HOTĂRÂRE nr. 28 din 25 februarie 2013privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013    În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDoamna Theodora Bertzi se numeşte în funcţia de membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de 5 ani.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,NICOLAE MOGABucureşti, 25 februarie 2013.Nr. 28.-------