaluate la││ │ │ │titluri cu venit fix │valoarea justă prin ││ │ │3041 │Titluri de investiții │profit sau pierdere.││ │ │3045 │Titluri date cu │ ││ │ │ │împrumut │ ││ │ │3047 │Creanțe atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30213│Credite și creanțe │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │credite și creanțe ││ │ │ │ │din clasele 1,2,3 și││ │ │ │ │4, respectiv ││ │ │ │ │creditele și ││ │ │ │ │creanțele desemnate ││ │ │ │ │ca fiind evaluate la││ │ │ │ │valoarea justă prin ││ │ │ │ │profit sau pierdere.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3022 │Datorii financiare │ │ │Cont nou ││ │desemnate ca fiind │ │ │Preia parțial ││ │evaluate la valoarea justă │ │ │conținutul ││ │prin profit sau pierdere │ │ │conturilor de datori││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv datoriile ││ │ │ │ │financiare ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30221│Depozite │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │depozite, respectiv ││ │ │ │ │depozitele ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30222│Datorii constituite prin │ │ │Cont nou ││ │titluri │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de datori││ │ │ │ │constituite prin ││ │ │ │ │titluri, respectiv ││ │ │ │ │cele desemnate ca ││ │ │ │ │fiind evaluate la ││ │ │ │ │valoarea justă prin ││ │ │ │ │profit sau pierdere.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│30229│Alte datorii financiare │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de alte ││ │ │ │ │datorii financiare, ││ │ │ │ │respectiv cele ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ 3026│Titluri luate cu │Se închide prin ││ │ │ │împrumut │contul 30271 ││ │ │ │ │"Datorii privind ││ │ │ │ │titlurile luate cu ││ │ │ │ │împrumut" │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│303 │Active financiare │ │ │Cont nou ││ │disponibile în vederea │ │ │Preia parțial ││ │vânzării │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv cele ││ │ │ │ │disponibile în ││ │ │ │ │vederea vânzării, ││ │ │ │ │precum și ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │ajustări pentru ││ │ │ │ │depreciere aferente.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3031 │Instrumente de capitaluri │30313│Acțiuni și alte titluri cu │Cont nou ││ │proprii │ │venit variabil │Preia parțial ││ │ │30353│Acțiuni și alte titluri cu │conținutul ││ │ │ │venit variabil │conturilor 30313, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │30353, 375, 376, ││ │ │ │în avans │39113, 413, 415 și ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ 491. ││ │ │ │avans │ ││ │ │39113│Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea acțiunilor │ ││ │ │ │și a altor titluri cu venit │ ││ │ │ │variabil │ ││ │ │413 │Titluri ale activității de │ ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu │ ││ │ │ │împrumut │ ││ │ │491 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea părților │ ││ │ │ │deținute în cadrul │ ││ │ │ │societăților comerciale │ ││ │ │ │legate, a titlurilor de │ ││ │ │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3032 │Instrumente de datorie │30311│Efecte publice și valori │Cont nou ││ │ │ │asimilate │Preia parțial ││ │ │30312│Obligațiuni și alte │conținutul ││ │ │ │titluri cu venit fix │conturilor 30311, ││ │ │30351│Efecte publice și valori │30312, 30351, ││ │ │ │asimilate │30352, 375, 376, ││ │ │30352│Obligațiuni și alte │39111 și 39112. ││ │ │ │titluri cu venit fix │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │39111│Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea efectelor │ ││ │ │ │publice și a altor valori │ ││ │ │ │asimilate │ ││ │ │9112 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea │ ││ │ │ │obligațiunilor și a altor │ ││ │ │ │titluri cu venit fix │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3033 │Credite și creanțe │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │credite și creanțe ││ │ │ │ │din clasele 1,2,3 și││ │ │ │ │4, respectiv ││ │ │ │ │creditele și ││ │ │ │ │creanțele ││ │ │ │ │disponibile în ││ │ │ │ │vederea vânzării, ││ │ │ │ │precum și ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │ajustări pentru ││ │ │ │ │depreciere aferente.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3037 │Creanțe atașate │3037 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3037, precum și ││ │ │ │ │parțial conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate în ││ │ │ │ │care erau ││ │ │ │ │înregistrate sumele ││ │ │ │ │aferente creditelor ││ │ │ │ │și creanțelor ││ │ │ │ │reclasificate drept ││ │ │ │ │active financiare ││ │ │ │ │disponibile în ││ │ │ │ │vederea vânzării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│304 │Investiții păstrate până la │ │ │Cont nou ││ │scadență sau clasificate ca │ │ │Preia parțial ││ │împrumuturi și creanțe │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de active││ │ │ │ │financiare, ││ │ │ │ │respectiv ││ │ │ │ │investițiile păstrat││ │ │ │ │până la scadență. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3041 │Instrumente de datorie │3041 │Titluri de investiții │Cont nou ││ │ │3045 │Titluri date cu │Preia parțial ││ │ │ │împrumut │conținutul ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor 3041, ││ │ │ │în avans │3045, 375 și 376. ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3042 │Credite și creanțe │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │credite și creanțe ││ │ │ │ │din clasele 1,2,3 și││ │ │ │ │4, respectiv ││ │ │ │ │creditele și ││ │ │ │ │creanțele clasificat││ │ │ │ │ca investiții păstra││ │ │ │ │te până la scadență.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3047 │Creanțe atașate │3047 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3047. precum și ││ │ │ │ │parțial conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate în ││ │ │ │ │care erau ││ │ │ │ │înregistrate sumele ││ │ │ │ │aferente creditelor ││ │ │ │ │și creanțelor ││ │ │ │ │reclasificate drept ││ │ │ │ │investiții păstrate ││ │ │ │ │până la scadență. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│305 │Instrumente de capitaluri │30213│Acțiuni și alte titluri cu │Cont nou ││ │proprii evaluate la cost │ │venit variabil │Preia parțial ││ │ │30253│Acțiuni și alte titluri cu │conținutul ││ │ │ │venit variabil │conturilor 30213, ││ │ │30313│Acțiuni și alte titluri cu │30253, 30313, ││ │ │ │venit variabil │30353, 413 și 415, ││ │ │ │ │respectiv ││ │ │30353│Acțiuni și alte titluri cu │instrumentele de ││ │ │ │venit variabil │capitaluri proprii ││ │ │413 │Titluri ale activității de │evaluate la cost. ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu │ ││ │ │ │împrumut │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│311 │Instrumente derivate │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │deținute în vederea │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │tranzacționării │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │ │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3111 │Instrumente derivate pe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │rata dobânzii │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3122 │Instrumente financiare │conturilor 3113, ││ │ │ │derivate pe rata │3122, 3132 și 319. ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │3132 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe rata │ ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31111│Swap pe rata dobânzii │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │ │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul contului ││ │ │ │ │3113. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31112│Opțiuni pe piețe la buna │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conturilor 3122 și ││ │ │ │derivate pe rata │3132. ││ │ │ │dobânzii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31113│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3113 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31114│Opțiuni pe piețe │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conturilor 3122 și ││ │ │ │derivate pe rata │3132. ││ │ │ │dobânzii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31115│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3113 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3112 │Instrumente derivate pe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │instrumente de capitaluri │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │proprii │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119, 3123, 3129, ││ │ │3123 │Instrumente financiare │3133, 3139 și 319. ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3129 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31121│Opțiuni pe piețe la buna │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31122│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31123│Opțiuni pe piețe │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31124│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3113 │Instrumente derivate pe │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │cursul de schimb │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │3112 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate pe │conturilor 3111, ││ │ │ │cursul de schimb │3112, 3121, 3131 și ││ │ │3121 │Instrumente financiare │319. ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │3131 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31131│Operațiuni ferme de │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │schimb la termen │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31132│Swap financiar de valute │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul contului ││ │ │ │ │3112. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31133│Opțiuni pe piețe la buna │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe cursul de │Preia parțial ││ │ │ │schimb │conținutul ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conturilor 3121 și ││ │ │ │derivate pe cursul de │3131. ││ │ │ │schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31134│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31135│Opțiuni pe piețe │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe cursul de │Preia parțial ││ │ │ │schimb │conținutul ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conturilor 3121 și ││ │ │ │derivate pe cursul de │3131. ││ │ │ │schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31136│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │organizate │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3114 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │riscul de credit │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31141│Credit default swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31142│Credit spread option │3129 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3139 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3129 și ││ │ │ │ │3139. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31143│Total return swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31144│Alte instrumente │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3115 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │mărfuri │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3116 │Alte instrumente derivate │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│312 │Instrumente derivate de │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │acoperire a valorii juste │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │ │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │ │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3121 │Instrumente derivate pe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │rata dobânzii │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3122 │Instrumente financiare │conturilor 3113, ││ │ │ │derivate pe rata │3122, 3132 și 319. ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │3132 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe rata │ ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31211│Swap pe rata dobânzii │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │ │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul contului ││ │ │ │ │3113. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31212│Opțiuni pe piețe la buna │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conturilor 3122 și ││ │ │ │derivate pe rata │3132. ││ │ │ │dobânzii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31213│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3113 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31214│Opțiuni pe piețe │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conturilor 3122 și ││ │ │ │derivate pe rata │3132. ││ │ │ │dobânzii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31215│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3113 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3122 │Instrumente derivate pe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │instrumente de capitaluri │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │proprii │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119, 3123, 3129, ││ │ │3123 │Instrumente financiare │3133, 3139 și 319. ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3129 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31221│Opțiuni pe piețe la buna │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31222│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31223│Opțiuni pe piețe │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31224│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3123 │Instrumente derivate pe │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │cursul de schimb │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │3112 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate pe │conturilor 3111, ││ │ │ │cursul de schimb │3112, 3121, 3131 și ││ │ │3121 │Instrumente financiare │319. ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │3131 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31231│Operațiuni ferme de │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │schimb la termen │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31232│Swap financiar de valute │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul contului ││ │ │ │ │3112. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31233│Opțiuni pe piețe la buna │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe cursul de │Preia parțial ││ │ │ │schimb │conținutul ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conturilor 3121 și ││ │ │ │derivate pe cursul de │3131. ││ │ │ │schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31234│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31235│Opțiuni pe piețe organizate │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │ │ │derivate pe cursul de schimb│Preia parțial ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe cursul de │conturilor 3121 și ││ │ │ │schimb │3131. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31236│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │organizate │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3124 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │riscul de credit │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31241│Credit default swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31242│Credit spread option │3129 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3139 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3129 și ││ │ │ │ │3139. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31243│Total return swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31244│Alte instrumente │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3125 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │mărfuri │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3126 │Alte instrumente derivate │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│313 │Instrumente derivate de │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │acoperire a fluxurilor de │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │trezorerie │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │ │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3131 │Instrumente derivate pe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │rata dobânzii │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul ││ │ │3122 │Instrumente financiare │conturilor 3113, ││ │ │ │derivate pe rata │3122, 3132 și 319. ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │3132 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe rata │ ││ │ │ │dobânzii │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31311│Swap pe rata dobânzii │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │ │ │derivate pe rata │Preia parțial ││ │ │ │dobânzii │conținutul contului ││ │ │ │ │3113. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31312│Opțiuni pe piețe la buna │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe rata dobânzii │Preia parțial ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe rata │conturilor 3122 și ││ │ │ │dobânzii │3132. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31313│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe rata dobânzii │Preia parțial ││ │ │319 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3113 și ││ │ │ │ │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31314│Opțiuni pe piețe │3122 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata dobânzii │Preia parțial ││ │ │3132 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe rata │conturilor 3122 și ││ │ │ │dobânzii │3132. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31315│Alte instrumente pe piețe │3113 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe rata dobânzii │Preia parțial ││ │ │319 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3113 și ││ │ │ │ │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3132 │Instrumente derivate pe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │instrumente de capitaluri │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │proprii │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119, 3123, 3129, ││ │ │3123 │Instrumente financiare │3133, 3139 și 319. ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3129 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31321│Opțiuni pe piețe la buna │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31322│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31323│Opțiuni pe piețe │3123 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3129 │Alte instrumente │conturilor 3123, ││ │ │ │financiare derivate │3129, 3133 și 3139. ││ │ │3133 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe acțiuni și │ ││ │ │ │indici bursieri │ ││ │ │3139 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31324│Alte instrumente pe piețe │3114 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe acțiuni și │Preia parțial ││ │ │ │indici bursieri │conținutul ││ │ │3119 │Alte instrumente │conturilor 3114, ││ │ │ │financiare derivate │3119 și 319. ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3133 │Instrumente derivate pe │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │cursul de schimb │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │3112 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate pe │conturilor 3111, ││ │ │ │cursul de schimb │3112, 3121, 3131 și ││ │ │3121 │Instrumente financiare │319. ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │3131 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate pe cursul de │ ││ │ │ │schimb │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31331│Operațiuni ferme de │3111 │Operațiuni ferme de │Cont nou ││ │schimb la termen │ │schimb la termen │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3111. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31332│Swap financiar de valute │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul contului ││ │ │ │ │3112. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31333│Opțiuni pe piețe la buna │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │înțelegere │ │derivate pe cursul de schimb│Preia parțial ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe cursul de │conturilor 3121 și ││ │ │ │schimb │3131. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31334│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │la buna înțelegere │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31335│Opțiuni pe piețe │3121 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │organizate │ │derivate pe cursul de schimb│Preia parțial ││ │ │3131 │Instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe cursul de │conturilor 3121 și ││ │ │ │schimb │3131. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31336│Alte instrumente pe piețe │3112 │Alte instrumente │Cont nou ││ │organizate │ │financiare derivate pe │Preia parțial ││ │ │ │cursul de schimb │conținutul ││ │ │319 │Alte instrumente │conturilor 3112 și ││ │ │ │financiare derivate │319. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3134 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │riscul de credit │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31341│Credit default swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31342│Credit spread option │3129 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3139 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3129 și ││ │ │ │ │3139. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31343│Total return swap │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │3119. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│31344│Alte instrumente │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3135 │Instrumente derivate pe │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │mărfuri │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3136 │Alte instrumente derivate │3119 │Alte instrumente │Cont nou ││ │ │ │financiare derivate │Preia parțial ││ │ │3129 │Alte instrumente │conținutul ││ │ │ │financiare derivate │conturilor 3119, ││ │ │3139 │Alte instrumente │3129, 3139 și 319. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│314 │Instrumente derivate de │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │acoperire a valorii juste a │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │unui portofoliu împotriva │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │riscului de rată a dobânzii │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │ │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│315 │Instrumente derivate de │311 │Instrumente financiare │Cont nou ││ │acoperire a fluxurilor de │ │derivate ferme │Preia parțial ││ │trezorerie aferente unui │312 │Instrumente financiare │conținutul ││ │portofoliu împotriva │ │derivate condiționale │conturilor 311, 312,││ │riscului de rată a dobânzii │ │cumpărate │313 și 319. ││ │ │313 │Instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate condiționale │ ││ │ │ │vândute │ ││ │ │319 │Alte instrumente │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│316 │Modificări de valoare │ │ │Cont nou ││ │justă aferente elementelor │ │ │ ││ │acoperite în cadrul unei │ │ │ ││ │operațiuni de acoperire a │ │ │ ││ │valorii juste a unui │ │ │ ││ │portofoliu împotriva │ │ │ ││ │riscului de rată a dobânzii │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│321 │Certificate de depozit │321 │Titluri de piață │Preia parțial ││ │ │ │interbancară │conținutul ││ │ │322 │Titluri de creanțe │conturilor 321, 322,││ │ │ │negociabile │3741, 3742, 3749, ││ │ │3741 │Prime de emisiune │precum și al ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 375, ││ │ │ │venit fix │respectiv 376. ││ │ │3742 │Prime de rambursare │ ││ │ │ │privind titlurile cu │ ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3211 │Certificate de depozit │3211 │Titluri de piață │Preia parțial ││ │ │ │interbancară │conținutul ││ │ │3221 │Titluri de creanțe │conturilor 3211 și ││ │ │ │negociabile │3221. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3217 │Datorii atașate și sume de │3217 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │3227 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │3741 │Prime de emisiune │conturilor 3217, ││ │ │ │privind titlurile cu │3227, 3741, 3742, ││ │ │ │venit fix │3749, precum și al ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 375, ││ │ │ │privind titlurile cu │respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32171│Datorii atașate │3217 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │3227 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 3217 și ││ │ │ │ │3227. ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32172│Sume de amortizat │3741 │Prime de emisiune │Cont nou ││ │ │ │privind titlurile cu │Preia parțial ││ │ │ │venit fix │conținutul ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor 375││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │respectiv 376. ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│322 │Carnete și librete de │321 │Titluri de piață │Preia parțial ││ │economii │ │interbancară │conținutul ││ │ │322 │Titluri de creanțe │conturilor 321, 322,││ │ │ │negociabile │3741, 3742, 3749, ││ │ │3741 │Prime de emisiune │precum și al ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 375, ││ │ │ │venit fix │respectiv 376. ││ │ │3742 │Prime de rambursare │ ││ │ │ │privind titlurile cu │ ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3221 │Carnete și librete de │3211 │Titluri de piață │Preia parțial ││ │economii │ │interbancară │conținutul ││ │ │3221 │Titluri de creanțe │conturilor 3211 și ││ │ │ │negociabile │3221. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3227 │Datorii atașate și sume de │3217 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │3227 │Datorii atașate │conținutul ││ │ │3741 │Prime de emisiune │conturilor 3217 și ││ │ │ │privind titlurile cu │3227, 3741, 3742, ││ │ │ │venit fix │3749, precum și al ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 375, ││ │ │ │privind titlurile cu │respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32271│Datorii atașate │3217 │Datorii atașate │Cont nou ││ │ │3227 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 3217 și ││ │ │ │ │3227. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32272│Sume de amortizat │3741 │Prime de emisiune │Cont nou ││ │ │ │privind titlurile cu │Preia parțial ││ │ │ │venit fix │conținutul ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor 375││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │respectiv 376. ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│325 │Obligațiuni │325 │Obligațiuni │Preia parțial ││ │ │3741 │Prime de emisiune │conținutul ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 3741, ││ │ │ │venit fix │3742, 3749, precum ││ │ │3742 │Prime de rambursare │și al conturilor 375││ │ │ │privind titlurile cu │respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┬────────────────────────────┼────────────────────┤│3251 │Obligațiuni │3251 │Obligațiuni │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3257 │Datorii atașate și sume de │3257 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │3741 │Prime de emisiune │conținutul ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 3741, ││ │ │ │venit fix │3742, 3749, precum ││ │ │3742 │Prime de rambursare │și al conturilor 375││ │ │ │privind titlurile cu │respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32571│Datorii atașate │3257 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32572│Sume de amortizat │3741 │Prime de emisiune │Cont nou ││ │ │ │privind titlurile cu │Preia parțial ││ │ │ │venit fix │conținutul ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │375, respectiv 376. ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│326 │Alte datorii constituite │326 │Alte datorii constituite │Preia parțial ││ │prin titluri │ │prin titluri │conținutul ││ │ │3741 │Prime de emisiune │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor ││ │ │3742 │Prime de rambursare │375, respectiv 376. ││ │ │ │privind titlurile cu │ ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3261 │Alte datorii constituite │3261 │Alte datorii constituite │ ││ │prin titluri │ │prin titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3267 │Datorii atașate și sume de │3267 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │3741 │Prime de emisiune │conținutul ││ │ │ │privind titlurile cu │conturilor 3741, ││ │ │ │venit fix │3742, 3749, precum ││ │ │3742 │Prime de rambursare │și al conturilor ││ │ │ │privind titlurile cu │375, respectiv 376. ││ │ │ │venit fix │ ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │ ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32671│Datorii atașate │3267 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│32672│Sume de amortizat │3741 │Prime de emisiune │Cont nou ││ │ │ │privind titlurile cu │Preia parțial ││ │ │ │venit fix │conținutul ││ │ │3742 │Prime de rambursare │conturilor 3741, ││ │ │ │privind titlurile cu │3742, 3749, precum ││ │ │ │venit fix │și al conturilor ││ │ │3749 │Alte cheltuieli de │375, respectiv 376. ││ │ │ │repartizat │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│331 │Conturile instituțiilor de │331 │Conturile instituțiilor │ ││ │credit │ │de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│332 │Conturile organismelor de │332 │Conturile organismelor │ ││ │plasament colectiv de │ │de plasament colectiv │ ││ │valori mobiliare │ │în valori mobiliare │ ││ │(OPCVM) │ │(OPCVM) │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│333 │Conturile societăților de │333 │Conturile societăților │ ││ │bursă │ │de bursă │ ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│334 │Conturile altor instituții │334 │Conturile altor instituții │ ││ │financiare │ │financiare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│335 │Conturile clientelei │335 │Conturile clientelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│336 │Alte conturi de decontare │336 │Alte conturi de │ ││ │privind operațiunile cu │ │decontare privind │ ││ │titluri │ │operațiunile cu titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3361 │Alte sume de plătit │3361 │Alte sume de plătit │ ││ │privind operațiunile cu │ │privind operațiunile cu │ ││ │titluri │ │titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3362 │Alte sume de încasat │3362 │Alte sume de încasat │ ││ │privind operațiunile cu │ │privind operațiunile cu │ ││ │titluri │ │titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│337 │Creanțe și datorii atașate │337 │Creanțe și datorii │ ││ │ │ │atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3371 │Creanțe atașate │3371 │Creanțe atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3372 │Datorii atașate │3372 │Datorii atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│341 │Decontări intrabancare │341 │Decontări intrabancare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│342 │Decontări între │342 │Decontări între │ ││ │organizațiile cooperatiste │ │organizațiile │ ││ │de credit din cadrul rețelei│ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│351 │Beneficii ale angajaților │351 │Personal și conturi │ ││ │ │ │asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3511 │Indemnizații și salarii │3511 │Personal - salarii │Preia parțial ││ │datorate │ │datorate │conținutul ││ │ │35191│Alte datorii în legatură │conturilor 3511 și ││ │ │ │cu personalul │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3512 │Absențe pe termen scurt │3511 │Personal - salarii │Cont nou ││ │compensate │ │datorate │Preia parțial ││ │ │3512 │Personal - ajutoare │conținutul ││ │ │ │materiale datorate │conturilor 3511, ││ │ │35191│Alte datorii în legătură │3512 și 35191 ││ │ │ │cu personalul │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3513 │Participarea angajaților la │3511 │Personal - salarii │Preia parțial ││ │profit și prime de plătit │ │datorate │conținutul ││ │ │3513 │Prime reprezentând │conturilor 3511, ││ │ │ │participarea │respectiv 3513 ││ │ │ │personalului la profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3514 │Beneficii nemonetare │3512 │Personal - ajutoare │Cont nou ││ │ │ │materiale datorate │Preia parțial ││ │ │35191│Alte datorii în │conținutul ││ │ │ │legătură cu personalul │conturilor 3512 și ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35141│Angajați ajutoare │3512 │Personal - ajutoare │Preia parțial ││ │materiale datorate │ │materiale datorate │conținutul contului ││ │ │ │ │3512 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35149│Alte beneficii nemonetare │35191│Alte datorii în legătură │Cont nou ││ │ │ │cu personalul │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3515 │Avansuri acordate │3514 │Avansuri acordate │ ││ │angajaților │ │personalului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3516 │Beneficii ale angajaților │3515 │Drepturi de personal │ ││ │neridicate │ │neridicate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3517 │Rețineri din salarii │3516 │Rețineri din salarii │ ││ │datorate terților │ │datorate terților │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3518 │Alte beneficii ale │35191│Alte datorii în legătură │Cont nou ││ │angajaților │ │cu personalul │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35181│Beneficii postangajare │35191│Alte datorii în legătură │Cont nou ││ │ │ │cu personalul │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35182│Alte beneficii pe termen │3513 │Prime reprezentând │Cont nou ││ │lung ale angajaților │ │participarea │Preia parțial ││ │ │ │personalului la profit │conținutul ││ │ │35191│Alte datorii în legătură │conturilor 3513, ││ │ │ │cu personalul │respectiv 35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35183│Beneficii pentru │3511 │Personal - salarii datorate │Cont nou ││ │terminarea contractului de │35191│Alte datorii în legătură │Preia parțial ││ │muncă │ │cu personalul │conținutul contului ││ │ │ │ │3511, respectiv ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3519 │Alte datorii și creanțe în │3519 │Alte datorii și creanțe │Preia parțial ││ │legătură cu angajații │ │în legătură cu personalul │conținutul contului ││ │ │ │ │3519 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35191│Alte datorii în legătură cu │35191│Alte datorii în legătură │Preia parțial ││ │angajații │ │cu personalul │conținutul contului ││ │ │ │ │35191 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35192│Alte creanțe în legătură cu │35192│Alte creanțe în legătură │ ││ │angajații │ │cu personalul │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│352 │Asigurări sociale, │352 │Asigurări sociale, │ ││ │protecția socială și conturi│ │protecția socială și │ ││ │asimilate │ │conturi asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3521 │Asigurări sociale │3521 │Asigurări sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35211│Contribuția unității la │35211│Contribuția unității la │ ││ │asigurările sociale │ │asigurările sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35212│Contribuția angajaților la │35212│Contribuția │ ││ │asigurările sociale │ │personalului la │ ││ │ │ │asigurările sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35213│Contribuția angajaților │35213│Contribuția angajaților │ ││ │pentru asigurările sociale │ │pentru asigurările │ ││ │de sănătate │ │sociale de sănătate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35214│Contribuția angajatorului │35214│Contribuția │ ││ │pentru asigurările sociale │ │angajatorului pentru │ ││ │de sănătate │ │asigurările sociale de │ ││ │ │ │sănătate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3522 │Ajutor de șomaj │3522 │Ajutor de șomaj │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35221│Contribuția unității la │35221│Contribuția unității la │ ││ │fondul de șomaj │ │fondul de șomaj │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35222│Contribuția angajaților la │35222│Contribuția │ ││ │fondul de șomaj │ │personalului la fondul │ ││ │ │ │de șomaj │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3526 │Alte datorii și creanțe │3526 │Alte datorii și creanțe │ ││ │sociale │ │sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35261│Alte datorii sociale │35261│Alte datorii sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35262│Alte creanțe sociale │35262│Alte creanțe sociale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│353 │Bugetul statului, fonduri │353 │Bugetul statului, │ ││ │speciale și conturi │ │fonduri speciale și │ ││ │asimilate │ │conturi asimilate │ ││ │ │556 │Provizioane pentru │ ││ │ │ │impozite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3531 │Impozitul pe profit │3531 │Impozitul pe profit │ ││ │ │556 │Provizioane pentru │ ││ │ │ │impozite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35311│Impozitul pe profit curent │3531 │Impozitul pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35312│Impozitul pe profit amânat │556 │Provizioane pentru impozite │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3532 │axa pe valoarea adăugată │3532 │Taxa pe valoarea adăugată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35323│TVA de plată │35323│TVA de plată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35324│TVA de recuperat │35324│TVA de recuperat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35326│TVA deductibilă │35326│TVA deductibilă │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35327│TVA colectată │35327│TVA colectată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35328│TVA neexigibilă │35328│TVA neexigibilă │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3533 │Impozitul pe venituri de │3533 │Impozitul pe venituri │ ││ │natura salariilor │ │de natura salariilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3534│Subvenții guvernamentale │3534 │Subvenții │ ││ │de primit │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3536 │Alte impozite, taxe și │3536 │Alte impozite, taxe și │ ││ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3538 │Fonduri speciale - taxe și │3538 │Fonduri speciale - taxe │ ││ │vărsăminte asimilate │ │și vărsăminte asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3539 │Alte datorii și creanțe cu │3539 │Alte datorii și creanțe │ ││ │bugetul statului │ │cu bugetul statului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35391│Alte datorii față de bugetul│35391│Alte datorii față de │ ││ │statului │ │bugetul statului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35392│Alte creanțe privind │35392│Alte creanțe privind │ ││ │bugetul statului │ │bugetul statului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│354 │Dividende de plată │354 │Dividende de plată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│355 │Debitori diverși │355 │Debitori diverși │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, 376,││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │433 respectiv 434. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │433 │Avansuri acordate │ ││ │ │ │pentru imobilizări │ ││ │ │ │necorporale │ ││ │ │434 │Avansuri acordate │ ││ │ │ │pentru imobilizări │ ││ │ │ │corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3551 │Depozite de garanții vărsate│3551 │Depozite de garanții vărsate│ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35511│Depozite aferente │35511│Depozite aferente │ ││ │operațiunilor pe piețele │ │operațiunilor pe piețele │ ││ │organizate de instrumente │ │organizate de │ ││ │derivate │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35512│Depozite aferente altor │35512│Depozite aferente altor │ ││ │operațiuni cu instrumente │ │operațiuni cu │ ││ │derivate │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35516│Alte depozite │35516│Alte depozite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3552 │Debitori din avansuri spre │3552 │Debitori din avansuri │ ││ │decontare │ │spre decontare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3556 │Alți debitori diverși │3556 │Alți debitori diverși │ ││ │ │433 │Avansuri acordate │ ││ │ │ │pentru imobilizări │ ││ │ │ │necorporale │ ││ │ │434 │Avansuri acordate │ ││ │ │ │pentru imobilizări │ ││ │ │ │corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3557 │Creanțe atașate și sume de │3557 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35571│Creanțe atașate │3557 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35572│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│356 │Creditori diverși │356 │Creditori diverși │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ ││ │ │3036 │Vărsăminte de efectuat │ ││ │ │ │privind titlurile de │ ││ │ │ │plasament │ ││ │ │418 │Vărsăminte de efectuat │ ││ │ │ │pentru părți în societăți │ ││ │ │ │comerciale legate, │ ││ │ │ │pentru titluri de │ ││ │ │ │participare și pentru │ ││ │ │ │titluri ale activității de │ ││ │ │ │portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3561 │Depozite de garanții │3561 │Depozite de garanții │ ││ │pentru leasing │ │pentru leasing │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3562 │Alte depozite de garanții │3562 │Alte depozite de │ ││ │primite │ │garanții primite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3566 │Alți creditori diverși │3566 │Alți creditori diverși │ ││ │ │3036 │Vărsăminte de efectuat │ ││ │ │ │privind titlurile de │ ││ │ │ │plasament │ ││ │ │418 │Vărsăminte de efectuat │ ││ │ │ │pentru părți în societăți │ ││ │ │ │comerciale legate, │ ││ │ │ │pentru titluri de │ ││ │ │ │participare și pentru │ ││ │ │ │titluri ale activității de │ ││ │ │ │portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3567 │Datorii atașate și sume de │3567 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35671│Datorii atașate │3567 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│35672│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│357 │Decontări din operațiuni │357 │Decontări din │ ││ │în asocieri în participație │ │operațiuni în asocieri în │ ││ │ │ │participație │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3571 │Creanțe din operațiuni în │3571 │Creanțe din operațiuni │ ││ │asocieri în participație │ │în asocieri în participație │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3572 │Datorii din operațiuni în │3572 │Datorii din operațiuni │ ││ │asocieri în participație │ │în asocieri în participație │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│361 │Active deținute în vederea │361 │Valori din aur, metale │Preia parțial ││ │vânzării │ │și pietre prețioase │conținutul ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │conturilor 365, 367 ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │și 368 ││ │ │368 │Alte bunuri diverse │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3611 │Valori din aur, metale și │361 │Valori din aur, metale │Preia parțial ││ │pietre prețioase │ │și pietre prețioase │conținutul contului ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │365 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3612 │Alte active deținute în │368 │Alte bunuri diverse │Preia parțial ││ │vederea vânzării │365 │Stocuri aflate la terți │conținutul ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │conturilor 365, 367 ││ │ │ │ │și 368 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3613 │Bunuri la valoare justă │ │ │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │stocuri, respectiv ││ │ │ │ │bunurile deținute în││ │ │ │ │calitate de broker- ││ │ │ │ │trader │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│362 │Materiale și alte │362 │Materiale │Preia parțial ││ │consumabile │363 │Materiale de natura │conținutul ││ │ │ │obiectelor de inventar │conturilor 363, 365 ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │și 367. ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3621 │Materiale │362 │Materiale │Preia parțial ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │conținutul ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │conturilor 365 și ││ │ │ │ │367 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3622 │Alte consumabile │363 │Materiale de natura │Preia parțial ││ │ │ │obiectelor de inventar │conținutul ││ │ │365 │Stocuri aflate la terți │conturilor 363, 365 ││ │ │367 │Alte stocuri și asimilate │și 367 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│363 │Active imobilizate │368 │Alte bunuri diverse │Preia parțial ││ │deținute în vederea vânzării│ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │368 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│371 │Valori primite la încasare │371 │Valori primite la încasare │ ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│372 │Conturi de ajustare │372 │Conturi de ajustare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3721 │Poziție de schimb │3721 │Poziție de schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3722 │Contravaloarea poziției de │3722 │Contravaloarea poziției │ ││ │schimb │ │de schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3723 │Conturi de ajustare valută │3723 │Conturi de ajustare devize │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3729 │Conturi de ajustare │3729 │Conturi de ajustare │ ││ │privind alte elemente din │ │privind alte elemente │ ││ │afara bilanțului │ │din afara bilanțului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│375 │Cheltuieli înregistrate în │375 │Cheltuieli înregistrate │Preia parțial ││ │avans │ │în avans │conținutul contului ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│376 │Venituri înregistrate în │376 │Venituri înregistrate în │Preia parțial ││ │avans │ │avans │conținutul contului ││ │ │ │ │376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│377 │Cheltuieli de plătit │377 │Cheltuieli de plătit │ ││ │ │30277│Datorii atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│378 │Venituri de primit │378 │Venituri de primit │ ││ │ │30257│Creanțe atașate │ ││ │ │417 │Creanțe atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│379 │Subvenții guvernamentale │373 │Conturi de diferențe │ ││ │și alte conturi de │3799 │Alte conturi de │ ││ │regularizare │ │regularizare │ ││ │ │541 │Subvenții pentru │ ││ │ │ │investiții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3791 │Subvenții guvernamentale │541 │Subvenții pentru investiții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│37911│Subvenții privind activele │37921│Subvenții guvernamentale │Preia parțial ││ │ │ │pentru investiții │conținutul ││ │ │37923│Donații pentru investiții │conturilor 37921, ││ │ │37924│Plusuri de inventar de │37923, 37924, ││ │ │ │natura imobilizărilor │respectiv 37929 ││ │ ├─────┼────────────────────────────┤ ││ │ │37929│Alte sume primite cu │ ││ │ │ │caracter de subvenții │ ││ │ │ │pentru investiții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│37912│Subvenții privind veniturile│37929│Alte sume primite cu │Preia parțial ││ │ │ │caracter de subvenții │conținutul contului ││ │ │ │pentru investiții │37929 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│37913│Împrumuturi nerambursabile │37922│Împrumuturi nerambursabile │Preia parțial ││ │cu caracter de subvenții │ │cu caracter de subvenții │conținutul contului ││ │ │ │pentru investiții │37922 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3799 │Alte conturi de regularizare│373 │Conturi de diferențe │ ││ │ │3799 │Alte conturi de regularizare│ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│381 │Creanțe restante │381 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │382 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376,375, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │381 și 382, precum ││ │ │ │în avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3811 │Creanțe restante │3811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │3821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 3811 și ││ │ │ │ │3821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3817 │Creanțe atașate și sume de │3812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │3817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │3822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │3827 │Creanțe atașate │conturilor 376, 375,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │3812, 3817, 3822 și ││ │ │ │avans │3827, precum și al ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conturilor de ││ │ │ │în avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│38171│Creanțe atașate │3812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │3817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │3822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │3827 │Creanțe atașate │conturilor 3812, ││ │ │ │ │3817, 3822 și 3827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│38172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│382 │Creanțe depreciate │381 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │382 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, 375,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │381 și 382, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3821 │Creanțe depreciate │3811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │3821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 3811 și ││ │ │ │ │3821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3827 │Creanțe atașate și sume de │3812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │3817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │3822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │3827 │Creanțe atașate │conturilor 376, 375,││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │3812, 3817, 3822 și ││ │ │ │în avans │3827, precum și al ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│38271│Creanțe atașate │3812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │3817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │3822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │3827 │Creanțe atașate │conturilor 3812, ││ │ │ │ │3817, 3822 și 3827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│38272│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375 și ││ │ │ │ │376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│391 │Ajustări pentru │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecierea titlurilor și │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │altor active financiare │ │din operațiuni │conținutul ││ │ │ │interbancare │conturilor 191, 291,││ │ │291 │Ajustări pentru │391, 491, 493 și ││ │ │ │deprecierea creanțelor │499. ││ │ │ │din operațiuni cu │ ││ │ │ │clientela, operațiuni │ ││ │ │ │între instituțiile │ ││ │ │ │financiare nebancare și │ ││ │ │ │instituțiile de credit, │ ││ │ │ │precum și între Fondul │ ││ │ │ │de garantare a │ ││ │ │ │depozitelor în sistemul │ ││ │ │ │bancar și instituțiile de │ ││ │ │ │credit, societățile │ ││ │ │ │financiare sau alte │ ││ │ │ │instituții │ ││ │ │391 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea titlurilor │ ││ │ │491 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea părților │ ││ │ │ │deținute în cadrul │ ││ │ │ │societăților comerciale │ ││ │ │ │legate, a titlurilor de │ ││ │ │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ ││ │ │493 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente operațiunilor │ ││ │ │ │de leasing financiar │ ││ │ │499 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente valorilor │ ││ │ │ │imobilizate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3911 │Ajustări pentru deprecierea │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │investițiilor păstrate până │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │la scadență sau clasificate │ │din operațiuni │conținutul ││ │ca împrumuturi și creanțe │ │interbancare │conturilor 191, 291,││ │ │291 │Ajustări pentru │3912, 493 și 499. ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │din operațiuni cu │ ││ │ │ │clientela, operațiuni │ ││ │ │ │între instituțiile │ ││ │ │ │financiare nebancare și │ ││ │ │ │instituțiile de credit, │ ││ │ │ │precum și între Fondul │ ││ │ │ │de garantare a │ ││ │ │ │depozitelor în sistemul │ ││ │ │ │bancar și instituțiile de │ ││ │ │ │credit, societățile │ ││ │ │ │financiare sau alte │ ││ │ │ │instituții │ ││ │ │3912 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea titlurilor de │ ││ │ │ │investiții │ ││ │ │493 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente operațiunilor │ ││ │ │ │de leasing financiar │ ││ │ │499 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente valorilor │ ││ │ │ │imobilizate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│39111│Ajustări pentru deprecierea │3912 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │instrumentelor de datorie │ │deprecierea titlurilor de │ ││ │ │ │investiții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│39112│Ajustări pentru deprecierea │191 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │creditelor și creanțelor │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │ │ │din operațiuni │conținutul ││ │ │ │interbancare │conturilor 191, 291,││ │ │291 │Ajustări pentru │493 și 499. ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │din operațiuni cu │ ││ │ │ │clientela, operațiuni │ ││ │ │ │între instituțiile │ ││ │ │ │financiare nebancare și │ ││ │ │ │instituțiile de credit, │ ││ │ │ │precum și între Fondul │ ││ │ │ │de garantare a │ ││ │ │ │depozitelor în sistemul │ ││ │ │ │bancar și instituțiile de │ ││ │ │ │credit, societățile │ ││ │ │ │financiare sau alte │ ││ │ │ │instituții │ ││ │ │493 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente operațiunilor │ ││ │ │ │de leasing financiar │ ││ │ │499 │Ajustări pentru │ ││ │ │ │deprecierea creanțelor │ ││ │ │ │aferente valorilor │ ││ │ │ │imobilizate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3912 │Ajustări pentru deprecierea │39113│Ajustări pentru │Cont nou ││ │instrumentelor de capitaluri│ │deprecierea acțiunilor │Preia parțial ││ │proprii evaluate la cost │ │și a altor titluri cu venit │conținutul ││ │ │ │variabil │conturilor 39113 și ││ │ │491 │Ajustări pentru │491. ││ │ │ │deprecierea părților │ ││ │ │ │deținute în cadrul │ ││ │ │ │societăților comerciale │ ││ │ │ │legate, a titlurilor de │ ││ │ │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│392 │Ajustări pentru deprecierea │399 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │creanțelor din operațiuni │ │deprecierea creanțelor │ ││ │cu titluri și operațiuni │ │din operațiuni cu titluri │ ││ │diverse │ │și operațiuni diverse │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3921 │Ajustări specifice pentru │399 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivel individual │ │din operațiuni cu titluri │conținutul contului ││ │ │ │și operațiuni diverse │399 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3922 │Ajustări pentru │399 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de │ │din operațiuni cu titluri │conținutul contului ││ │active financiare │ │și operațiuni diverse │399 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│3923 │Ajustări colective pentru │399 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │neidentificate │ │din operațiuni cu titluri │conținutul contului ││ │ │ │și operațiuni diverse │399 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│393 │Ajustări pentru │393 │Ajustări pentru │Preia parțial ││ │deprecierea stocurilor și │ │deprecierea stocurilor │conținutul contului ││ │activelor asimilate │ │ │393. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│401 │Credite subordonate la │401 │Credite subordonate la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│402 │Credite subordonate pe │402 │Credite subordonate pe │ ││ │durată nedeterminată │ │durată nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│407 │Creanțe atașate și sume de │407 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4071 │Creanțe atașate │407 │Creanțe atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4072 │Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│411 │Titluri contabilizate la │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │cost │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │412 │Titluri de participare │conturilor 411, 412,││ │ │413 │Titluri ale activității de │413 și 415. ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu împrumut │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4111 │Titluri de participare │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │deținute în filiale │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │415 │Titluri date cu împrumut │conturilor 411 și ││ │ │ │ │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4112 │Titluri de participare │412 │Titluri de participare │Preia parțial ││ │deținute în entități │415 │Titluri date cu împrumut │conținutul ││ │asociate │ │ │conturilor 412 și ││ │ │ │ │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4113 │Titluri de participare │413 │Titluri ale activității de │Preia parțial ││ │deținute în entități │ │portofoliu │conținutul ││ │controlate în comun │415 │Titluri date cu │conturilor 413 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│412 │Titluri evaluate la │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │valoarea justă prin profit │ │comerciale legate │conținutul ││ │pierdere │412 │Titluri de participare │conturilor 411, 412,││ │ │413 │Titluri ale activității de │413 și 415. ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu împrumut │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4121 │Titluri de participare │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │deținute în filiale │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │415 │Titluri date cu │conturilor 411 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4122 │Titluri de participare │412 │Titluri de participare │Preia parțial ││ │deținute în entități │415 │Titluri date cu │conținutul ││ │asociate │ │împrumut │conturilor 412 și ││ │ │ │ │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4123 │Titluri de participare │413 │Titluri ale activității de │Preia parțial ││ │deținute în entități │ │portofoliu │conținutul ││ │controlate în comun │415 │Titluri date cu │conturilor 413 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│413 │Titluri disponibile în │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │vederea vânzării │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │412 │Titluri de participare │conturilor 411, 412,││ │ │413 │Titluri ale activității de │413 și 415. ││ │ │ │portofoliu │ ││ │ │415 │Titluri date cu │ ││ │ │ │împrumut │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4131 │Titluri de participare │411 │Părți în societățile │Preia parțial ││ │deținute în filiale │ │comerciale legate │conținutul ││ │ │415 │Titluri date cu │conturilor 411 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4132 │Titluri de participare │412 │Titluri de participare │Preia parțial ││ │deținute în entități │415 │Titluri date cu │conținutul ││ │asociate │ │împrumut │conturilor 412 și ││ │ │ │ │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4133 │Titluri de participare │413 │Titluri ale activității de │Preia parțial ││ │deținute în entități │ │portofoliu │conținutul ││ │controlate în comun │415 │Titluri date cu │conturilor 413 și ││ │ │ │împrumut │415. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│421 │Dotări pentru unitățile │421 │Dotări pentru unitățile │ ││ │proprii din străinătate │ │proprii din străinătate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│431 │Imobilizări necorporale în │431 │Imobilizări necorporale │ ││ │curs │ │în curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│432 │Imobilizări corporale în │432 │Imobilizări corporale în │ ││ │curs │ │curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4321 │Amenajări de terenuri și │4321 │Amenajări de terenuri │ ││ │construcții │ │și construcții │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4322 │Instalații tehnice și │4322 │Instalații tehnice și │ ││ │mijloace de transport │ │mașini │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4323 │Alte imobilizări corporale │4323 │Alte imobilizări │ ││ │ │ │corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│441 │Imobilizări necorporale │441 │Imobilizări necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4411 │Fondul comercial │4411 │Fondul comercial │ ││ │Conturile de cheltuieli │4412 │Cheltuieli de │ ││ │corespunzătoare │ │constituire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4419 │Alte imobilizări │4419 │Alte imobilizări │ ││ │necorporale │ │necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│442 │Imobilizări corporale │442 │Imobilizări corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4421 │Terenuri și amenajări de │4421 │Terenuri și amenajări │Preia parțial ││ │terenuri │ │de terenuri │conținutul contului ││ │ │ │ │4421. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│44211│Terenuri │44211│Terenuri │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │44211. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│44212│Amenajări de terenuri │44212│Amenajări de terenuri │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │44212. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4422 │Construcții │4422 │Construcții │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │4422. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4423 │Instalații tehnice și │4423 │Instalații tehnice și │ ││ │mijloace de transport │ │mijloace de transport │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4424 │Mobilier, aparatură │4424 │Mobilier, aparatură │Preia parțial ││ │birotică, echipamente de │ │birotică, echipamente │conținutul contului ││ │protecție a valorilor │ │de protecție a valorilor │363. ││ │umane și materiale și alte │ │umane și materiale și │ ││ │active corporale │ │alte active corporale │ ││ │ │363 │Materiale de natura │ ││ │ │ │obiectelor de inventar │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4425 │Investiții imobiliare │4421 │Terenuri și amenajări │Cont nou ││ │ │ │de terenuri │Preia parțial ││ │ │4422 │Construcții │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 4421 și ││ │ │ │ │4422. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│461 │Amortizări privind │461 │Amortizări privind │ ││ │imobilizările necorporale │ │imobilizările │ ││ │și corporale │ │necorporale și corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4611 │Amortizarea imobilizărilor │4611 │Amortizarea │ ││ │necorporale │ │imobilizărilor │ ││ │ │ │necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4612 │Amortizarea imobilizărilor │4612 │Amortizarea │ ││ │corporale │ │imobilizărilor corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46121│Amortizarea amenajărilor │46121│Amortizarea │Preia parțial ││ │de terenuri │ │amenajărilor de terenuri │conținutul contului ││ │ │ │ │46121. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46122│Amortizarea construcțiilor │46122│Amortizarea construcțiilor │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │46122. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46123│Amortizarea instalațiilor │46123│Amortizarea │ ││ │tehnice și mijloacelor de │ │instalațiilor tehnice și │ ││ │transport │ │mijloacelor de transport │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46124│Amortizarea altor active │46124│Amortizarea altor │ ││ │corporale (mobilier, │ │active corporale │ ││ │aparatură birotică, │ │ │ ││ │echipamente de protecție │ │ │ ││ │a valorilor umane și │ │ │ ││ │materiale și alte active │ │ │ ││ │corporale) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│46125│Amortizarea investițiilor │46121│Amortizarea │Cont nou ││ │imobiliare │ │amenajărilor de terenuri │Preia parțial ││ │ │46122│Amortizarea │conținutul ││ │ │ │construcțiilor │conturilor 46121 și ││ │ │ │ │46122. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│471 │Creanțe din operațiuni de │471 │Creanțe din operațiuni │ ││ │leasing financiar │ │de leasing financiar │ ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │ ││ │ │ │avans │ ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4711 │Creanțe din operațiuni de │4711 │Creanțe din operațiuni │ ││ │leasing financiar cu │ │de leasing financiar cu │ ││ │imobilizări necorporale │ │imobilizări necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4712 │Creanțe din operațiuni de │4712 │Creanțe din operațiuni │ ││ │leasing financiar cu │ │de leasing financiar cu │ ││ │imobilizări corporale │ │imobilizări corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4713 │Creanțe din operațiuni de │ │ │Cont nou ││ │leasing financiar cu alte │ │ │ ││ │active │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4717 │Creanțe atașate și sume de │4717 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ ││ │ │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│47171│Creanțe atașate │4717 │Creanțe atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│47172│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│472 │Datorii din operațiuni de │472 │Datorii din operațiuni │Preia parțial ││ │leasing financiar │ │de leasing financiar │conținutul ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conturilor 376, ││ │ │ │avans │respectiv 375. ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │ ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4721 │Datorii din operațiuni de │4721 │Datorii din operațiuni │ ││ │leasing financiar cu │ │de leasing financiar cu │ ││ │imobilizări necorporale │ │imobilizări necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4722 │Datorii din operațiuni de │4722 │Datorii din operațiuni │ ││ │leasing financiar cu │ │de leasing financiar cu │ ││ │imobilizări corporale │ │imobilizări corporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4723 │Datorii din operațiuni de │ │ │Cont nou ││ │leasing financiar cu alte │ │ │ ││ │active │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4727 │Datorii atașate și sume de │4727 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │respectiv 375. ││ │ │ │în avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│47271│Datorii atașate │4727 │Datorii atașate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│47272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│481 │Creanțe restante │481 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │482 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 481, 482,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4811 │Creanțe restante │4811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │nedepreciate │4821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 4811 și ││ │ │ │ │4821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │(respectiv soldurile││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente ││ │ │ │ │aferente creanțelor ││ │ │ │ │pentru care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4817 │Creanțe atașate și sume de │4812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │4817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │4822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │4827 │Creanțe atașate │conturilor 4812, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │4817, 4822, 4827, ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│48171│Creanțe atașate │4812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │4817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │4822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │4827 │Creanțe atașate │conturilor 4812, ││ │ │ │ │4817, 4822 și 4827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente (respectiv ││ │ │ │ │soldurile conturilor││ │ │ │ │de creanțe atașate ││ │ │ │ │curente aferente ││ │ │ │ │creanțelor pentru ││ │ │ │ │care se ││ │ │ │ │înregistrează ││ │ │ │ │restanțe). │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│48172│Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 376 și ││ │ │ │ │375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│482 │Creanțe depreciate │481 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │482 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 481, 482,││ │ │376 │Venituri înregistrate în │376 și 375, precum ││ │ │ │avans │și al conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4821 │Creanțe depreciate │4811 │Creanțe restante │Cont nou ││ │ │4821 │Creanțe îndoielnice │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul ││ │ │ │ │conturilor 4811 și ││ │ │ │ │4821, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4827 │Creanțe atașate și sume de │4812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │amortizat │4817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │4822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │4827 │Creanțe atașate │conturilor 4812, ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │4817, 4822, 4827, ││ │ │ │în avans │376 și 375, precum ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │și al conturilor de ││ │ │ │avans │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│48271│Creanțe atașate │4812 │Dobânzi restante │Cont nou ││ │ │4817 │Creanțe atașate │Preia parțial ││ │ │4822 │Dobânzi îndoielnice │conținutul ││ │ │4827 │Creanțe atașate │conturilor 4812, ││ │ │ │ │4817, 4822 și 4827, ││ │ │ │ │precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │creanțe atașate ││ │ │ │ │curente. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│48272│Sume de amortizat │376 │Venituri înregistrate în │Cont nou ││ │ │ │avans │Preia parțial ││ │ │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 376, ││ │ │ │ │respectiv 375. