HOTĂRÂRE nr. 33 din 5 martie 2013privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 7 martie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:1. La capitolul I "Membri titulari", punctul 5, doamna deputat Gorghiu Alina Ștefania, membru al Grupului parlamentar al PNL, îl înlocuiește pe domnul deputat Rușanu Dan Radu, membru al Grupului parlamentar al PNL.2. La capitolul II "Membri supleanți", punctul 7, domnul deputat Rușanu Dan Radu, membru al Grupului parlamentar al PNL îl înlocuiește pe domnul deputat Budurescu Daniel-Stamate, membru al Grupului parlamentar al PNL.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 5 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE MOGA
  București, 5 martie 2013.Nr 33.