RECTIFICARE nr. 187 din 24 octombrie 2012referitoare la Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013    În Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, se fac următoarele rectificări:- la art. 111 pct. 2 şi 3, în loc de:"2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:«Art. 23. - ..............»3. Articolul 24 va avea următorul cuprins:«Art. 24. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 .... (2) ......»"se va citi:"2. Articolul 29 va avea următorul cuprins:«Art. 29. - ...............»3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:«Art. 31. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 .... (2) ......»"-------