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│491 │Ajustări pentru deprecierea │491 │Ajustări pentru │Preia parțial ││ │titlurilor de participare │ │deprecierea părților │conținutul contului ││ │deținute în filiale, în │ │deținute în cadrul │491. ││ │entități asociate și în │ │societăților comerciale │ ││ │entități controlate în │ │legate, a titlurilor de │ ││ │comun │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│492 │Ajustări pentru │492 │Ajustări pentru │Preia parțial ││ │deprecierea imobilizărilor │ │deprecierea imobilizărilor │conținutul contului ││ │ │393 │Ajustări pentru │393. ││ │ │ │deprecierea stocurilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4921 │Ajustări pentru deprecierea │4921 │Ajustări pentru deprecierea │ ││ │imobilizărilor în curs │ │imobilizărilor în curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49211│Ajustări pentru │49211│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │deprecierea imobilizărilor │ │imobilizărilor necorporale │ ││ │necorporale în curs │ │în curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49212│Ajustări pentru deprecierea │49212│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │imobilizărilor corporale în │ │imobilizărilor corporale în │ ││ │curs │ │curs │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4922 │Ajustări pentru deprecierea │4922 │Ajustări pentru deprecierea │ ││ │imobilizărilor necorporale │ │imobilizărilor necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49221│Ajustări pentru deprecierea │49221│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │fondului comercial │ │fondului comercial │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49222│Ajustări pentru deprecierea │49222│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │altor imobilizări │ │altor imobilizări │ ││ │necorporale │ │necorporale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4923 │Ajustări pentru deprecierea │4923 │Ajustări pentru deprecierea │Preia parțial ││ │imobilizărilor corporale │ │imobilizărilor corporale │conținutul contului ││ │ │393 │Ajustări pentru │393. ││ │ │ │deprecierea stocurilor │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49231│Ajustări pentru deprecierea │49231│Ajustări pentru deprecierea │Preia parțial ││ │terenurilor și amenajărilor │ │terenurilor și amenajărilor │conținutul contului ││ │de terenuri │ │de terenuri │49231. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49232│Ajustări pentru deprecierea │49232│Ajustări pentru deprecierea │Preia parțial ││ │construcțiilor │ │construcțiilor │conținutul contului ││ │ │ │ │49232. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49233│Ajustări pentru deprecierea │49233│Ajustări pentru deprecierea │ ││ │instalațiilor tehnice și │ │instalațiilor tehnice și │ ││ │mijloacelor de transport │ │mijloacelor de transport │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49234│Ajustări pentru deprecierea │49234│Ajustări pentru deprecierea │Preia parțial ││ │altor active corporale │ │altor active corporale │conținutul contului ││ │(mobilier, aparatură │393 │Ajustări pentru │393. ││ │birotică, echipamente de │ │deprecierea stocurilor │ ││ │protecție c valorilor umane │ │ │ ││ │și materiale și alte active │ │ │ ││ │corporale) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│49235│Ajustări pentru deprecierea │49231│Ajustări pentru deprecierea │Cont nou ││ │investițiilor imobiliare │ │terenurilor și amenajărilor │Preia parțial ││ │ │ │de terenuri │conținutul ││ │ │49232│Ajustări pentru │conturilor 49231 și ││ │ │ │deprecierea construcțiilor │49232. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│493 │Ajustări pentru deprecierea │493 │Ajustări pentru deprecierea │ ││ │creanțelor aferente │ │creanțelor aferente │ ││ │operațiunilor de leasing │ │operațiunilor de leasing │ ││ │financiar │ │financiar │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4931 │Ajustări specifice pentru │493 │Ajustări pentru deprecierea │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │creanțelor aferente │Preia parțial ││ │nivel individual │ │operațiunilor de leasing │conținutul contului ││ │ │ │financiar │493 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4932 │Ajustări pentru │493 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de active│ │aferente operațiunilor │conținutul contului ││ │financiare │ │de leasing financiar │493 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4933 │Ajustări colective pentru │493 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │neidentificate │ │aferente operațiunilor de │conținutul contului ││ │ │ │leasing financiar │493 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│494 │Ajustări pentru deprecierea │499 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │creanțelor aferente │ │deprecierea creanțelor │ ││ │activelor imobilizate │ │aferente valorilor │ ││ │ │ │imobilizate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4941 │Ajustări specifice pentru │499 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivel individual │ │aferente valorilor │conținutul contului ││ │ │ │imobilizate │499 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4942 │Ajustări pentru │499 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │deprecieri identificate la │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │nivelul grupurilor de │ │aferente valorilor │conținutul contului ││ │active financiare │ │imobilizate │499 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│4943 │Ajustări colective pentru │499 │Ajustări pentru │Cont nou ││ │pierderi generate dar │ │deprecierea creanțelor │Preia parțial ││ │neidentificate │ │aferente valorilor │conținutul contului ││ │ │ │imobilizate │499 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│501 │Capital social │501 │Capital social │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5011 │Capital subscris nevărsat │5011 │Capital subscris nevărsat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5012 │Capital subscris vărsat │5012 │Capital subscris vărsat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│502 │Elemente asimilate │502 │Elemente asimilate │ ││ │capitalului │ │capitalului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│503 │Acțiuni proprii │503 │Acțiuni proprii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│504 │Ajustări ale capitalului │ │ │Cont nou ││ │social/capitalului de dotare│ │ │Înregistrează ││ │ │ │ │diferențe dintre ││ │ │ │ │valoarea capitalului││ │ │ │ │social/capitalului ││ │ │ │ │de dotare conform ││ │ │ │ │IFRS și valoarea ││ │ │ │ │înregistrată la ││ │ │ │ │Oficiul Registrului ││ │ │ │ │Comerțului │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│508 │Acționari sau asociați │508 │Acționari sau asociați │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│511 │Prime de capital │511 │Prime de capital │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5111 │Prime de emisiune │5111 │Prime de emisiune │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5112 │Prime de fuziune │5112 │Prime de fuziune │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5113 │Prime de aport │5113 │Prime de aport │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5114 │Prime de conversie a │5115 │Prime de conversie a │ ││ │obligațiunilor în acțiuni │ │obligațiunilor în acțiuni │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5119 │Alte prime │5119 │Alte prime │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│512 │Rezerve legale │512 │Rezerve legale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5121 │Rezerve legale din │5121 │Rezerve legale din │ ││ │profitul determinat înainte │ │profitul determinat │ ││ │de deducerea impozitului │ │înainte de deducerea │ ││ │pe profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5122 │Rezerve legale din │5122 │Rezerve legale din │ ││ │profitul determinat după │ │profitul determinat │ ││ │deducerea impozitului pe │ │după deducerea │ ││ │profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│513 │Rezerve statutare sau │513 │Rezerve statutare sau │ ││ │contractuale │ │contractuale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│514 │Rezerve pentru riscuri │514 │Rezerve pentru riscuri │ ││ │bancare │ │bancare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5141 │Rezerva generală pentru │5141 │Rezerva generală │ ││ │riscul de credit din │ │pentru riscul de credit │ ││ │profitul determinat înainte │ │din profitul determinat │ ││ │de deducerea impozitului │ │înainte de deducerea │ ││ │pe profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5142 │Rezerva generală pentru │5142 │Rezerva generală │ ││ │riscul de credit din │ │pentru riscul de credit │ ││ │profitul determinat după │ │din profitul determinat │ ││ │deducerea impozitului pe │ │după deducerea │ ││ │profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5143 │Rezerva reprezentând │5143 │Rezerva reprezentând │ ││ │fondul pentru riscuri │ │fondul pentru riscuri │ ││ │bancare generale │ │bancare generale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│516 │Rezerve din reevaluarea │516 │Rezerve din reevaluare │ ││ │imobilizărilor │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5161 │Rezerve din reevaluarea │ │ │Cont nou ││ │imobilizărilor necorporale │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5162 │Rezerve din reevaluarea │5161 │Rezerve din reevaluări │Cont nou. ││ │imobilizărilor corporale │ │dispuse prin acte │Preia conținutul ││ │ │ │normative │conturilor 5161 și ││ │ │5169 │Alte rezerve din │5169. ││ │ │ │reevaluări │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│517 │Rezerve specifice │517 │Rezerve specifice │ ││ │organizațiilor cooperatiste │ │organizațiilor │ ││ │de credit │ │cooperatiste de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5171 │Rezerva de întrajutorare │5171 │Rezerva de întrajutorare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5172 │Rezerva mutuală de │5172 │Rezerva mutuală de │ ││ │garantare │ │garantare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│51721│Rezerva mutuală de │51721│Rezerva mutuală de │ ││ │garantare constituită din │ │garantare constituită │ ││ │profitul casei centrale │ │din profitul casei │ ││ │determinat înainte de │ │centrale determinat │ ││ │deducerea impozitului pe │ │înainte de deducerea │ ││ │profit │ │impozitului pe profit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│51722│Rezerva mutuală de │51722│Rezerva mutuală de │ ││ │garantare constituită din │ │garantare constituită │ ││ │cotizațiile cooperativelor │ │din cotizațiile │ ││ │de credit afiliate │ │cooperativelor de credit │ ││ │ │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│519 │Alte rezerve │519 │Alte rezerve │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │519. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│521 │Diferențe de curs valutar │6061 │Cheltuieli din diferențe │Cont nou ││ │aferente activelor │ │de curs valutar aferente │Preia parțial ││ │financiare nemonetare │ │tranzacțiilor în valută │conținutul ││ │disponibile în vederea │7061 │Venituri din diferențe │conturilor 6061 și ││ │vânzării │ │de curs valutar aferente │7061. ││ │ │ │tranzacțiilor în valută │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│522 │Diferențe din modificarea │66311│Cheltuieli cu ajustări │Cont nou ││ │valorii juste a activelor │ │pentru deprecierea │Preia parțial ││ │financiare disponibile în │ │titlurilor de plasament │conținutul ││ │vederea vânzării │76311│Venituri din ajustări │conturilor 66311 și ││ │ │ │pentru deprecierea │76311. ││ │ │ │titlurilor de plasament │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│523 │Diferențe privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │instrumentele de │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │acoperire a fluxurilor de │ │de acoperire │conținutul contului ││ │trezorerie (partea │ │ │3791. ││ │eficientă) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│524 │Impozit pe profit curent și │ │ │Cont nou ││ │impozit pe profit amânat │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5241 │Impozit pe profit curent │ │ │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5242 │Impozit pe profit amânat │ │ │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│525 │Beneficii acordate │519 │Alte rezerve │Cont nou. ││ │angajaților sub forma │ │ │Preia parțial ││ │instrumentelor de │ │ │conținutul contului ││ │capitaluri proprii │ │ │519. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│526 │Diferențe aferente │ │ │Cont nou ││ │activelor imobilizate │ │ │ ││ │deținute în vederea │ │ │ ││ │vânzării │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│527 │Componenta de capitaluri │ │ │Cont nou ││ │proprii a instrumentelor │ │ │ ││ │financiare compuse │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│529 │Alte conturi de capitaluri │ │ │Cont nou ││ │proprii │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│531 │Datorii subordonate la │531 │Datorii subordonate la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5311 │Titluri subordonate la │5311 │Titluri subordonate la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5312 │Împrumuturi subordonate │5312 │Împrumuturi │ ││ │la termen │ │subordonate la termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│532 │Datorii subordonate pe │532 │Datorii subordonate pe │ ││ │durată nedeterminată │ │durată nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5321 │Titluri subordonate pe │5321 │Titluri subordonate pe │ ││ │durată nedeterminată │ │durată nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5322 │Împrumuturi subordonate │5322 │Împrumuturi │ ││ │pe durată nedeterminată │ │subordonate pe durată │ ││ │ │ │nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│537 │Datorii atașate și sume de │537 │Datorii atașate │Preia parțial ││ │amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │conținutul ││ │ │ │în avans │conturilor 375, ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │respectiv 376. ││ │ │ │avans │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5371 │Datorii atașate │537 │Datorii atașate │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5372 │Sume de amortizat │375 │Cheltuieli înregistrate │Cont nou ││ │ │ │în avans │Preia parțial ││ │ │376 │Venituri înregistrate în │conținutul ││ │ │ │avans │conturilor 375, ││ │ │ │ │respectiv 376. