INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 16 ianuarie 2013de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013   +  Articolul IInstrucţiunea nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Entităţile autorizate de C.N.V.M. ce au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vor întocmi situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar ales, cu respectarea prevederilor prezentei instrucţiuni."2. În cadrul anexelor nr. 1-3, expresia "31 decembrie..." se elimină.3. În anexele nr. 1 şi 2, formularul "Date informative" (cod 30) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.4. În anexa nr. 4, corelaţiile cu privire la formularul "Date informative" (cod 30) vor avea următorul cuprins:
       
    "Rd. 01 + 02 = 1(col. 1)
    Totaluri pe orizontală:  
    col. 1 = col. 2 + 3(se repetă de la rd. 03 la 22)
    Totaluri pe verticală:  
    Rd. 03 = rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22(col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 04 = rd. 05 la 07(col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 08 = rd. 09 la 13(col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 18 = rd. 19 la 21(col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 45 = rd. 46 la 48(col. 1 şi 2)
    Rd. 51 = rd. 52 + 61(col. 1 şi 2)
    Rd. 52 = rd. 53 la 60(col. 1 şi 2)
    Rd. 61 = rd. 62 + 63(col. 1 şi 2)
    Rd. 67 = rd. 68 la 72(col. 1 şi 2)
    Rd. 79 = rd. 80 la 88(col. 1 şi 2)
    Rd. 90 = rd. 91 + 92(col. 1 şi 2)
    Rd. 93 = rd. 94 + 96(col. 1 şi 2)
    Rd. 98 = rd. 99 + 100(col. 1 şi 2)
    Rd. 102 = rd. 103 + 104(col. 1 şi 2)
    Rd. 105 = rd. 106 + 107(col. 1 şi 2)
    Rd. 108 = rd. 109 + 110(col. 1 şi 2)
    Rd. 111 = rd. 112 + 113(col. 1 şi 2)
    Rd. 114 = rd. 115 + 116(col. 1 şi 2)
    Rd. 117 = rd. 118 + 119(col. 1 şi 2)
    Rd. 120 = rd. 121 + 122(col. 1 şi 2)
    Rd. 123 = rd. 124 + 125(col. 1 şi 2)
    Rd. 126 = rd. 127 + 128(col. 1 şi 2)
    Rd. 129 = rd. 130 + 131(col. 1 şi 2)
    Rd. 133 = rd. 134 + 135(col. 1 şi 2)
    Rd. 139 = rd. 140 la 143(col. 1 şi 2)
    Rd. 152 = rd. 153 la 156(col. 1 şi 2)
    Rd. 157 = rd. 158 + 161 la 164(col. 1 şi 2)"
   +  Articolul IIPrezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).
     
    Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
    Eugenia Carmen Negoiţă
   +  AnexăDATE INFORMATIVEla data de ......┌────┐│ 30 │ - lei -├────┴─────────────────────────────────────┬────┬──────────────┬──────────────┐│ I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr. │ Nr. unităţi │ Sume ││ │rd. │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ Unităţi care au înregistrat profit │ 01 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┬────┴──────────────┤│ │ │ │ Din care: ││ │ │ ├─────────┬─────────┤│ │ │ │ Pentru │ Pentru ││ │Nr. │ Total │ activi─ │ activi─ ││ II. Date privind plăţile restante │rd. │col. 2+3 │ tatea │tatea de ││ │ │ │ curentă │ inves─ ││ │ │ │ │ tiţii │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Plăţi restante ─ total │ 03 │ │ │ ││(rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Furnizori restanţi ─ total (rd. 05 la │ 04 │ │ │ ││07), din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ ─ peste 30 de zile │ 05 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ ─ peste 90 de zile │ 06 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ ─ peste un an │ 07 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetul │ 08 │ │ │ ││asigurărilor sociale ─ total (rd. 09 la │ │ │ │ ││13), din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│─ contribuţii pentru asigurări sociale │ 09 │ │ │ ││de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ ││salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│─ contribuţii pentru fondul │ 10 │ │ │ ││asigurărilor sociale de sănătate │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│─ contribuţia pentru pensia │ │ │ │ ││suplimentară │ 11 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│─ contribuţii pentru bugetul │ 12 │ │ │ ││asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│─ alte datorii sociale │ 13 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetele │ 14 │ │ │ ││fondurilor speciale şi alte fonduri │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Obligaţii restante faţă de alţi │ 15 │ │ │ ││creditori │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 16 │ │ │ ││stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 17 │ │ │ ││stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Credite bancare nerambursate la │ 18 │ │ │ ││scadenţă ─ total (rd. 19 la 21), din │ │ │ │ ││care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ ─ restante după 30 de zile │ 19 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ ─ restante după 90 de zile │ 20 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ ─ restante după un an │ 21 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Dobânzi restante │ 22 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴────┬────┴─────────┤│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul ││III. Număr mediu de salariaţi │Nr. │ exerciţiului │ exerciţiului ││ │rd. │ financiar │ financiar ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ Număr mediu de salariaţi │ 23 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┴──────────────┤│ IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi │ Nr.