HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 februarie 2013privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, cu modificările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă componența nominală a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE MOGA
  București, 25 februarie 2013.Nr. 26.  +  AnexaCOMPONENȚA NOMINALĂa Comisiei comune pentru integrare europeană dintreParlamentul României și Parlamentul Republicii MoldovaCAMERA DEPUTAȚILOR– deputat Ovidiu-Cristian Iane, Grupul parlamentar al PSD– deputat Constantin Adăscăliței, Grupul parlamentar al PSD– deputat Sanda-Maria Ardeleanu, Grupul parlamentar al PDL (la 04-04-2014, A treia liniuță din Secțiunea CAMERA DEPUTAȚILOR a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 12 din 1 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 04 aprilie 2014 ) – deputat Tinel Gheorghe, Grupul parlamentar al PNL (la 23-03-2016, A patra liniuță din Secțiunea CAMERA DEPUTAȚILOR a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 23 martie 2016 ) SENAT– senator Florin Constantinescu, Grupul parlamentar al PSD– senator Doina-Elena Federovici, Grupul parlamentar al PSD– senator Nelu Tătaru, Grupul parlamentar al PNL– senator Dan-Mihai Marian, Grupul parlamentar al PDL– senator Butnaru Florinel, Grupul parlamentar al PSD (la 04-02-2015, A cincea liniuță din Secțiunea SENAT a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 3 din 3 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 04 februarie 2015 ) – senator Attila Verestoy, Grupul parlamentar al UDMR-------