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│551 │Provizioane pentru │551 │Provizioane pentru │ ││ │angajamente de creditare, │ │riscuri de executare a │ ││ │garanții financiare și alte │ │angajamentelor prin │ ││ │angajamente date │ │semnătură │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│552 │Provizioane pentru │552 │Provizioane pentru │Preia parțial ││ │beneficiile angajaților │ │pensii și obligații │conținutul contului ││ │ │ │similare │559 ││ │ │559 │Alte provizioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5521 │Provizioane pentru │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii ale angajaților │ │ │Preia parțial ││ │sub forma absențelor │ │ │conținutul contului ││ │compensate pe termen │ │ │559 ││ │scurt │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5522 │Provizioane pentru │557 │Provizioane pentru │Cont nou ││ │participarea angajaților la │ │prime reprezentând │Preia parțial ││ │profit și prime de plătit │ │participarea salariaților │conținutul contului ││ │ │ │la profit │557 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5523 │Provizioane pentru pensii │552 │Provizioane pentru │Cont nou ││ │și alte obligații similare │ │pensii și obligații │ ││ │ │ │similare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5525 │Provizioane pentru alte │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii postangajare │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │559 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5526 │Provizioane pentru alte │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii pe termen lung │ │ │Preia parțial ││ │ale angajaților │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │559 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5527 │Provizioane pentru │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii ale angajaților la│ │ │Preia parțial ││ │terminarea contractului de │ │ │conținutul contului ││ │muncă │ │ │559 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5529 │Provizioane pentru alte │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │beneficii ale angajaților │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │559 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│553 │Provizioane pentru litigii │559 │Alte provizioane │Cont nou ││ │ │ │ │Preia parțial ││ │ │ │ │conținutul contului ││ │ │ │ │559. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│554 │Provizioane pentru │554 │Provizioane pentru │ ││ │restructurare │ │restructurare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│555 │Provizioane pentru │555 │Provizioane pentru │ ││ │dezafectarea │ │dezafectarea │ ││ │imobilizărilor corporale și │ │imobilizărilor │ ││ │alte acțiuni similare legate│ │corporale și alte acțiuni │ ││ │de acestea │ │similare legate de acestea │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│559 │Alte provizioane │553 │Provizioane pentru │Preia parțial ││ │ │ │riscuri de țară │conținutul contului ││ │ │559 │Alte provizioane │559. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│581 │Rezultatul reportat │581 │Rezultatul reportat │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5811 │Rezultatul reportat │5811 │Rezultatul reportat │ ││ │reprezentând profitul │ │reprezentând profitul │ ││ │nerepartizat, respectiv │ │nerepartizat, respectiv │ ││ │pierderea neacoperită │ │pierderea neacoperită │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5812 │Rezultatul reportat │5812 │Rezultatul reportat │ ││ │provenit din adoptarea │ │provenit din adoptarea │ ││ │pentru prima dată a IFRS, │ │pentru prima dată a │ ││ │mai puțin IAS 29 │ │IAS, mai puțin IAS 29 │ ││ │ │5816 │Rezultatul reportat │ ││ │ │ │provenit din trecerea la │ ││ │ │ │aplicarea │ ││ │ │ │Reglementărilor │ ││ │ │ │contabile conforme cu │ ││ │ │ │directivele europene │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5813 │Rezultatul reportat │ │ │Cont nou ││ │provenit din adoptarea │ │ │ ││ │pentru prima dată a IAS 29 │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5814 │Rezultatul reportat │5814 │Rezultatul reportat │ ││ │provenit din corectarea │ │provenit din corectarea │ ││ │erorilor │ │erorilor contabile │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5815 │Rezultatul reportat │ │ │Cont nou ││ │provenit din modificările │ │ │ ││ │politicilor contabile │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5816 │Rezultatul reportat │5815 │Rezultatul reportat │ ││ │reprezentând surplusul │ │reprezentând surplusul │ ││ │realizat din rezerve din │ │realizat din rezerve din │ ││ │reevaluare │ │reevaluare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│5817 │Rezultatul reportat │ │ │Cont nou ││ │provenit din │ │ │ ││ │implementarea IFRS ca │ │ │ ││ │bază a contabilității │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│591 │Profit sau pierdere │591 │Profit sau pierdere │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│592 │Repartizarea profitului │592 │Repartizarea profitului │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│601 │Cheltuieli cu operațiunile │601 │Cheltuieli cu │ ││ │de trezorerie și │ │operațiunile de │ ││ │operațiunile interbancare │ │trezorerie și │ ││ │ │ │operațiunile │ ││ │ │ │interbancare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6011 │Dobânzi la Banca │6011 │Dobânzi la Banca │ ││ │Națională a României │ │Națională a României │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6012 │Dobânzi la conturile de │6012 │Dobânzi la conturile de │ ││ │corespondent │ │corespondent │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6013 │Dobânzi la depozitele │6013 │Dobânzi la depozitele │ ││ │instituțiilor de credit │ │instituțiilor de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60131│Dobânzi la depozitele la │60131│Dobânzi la depozitele │ ││ │vedere │ │la vedere │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60132│Dobânzi la depozitele la │60132│Dobânzi la depozitele │ ││ │termen │ │la termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60133│Dobânzi la depozitele │60133│Dobânzi la depozitele │ ││ │colaterale │ │colaterale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60134│Dobânzi la depozitele │ │ │Cont nou ││ │rambursabile după notificare│ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6014 │Dobânzi la împrumuturile │6014 │Dobânzi la │ ││ │de la instituții de credit │ │împrumuturile de la │ ││ │ │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60141│Dobânzi la împrumuturile │60141│Dobânzi la │ ││ │de pe o zi pe alta │ │împrumuturile de pe o │ ││ │ │ │zi pe alta │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60142│Dobânzi la împrumuturile │60142│Dobânzi la │ ││ │la termen │ │împrumuturile la termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6015 │Dobânzi la operațiunile │6015 │Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo și titlurile date cu │ │date în pensiune │conținutul contului ││ │împrumut │6031 │Dobânzi la titlurile date │6031 ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60151│Dobânzi la operațiunile │60151│Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo de pe o zi pe alta │ │date în pensiune de pe │conținutul contului ││ │ │ │o zi pe alta │6031 ││ │ │6031 │Dobânzi la titlurile date │ ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60152│Dobânzi la operațiunile │60152│Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo la termen │ │date în pensiune la termen │conținutul contului ││ │ │6031 │Dobânzi la titlurile date │6031 ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60153│Dobânzi la titlurile date │ │ │Cont nou, ││ │cu împrumut de pe o zi pe │ │ │modificare ││ │alta │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60154│Dobânzi la titlurile date │ │ │Cont nou, ││ │cu împrumut la termen │ │ │modificare ││ │ │ │ │contabilizare ││ │ │ │ │împrumuturi de ││ │ │ │ │titluri │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6016 │Cheltuieli cu operațiunile │6016 │Cheltuieli cu │ ││ │organizațiilor cooperatiste │ │operațiunile │ ││ │de credit din cadrul rețelei│ │organizațiilor │ ││ │ │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60161│Dobânzi la conturile │60161│Dobânzi la conturile │ ││ │curente ale cooperativelor │ │curente ale │ ││ │de credit afiliate │ │cooperativelor de credit │ ││ │ │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60162│Dobânzi la depozitele │60162│Dobânzi la depozitele │ ││ │cooperativelor de credit │ │cooperativelor de credit │ ││ │afiliate │ │afiliate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60163│Dobânzi la împrumuturile │60163│Dobânzi la │ ││ │de la organizațiile │ │împrumuturile de la │ ││ │cooperatiste de credit din │ │organizațiile │ ││ │cadrul rețelei │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60164│Dobânzi privind alte │60164│Dobânzi privind alte │ ││ │sume datorate organizațiilor│ │sume datorate │ ││ │cooperatiste de credit din │ │organizațiilor │ ││ │cadrul rețelei │ │cooperatiste de credit │ ││ │ │ │din cadrul rețelei │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60169│Comisioane │60169│Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6017 │Alte cheltuieli cu dobânzile│6017 │Alte cheltuieli cu dobânzile│ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6019 │Comisioane │6019 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│602 │Cheltuieli cu operațiunile │602 │Cheltuieli cu │ ││ │cu clientela │ │operațiunile cu │ ││ │ │ │clientela │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6022 │Dobânzi la împrumuturile │6022 │Dobânzi la │Preia parțial ││ │primite de la instituții │ │împrumuturile primite │conținutul contului ││ │financiare │ │de la instituții │64951. ││ │ │ │financiare │ ││ │ │64951│Dobânzi la │ ││ │ │ │împrumuturile primite │ ││ │ │ │de la acționari │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60221│Dobânzi la împrumuturile │60221│Dobânzi la │ ││ │de pe o zi pe alta │ │împrumuturile de pe o │ ││ │ │ │zi pe alta │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60222│Dobânzi la împrumuturile │60222│Dobânzi la │ ││ │la termen │ │împrumuturile la │ ││ │ │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6023 │Dobânzi la operațiunile │6023 │Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo și titlurile date cu │ │date în pensiune │conținutul contului ││ │împrumut │6031 │Dobânzi la titlurile date │6031 ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60231│Dobânzi la operațiunile │60231│Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo de pe o zi pe alta │ │date în pensiune de pe │conținutul contului ││ │ │ │o zi pe alta │6031 ││ │ │6031 │Dobânzi la titlurile date │ ││ │ │ │în pensiune livrată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60232│Dobânzi la operațiunile │60232│Dobânzi la valorile │Preia parțial ││ │repo la termen │ │date în pensiune la │conținutul contului ││ │ │ │termen │6031 │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60233│Dobânzi la titlurile date │ │ │Cont nou ││ │cu împrumut de pe o zi pe │ │ │ ││ │alta │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60234│Dobânzi la titlurile date │ │ │Cont nou ││ │cu împrumut la termen │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6024 │Dobânzi la conturile │6024 │Dobânzi la conturile │ ││ │curente │ │curente │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6025 │Dobânzi la conturile de │6025 │Dobânzi la conturile de │ ││ │depozite │ │depozite │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60251│Dobânzi la depozitele la │60251│Dobânzi la depozitele │ ││ │vedere │ │la vedere │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60252│Dobânzi la depozitele la │60252│Dobânzi la depozitele la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60253│Dobânzi la depozitele │60253│Dobânzi la depozitele │ ││ │colaterale │ │colaterale │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60254│Dobânzi la depozitele │ │ │Cont nou ││ │rambursabile după notificare│ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6026 │Dobânzi la certificatele de │6026 │Dobânzi la certificatele │ ││ │depozit, carnetele și │ │de depozit, carnetele și │ ││ │libretele de economii │ │libretele de economii │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6027 │Alte cheltuieli cu dobânzile│6027 │Alte cheltuieli cu dobânzile│ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6029 │Comisioane │6029 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│603 │Cheltuieli privind │603 │Cheltuieli pentru │Preia parțial ││ │operațiunile cu titluri și │ │operațiunile cu titluri │conținutul contului ││ │alte instrumente financiare │645 │Pierderi din cedarea │645, precum și al ││ │ │ │părților în cadrul │conturilor de ││ │ │ │societăților comerciale │dobânzi/alte ││ │ │ │legate, a titlurilor de │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │participare și a titlurilor │aferente ││ │ │ │activității de portofoliu │operațiunilor cu ││ │ │ │ │alte instrumente ││ │ │ │ │financiare. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6031 │Pierderi aferente activelor │6032 │Pierderi la titlurile de │Cont nou ││ │și datoriilor financiare │ │tranzacție │Preia parțial ││ │deținute în vederea │6036 │Cheltuieli privind │conținutul ││ │tranzacționării │ │datorii constituite prin │conturilor 6032 și ││ │ │ │titluri │6036, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor ││ │ │ │ │active și datorii ││ │ │ │ │financiare deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60311│Pierderi din reevaluarea și │60321│Pierderi din reevaluări │Cont nou ││ │cesiunea activelor │ │și cesiune │Preia parțial ││ │financiare deținute în │ │ │conținutul contului ││ │vederea tranzacționării │ │ │60321, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor active│ │ │ │ │financiare deținute ││ │ │ │ │în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60312│Pierderi din reevaluarea și │6036 │Cheltuieli privind │Cont nou ││ │cesiunea datoriilor │ │datorii constituite prin │Preia parțial ││ │financiare deținute în │ │titluri │conținutul contului ││ │vederea tranzacționării │ │ │6036, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor ││ │ │ │ │datorii financiare ││ │ │ │ │deținute în vederea ││ │ │ │ │tranzacționării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60313│Costuri de tranzacționare │60322│Costuri de │Preia parțial ││ │ │ │tranzacționare │conținutul contului ││ │ │ │ │60322. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6032 │Pierderi aferente activelor │6033 │Pierderi din cesiunea │Cont nou ││ │și datoriilor financiare │ │titlurilor de plasament │Preia parțial ││ │desemnate ca fiind │6034 │Cheltuieli cu titlurile │conținutul ││ │evaluate la valoarea justă │ │de investiții │conturilor 6033, ││ │prin profit sau pierdere │6036 │Cheltuieli privind │6034, 6036 și 645, ││ │ │ │datorii constituite prin │precum și al ││ │ │ │titluri │conturilor de ││ │ │645 │Pierderi din cedarea │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │părților în cadrul │aferente altor ││ │ │ │societăților comerciale │active și datorii ││ │ │ │legate, a titlurilor de │financiare desemnate││ │ │ │participare și a titlurilor │ca fiind evaluate la││ │ │ │activității de portofoliu │valoarea justă prin ││ │ │ │ │profit sau pierdere.