│ Sume ││ redevenţe │ rd.│ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite de │ 24 │ ││persoanele juridice române către │ │ ││persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│─ impozitul datorat la bugetul de stat │ 25 │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite de │ 26 │ ││persoanele juridice române către │ │ ││persoanele fizice nerezidente din statele │ │ ││membre ale Uniunii Europene, │ │ ││din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│─ impozitul datorat la bugetul de stat │ 27 │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite de │ 28 │ ││persoanele juridice române către │ │ ││persoanele juridice afiliate*) nerezi- │ │ ││dente, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│─ impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite de │ 30 │ ││persoanele juridice române către │ │ ││persoane fizice afiliate*) nerezidente │ │ ││din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ ││din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│─ impozitul datorat la bugetul de stat │ 31 │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite de │ 32 │ ││persoanele juridice române către │ │ ││persoanele nerezidente, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│─ impozitul datorat la bugetul de stat │ 33 │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite de │ 34 │ ││persoanele juridice române către │ │ ││persoane juridice afiliate*) nerezidente, │ │ ││din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│─ impozitul datorat la bugetul de stat │ 35 │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│Venituri din redevenţe plătite de │ 36 │ ││persoanele juridice române către │ │ ││persoane juridice afiliate*) nerezidente │ │ ││din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ ││din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│─ impozitul datorat la bugetul de stat │ 37 │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│Creanţe restante, care nu au fost încasate│ 38 │ ││la termenele prevăzute în contractele │ │ ││comerciale şi/sau în actele normative │ │ ││în vigoare, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│─ creanţe restante de la entităţi din │ 39 │ ││sectorul majoritar sau integral de stat │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│─ creanţe restante de la entităţi din │ 40 │ ││sectorul privat │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│ V. Tichete de masă │ Nr.│ ││ │ rd.│ Sume │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă │ 41 │ ││acordate salariaţilor │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┬──────────────┤│VI. Cheltuieli efectuate pentru activita─ │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul ││tea de cercetare─dezvoltare**) │ rd.│ exerciţiului │ exerciţiului ││ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de cercetare─dezvoltare, din │ 42 │ │ ││care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ din fonduri publice │ 43 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ din fonduri private │ 44 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│VII. Cheltuieli de inovare***) │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul ││ │ rd.│ exerciţiului │ exerciţiului ││ │ │ financiar │ financiar ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli de inovare - total │ 45 │ │ ││(rd. 46 la 48), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ cheltuieli de inovare finalizate în │ 46 │ │ ││cursul perioadei │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ cheltuieli de inovare în curs de fina- │ 47 │ │ ││lizare în cursul perioadei │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ cheltuieli de inovare abandonate în │ 48 │ │ ││cursul perioadei │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul ││VIII. Alte informaţii │Nr. │ exerciţiului │ exerciţiului ││ │rd. │ financiar │ financiar ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări │ 49 │ │ ││necorporale (ct. 234) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări │ 50 │ │ ││corporale (ct. 232) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Imobilizări financiare, în sume brute │ 51 │ │ ││(rd. 52 + 61), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ 52 │ │ ││interese de participare, alte titluri │ │ │ ││imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ ││(rd. 53 la 60), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 53 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 54 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ părţi sociale emise de rezidenţi │ 55 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ obligaţiuni emise de rezidenţi │ 56 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ acţiuni emise de organismele de plasa- │ 57 │ │ ││ment colectiv │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ unităţi de fond emise de