HOTĂRÂRE nr. 32 din 5 martie 2013pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 7 martie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 pnvind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 87 din 11 februarie 2013, se completează după cum urmează:- La capitolul I "Membri titulari", după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. Olosz Gergely, senator, membru al Grupului parlamentar al UDMR.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 5 martie 2013, cu respectarea prevederiior art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE MOGA
  București, 5 martie 2013.Nr. 32.