│├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60321│Pierderi din reevaluarea și │6033 │Pierderi din cesiunea │Cont nou ││ │cesiunea activelor │ │titlurilor de plasament │Preia parțial ││ │financiare desemnate ca │6034 │Cheltuieli cu titlurile │conținutul ││ │fiind evaluate la valoarea │ │de investiții │conturilor 6033, ││ │justă prin profit sau │645 │Pierderi din cedarea │6034 și 645, ││ │pierdere │ │părților în cadrul │precum și al ││ │ │ │societăților comerciale │conturilor de ││ │ │ │legate, a titlurilor de │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │participare și a titlurilor │aferente altor ││ │ │ │activității de portofoliu │active financiare ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60322│Pierderi din reevaluarea și │6036 │Cheltuieli privind │Cont nou ││ │cesiunea datoriilor │ │datorii constituite prin │Preia parțial ││ │financiare desemnate ca │ │titluri │conținutul contului ││ │fiind evaluate la valoarea │ │ │6036, precum și al ││ │justă prin profit sau │ │ │conturilor de ││ │pierdere │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor ││ │ │ │ │datorii financiare ││ │ │ │ │desemnate ca fiind ││ │ │ │ │evaluate la valoarea││ │ │ │ │justă prin profit ││ │ │ │ │sau pierdere. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60323│Costuri de tranzacționare │ │ │Cont nou │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6033 │Pierderi din cesiunea │6033 │Pierderi din cesiunea │Cont nou ││ │activelor financiare │ │titlurilor de plasament │Preia parțial ││ │disponibile în vederea │645 │Pierderi din cedarea │conținutul ││ │vânzării │ │părților în cadrul │conturilor 6033, ││ │ │ │societăților comerciale │645 și 66311, ││ │ │ │legate, a titlurilor de │precum și al ││ │ │ │participare și a titlurilor │conturilor de ││ │ │ │activității de portofoliu │cheltuieli/pierderi ││ │ │66311│Cheltuieli cu ajustări │aferente altor ││ │ │ │pentru deprecierea │active financiare ││ │ │ │titlurilor de plasament │clasificate ca fiind││ │ │ │ │disponibile în ││ │ │ │ │vederea vânzării. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6034 │Pierderi din cesiunea │60342│Pierderi din cesiune │Cont nou ││ │investițiilor păstrate până │ │ │Preia parțial ││ │la scadență sau clasificate │ │ │conținutul contului ││ │ca împrumuturi și creanțe │ │ │60342, precum și al ││ │ │ │ │conturilor de ││ │ │ │ │cheltuieli/pierderi ││ │ │ │ │aferente altor ││ │ │ │ │active financiare ││ │ │ │ │clasificate ca ││ │ │ │ │investiții păstrate ││ │ │ │ │până la scadență. ││ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │60341│Cheltuieli cu │Cont eliminat ││ │ │ │amortizarea primelor │Modificare ││ │ │ │ │tratament contabil: ││ │ │ │ │primele vor ││ │ │ │ │diminua veniturile ││ │ │ │ │din dobânzi aferente││ │ │ │ │investițiilor ││ │ │ │ │păstrate ││ │ │ │ │până la scadență. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6035 │Pierderi din cesiunea │6032 │Pierderi la titlurile de │Cont nou ││ │instrumentelor de │ │tranzacție │Preia parțial ││ │capitaluri proprii evaluate │6033 │Pierderi din cesiunea │conținutul ││ │la cost │ │titlurilor de plasament │conturilor 6032, ││ │ │645 │Pierderi din cedarea │6033 și 645. ││ │ │ │părților în cadrul │ ││ │ │ │societăților comerciale │ ││ │ │ │legate, a titlurilor de │ ││ │ │ │participare și a titlurilor │ ││ │ │ │activității de portofoliu │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6036 │Cheltuieli privind datorii │6036 │Cheltuieli privind │Preia parțial ││ │constituite prin titluri │ │datorii constituite prin │conținutul contului ││ │ │ │titluri │6036. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60361│Dobânzi privind │60361│Dobânzi privind │Preia parțial ││ │certificatele de depozit │ │titlurile de piață │conținutul ││ │ │ │interbancară │conturilor 60361, ││ │ │60362│Dobânzi privind │60362 și 60369. ││ │ │ │titlurile de creanțe │ ││ │ │ │negociabile │ ││ │ │60369│Alte cheltuieli privind │ ││ │ │ │datoriile constituite │ ││ │ │ │prin titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60362│Dobânzi privind carnetele │60361│Dobânzi privind │Preia parțial ││ │și libretele de economii │ │titlurile de piață │conținutul ││ │ │ │interbancară │conturilor 60361, ││ │ │60362│Dobânzi privind │60362 și 60369. ││ │ │ │titlurile de creanțe │ ││ │ │ │negociabile │ ││ │ │60369│Alte cheltuieli privind │ ││ │ │ │datoriile constituite │ ││ │ │ │prin titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60363│Dobânzi privind │60363│Dobânzi privind │Preia parțial ││ │obligațiunile │ │obligațiunile │conținutul ││ │ │60369│Alte cheltuieli privind │conturilor 60363 și ││ │ │ │datoriile constituite │60369. ││ │ │ │prin titluri │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60364│Dobânzi privind alte │60369│Alte cheltuieli privind │Cont nou ││ │datorii constituite prin │ │datoriile constituite │Preia parțial ││ │titluri │ │prin titluri │conținutul contului ││ │ │ │ │60369. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6037 │Cheltuieli diverse privind │6037 │Cheltuieli diverse │Preia parțial ││ │operațiunile cu titluri și │ │privind operațiunile cu │conținutul contului ││ │alte instrumente │ │titluri │6037. ││ │financiare │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6039 │Comisioane │6039 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│604 │Cheltuieli cu operațiunile │604 │Cheltuieli cu operațiuni │ ││ │de leasing │ │de leasing, chirii, │ ││ │ │ │locații de gestiune și │ ││ │ │ │alte contracte similare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6041 │Dobânzi aferente │6041 │Dobânzi aferente │ ││ │datoriilor din operațiuni │ │datoriilor din │ ││ │de leasing financiar │ │operațiuni de leasing │ ││ │ │ │financiar │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6042 │Cheltuieli cu chiriile │6042 │Cheltuieli cu operațiuni │ ││ │ │ │de leasing operațional, │ ││ │ │ │chirii, locații de │ ││ │ │ │gestiune și alte │ ││ │ │ │contracte similare │ ││ │ │63472│Cheltuieli cu │ ││ │ │ │redevențele privind │ ││ │ │ │concesiunile │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6049 │Comisioane │6049 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│605 │Cheltuieli privind │605 │Cheltuieli privind │ ││ │datoriile subordonate │ │datoriile subordonate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6051 │Cheltuieli privind │6051 │Cheltuieli privind │ ││ │datoriile subordonate la │ │datoriile subordonate la │ ││ │termen │ │termen │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6052 │Cheltuieli privind │6052 │Cheltuieli privind │ ││ │datoriile subordonate pe │ │datoriile subordonate │ ││ │durată nedeterminată │ │pe durată │ ││ │ │ │nedeterminată │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6059 │Comisioane │6059 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│606 │Cheltuieli privind │606 │Cheltuieli privind │ ││ │operațiunile de schimb │ │operațiunile de schimb │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6061 │Cheltuieli din diferențe de │6061 │Cheltuieli din diferențe │Preia parțial ││ │curs valutar aferente │ │de curs valutar aferente │conținutul contului ││ │tranzacțiilor în valută │ │tranzacțiilor în valută │6061. │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6069 │Comisioane │6069 │Comisioane │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│607 │Cheltuieli privind │607 │Cheltuieli privind │Preia parțial ││ │operațiunile în afara │ │operațiunile în afara │conținutul contului ││ │bilanțului și operațiunile │ │bilanțului și │3791. ││ │cu instrumente derivate │ │operațiunile cu │ ││ │ │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ ││ │ │3791 │Conturi de regularizare │ ││ │ │ │privind instrumentele │ ││ │ │ │de acoperire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6071 │Cheltuieli cu │6071 │Cheltuieli cu │ ││ │angajamentele de │ │angajamentele de │ ││ │creditare │ │finanțare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60711│Cheltuieli cu │60711│Cheltuieli cu │ ││ │angajamentele de │ │angajamentele de │ ││ │creditare primite de la │ │finanțare primite de la │ ││ │instituții de credit │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60712│Cheltuieli cu angajamentele │60712│Cheltuieli cu angajamentele │ ││ │de creditare primite de la │ │de finanțare primite de la │ ││ │clientelă │ │clientelă │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6072 │Cheltuieli cu garanțiile │6072 │Cheltuieli cu │ ││ │financiare │ │angajamentele de │ ││ │ │ │garanție │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60721│Cheltuieli cu garanțiile │60721│Cheltuieli cu │ ││ │financiare primite de la │ │angajamentele de │ ││ │instituții de credit │ │garanție primite de la │ ││ │ │ │instituții de credit │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60722│Cheltuieli cu garanțiile │60722│Cheltuieli cu │ ││ │financiare primite de la │ │angajamentele de │ ││ │clientelă │ │garanție primite de la │ ││ │ │ │clientelă │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6074 │Cheltuieli privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │operațiunile cu │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │instrumente derivate │ │de acoperire │conținutul contului ││ │deținute în vederea │6074 │Cheltuieli privind │3791. ││ │tranzacționării │ │operațiunile cu │ ││ │ │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60741│Pierderi privind │60742│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu │Preia parțial ││ │rata dobânzii │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe rata │conturilor 60744 și ││ │ │ │dobânzii │60747. ││ │ │60744│Cheltuieli privind │ ││ │ │ │operațiunile cu alte │ ││ │ │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │ ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60742│Pierderi privind │60743│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu │Preia parțial ││ │instrumente de capitaluri │ │instrumente financiare │conținutul ││ │proprii │ │derivate pe acțiuni și │conturilor 60744 și ││ │ │ │indici bursieri │60747. ││ │ │60744│Cheltuieli privind │ ││ │ │ │operațiunile cu alte │ ││ │ │ │instrumente derivate │ ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │ ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60743│Pierderi privind │60741│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu │Preia parțial ││ │cursul de schimb │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate pe cursul de │conturilor 60744 și ││ │ │ │schimb │60747. ││ │ │60744│Cheltuieli privind │ ││ │ │ │operațiunile cu alte │ ││ │ │ │instrumente financiare │ ││ │ │ │derivate │ ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │ ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60744│Pierderi privind │60744│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu alte │Preia parțial ││ │riscul de credit │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate │conturilor 60744 și ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │60747. ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60745│Pierderi privind │60744│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumentele derivate pe │ │operațiunile cu alte │Preia parțial ││ │mărfuri │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate │conturilor 60744 și ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │60747. ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60746│Pierderi privind alte │60744│Cheltuieli privind │Cont nou ││ │instrumente derivate │ │operațiunile cu alte │Preia parțial ││ │ │ │instrumente financiare │conținutul ││ │ │ │derivate │conturilor 60744 și ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │60747. ││ │ │ │aferente instrumentelor │ ││ │ │ │financiare derivate │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60747│Pierderi privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │instrumentele de │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │acoperire a fluxurilor de │ │de acoperire │conținutul contului ││ │trezorerie (partea │ │ │3791. ││ │ineficientă) │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60749│Costuri de tranzacționare │60749│Costuri de tranzacționare │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│6075 │Pierderi privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │contabilitatea de acoperire │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │ │ │de acoperire │conținutul ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │conturilor 3791 și ││ │ │ │aferente instrumentelor │60747. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │6075 │Cheltuieli cu instrumentele │ ││ │ │ │de acoperire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60751│Pierderi privind │3791 │Conturi de regularizare │Cont nou ││ │instrumentele de │ │privind instrumentele │Preia parțial ││ │acoperire a valorii juste │ │de acoperire │conținutul ││ │ │60747│Cheltuieli cu dobânzile │conturilor 3791, ││ │ │ │aferente instrumentelor │60747 și 6075. ││ │ │ │financiare derivate │ ││ │ │6075 │Cheltuieli cu instrumentele │ ││ │ │ │de acoperire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60752│Pierderi privind │60747│Cheltuieli cu dobânzile │Cont nou ││ │instrumentele de acoperire │ │aferente instrumentelor │Preia parțial ││ │a fluxurilor de trezorerie │ │financiare derivate │conținutul ││ │ │6075 │Cheltuieli cu │conturilor 60747 și ││ │ │ │instrumentele de │6075. ││ │ │ │acoperire │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼────────────────────┤│60753│Pierderi privind │ │ │Cont nou ││ │instrumentele acoperite în │ │ │ ││ │cadrul unei operațiuni de │ │ │ ││ │acoperire a valorii juste │ │ │ │├─────┼────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────┼───────────────────