HOTĂRÂRE nr. 30 din 5 martie 2013pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 7 martie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Punctele 11, 21 și 23 se modifică și vor avea următorul cuprins:11. Valeca Șerban-Constantin, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD - trezorier............................................................................................21. Comșa Cornel George, deputat membru al Grupului parlamentar al PP-DD - secretar............................................................................................23. Kelemen Hunor, deputat, membru al Grupului parlamentar al UDMR - vicepreședinteAceastă hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 5 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE MOGA
  București, 5 martie 2013.Nr. 30.