ORDIN nr. 17 din 1 septembrie 2009 (*actualizat*)pentru punerea în aplicare a Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale(actualizat până la data de 22 ianuarie 2013*)
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 ianuarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 20 din 8 octombrie 2009; ORDINUL nr. 1 din 11 ianuarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 lit. e) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 25 august 2009, prin care s-au adoptat Normele privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.PreşedinteleComisiei de Supraveghere a Asigurărilor,Angela ToncescuBucureşti, 1 septembrie 2009.Nr. 17.  +  AnexăNORMA 01/09/2009