ORDIN nr. 6 din 30 ianuarie 2013pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 31 ianuarie 2013    Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) lit. i) şi j^1) şi art. 57 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 3 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 25 ianuarie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sumele aferente drepturilor de natură salarială, dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele preţurilor de consum, plătite în tranşele prevăzute la art. 2 alin. (1), se supun principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii."  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 februarie 2013.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 30 ianuarie 2013.Nr. 6.-----