ORDIN nr. 3.294 din 19 februarie 1998privind stabilirea vechimii în învăţământ pentru persoanele provenite din alte sectoare de activitate, care au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii
EMITENT
  • Min. Educaţiei Naţionale
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 aprilie 1998    Ministrul educaţiei naţionale,în baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările nr. 27.034 din 18 februarie 1998 referitoare la stabilirea vechimii în învăţământ pentru persoanele provenite din alte sectoare de activitate, care au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală a învăţământului preuniversitar şi inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei naţionale,Andrei Marga  +  Anexa 1 PRECIZĂRILE Nr. 27.034/1998referitoare la stabilirea vechimii în învăţământ pentru persoanele provenite din alte sectoare de activitate, care au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studiiPersoanele angajate în învăţământ, provenite din alte sectoare de activitate, care fac dovada ca au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii şi care ocupa un post didactic în aceasta specialitate, beneficiază de vechimea în munca, ca vechime recunoscută în învăţământ, în vederea stabilirii drepturilor salariale, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.Cadrele didactice aflate în aceasta situaţie vor face dovada ca printre condiţiile de încadrare pe post a fost şi specializarea/specializările înscrisă/e pe diploma de studii şi ca, în acelaşi timp, au profesat în specialitatea/specialitatile înscrisă/e pe diploma.Vechimea în munca, recunoscută ca vechime în învăţământ, în vederea stabilirii drepturilor salariale, nu se confunda cu vechimea la catedra pentru înscrierea şi susţinerea examenelor, în vederea definitivării în învăţământ şi a acordării gradelor didactice II şi I (art. 34, 35 şi 36 din Legea nr. 128/1997).Pentru vechimea la catedra se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, după absolvirea cu examen de diploma sau de licenţă, după caz, şi după absolvirea activităţilor din cadrul Departamentului pentru formarea cadrelor didactice (art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicată, sau prevederile art. 7 lit. c) din Legea nr. 128/1997, după caz).----------