HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 februarie 2013privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 11 februarie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 7 februarie 2013.Nr. 7.  +  AnexăCOMPONENȚA NOMINALĂa Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentarăa Cooperării Economice a Mării Negre1. Martin Eduard-Stelian, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD2. Vulpescu Ioan, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD3. Belacurencu Trifon, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD (la 02-03-2015, Punctul 3 din Anexă a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 9 din 2 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 02 martie 2015 ) 4. Nistor Gheorghe-Vlad, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL5. Tomoiagă Ștefan-Liviu, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL (la 18-02-2013, Punctul 5 din Anexă a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 21 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 18 februarie 2013 ) 6. Bode Lucian-Nicolae, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL7. Vasiliev Marian, senator, membru al Grupului parlamentar al PP-DD-----