HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 februarie 2013privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 11 februarie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 7 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 7 februarie 2013.Nr. 6.  +  AnexăCOMPONENȚA NOMINALĂa Delegației Parlamentului României la AdunareaParlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în EuropaI. Membri titulari1. Nassar Rodica, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD2. Silistru Doina, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD3. Hașotti Puiu, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL4. Dobre Victor Paul, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL5. Ungureanu Mihai-Răzvan, senator, membru al Grupului parlamentar al PDL6. Hulea Ioan, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD7. Nistor Vasile, senator, membru al Grupului parlamentar al PCII. Membri supleanți1. Ciolacu Ion Marcel, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD2. Petru Movilă, deputat, neafiliat3. Donțu Ovidiu-Liviu, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD4. Mora Akos-Daniel, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL5. Surugiu Iulian-Radu, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL6. Nazare Alexandru, deputat, membru al Grupului parlamentar al PDL7. Smarandache Miron Alexandru, deputat, membru al Grupului parlamentar al PP-DD (la 17-06-2015, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 26 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015 )