ORDIN nr. 3.142 din 25 ianuarie 2006 (*actualizat*)privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat(actualizat până la data de 11 decembrie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn baza prevederilor art. 145 alin. (1), (2) şi (7) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.058/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 31 mai 2005.  +  Articolul 3Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuBucureşti, 25 ianuarie 2006.Nr. 3.142.  +  AnexăMETODOLOGIE 25/01/2006