organismele de │ 58 │ │ ││plasament colectiv │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ acţiuni şi părţi sociale emise de │ 59 │ │ ││nerezidenţi │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 60 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe imobilizate, în sume brute │ 61 │ │ ││(rd. 62 + 63), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ creanţe imobilizate în lei şi exprimate │ 62 │ │ ││în lei, a căror decontare se face în │ │ │ ││funcţie de cursul unei valute │ │ │ ││(din ct. 267) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ creanţe imobilizate în valută │ 63 │ │ ││(din ct. 267) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe comerciale, avansuri acordate │ 64 │ │ ││furnizorilor şi alte conturi asimilate, în│ │ │ ││sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), │ │ │ ││din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- creanţe comerciale externe, avansuri │ 65 │ │ ││acordate furnizorilor externi şi alte │ │ │ ││conturi asimilate, în sume brute │ │ │ ││(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 │ │ │ ││+ din ct. 418) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe în legătură cu personalul şi │ 66 │ │ ││conturi asimilate (ct. 425 + 4282) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţe în legătură cu bugetul asigurări- │ 67 │ │ ││lor sociale şi bugetul statului (ct. 431 +│ │ │ ││437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445│ │ │ ││+ 446 + 447 + 4482), (rd. 68 la 72), │ │ │ ││din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- creanţe în legătură cu bugetul │ 68 │ │ ││asigurărilor sociale (ct.431 + 437 + 4382)│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- creanţe fiscale în legătură cu bugetul │ 69 │ │ ││statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 +446)│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- subvenţii de încasat (ct. 445) │ 70 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ 71 │ │ ││asimilate (ct. 447) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- alte creanţe în legătură cu bugetul │ 72 │ │ ││statului (ct. 4482) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Creanţele entităţii în relaţiile cu │ 73 │ │ ││entităţile afiliate (ct. 451) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Alte creanţe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 +│ 74 │ │ ││471 + 473), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- decontări privind interesele de părţi- │ 75 │ │ ││cipare, decontări cu acţionarii/asociaţii │ │ │ ││privind capitalul, decontări din operaţii │ │ │ ││în participaţie (ct. 452 + 456 + 4582) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- alte creanţe în legătură cu persoanele │ 76 │ │ ││fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ ││decât creanţele în legătură cu institu- │ │ │ ││ţiile publice (instituţiile statului), │ │ │ ││(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │ 77 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- de la nerezidenţi │ 78 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ 79 │ │ ││(ct. 501 + 503+ 505 + 506 + 507+ din │ │ │ ││ct. 508),(rd. 80 la 88), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 80 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 81 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ părţi sociale emise de rezidenţi │ 82 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ obligaţiuni emise de rezidenţi │ 83 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ acţiuni emise de organismele de plasa- │ 84 │ │ ││ment colectiv │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ unităţi de fond emise de organismele de │ 85 │ │ ││plasament colectiv │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ ─ acţiuni emise de nerezidenţi │ 86 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ ─ obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 87 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ depozite bancare pe termen scurt │ 88 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │ 89 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Casa în lei şi în valută (rd. 91 + 92), │ 90 │ │ ││din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei (ct. 5311) │ 91 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută (ct. 5314) │ 92 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Conturi curente la bănci în lei şi în │ 93 │ │ ││valută (rd. 94 + 96), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei (ct. 5121), din care: │ 94 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ - conturi curente în lei deschise la │ 95 │ │ ││ bănci nerezidente │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută (ct. 5124), din care: │ 96 │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ - conturi curente în valută deschise la │ 97 │ │ ││ bănci nerezidente │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Alte conturi curente la bănci şi │ 98 │ │ ││acreditive (rd. 99 + 100), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ sume în curs de decontare, acreditive şi│ 99 │ │ ││alte valori de încasat, în lei │ │ │ ││(ct. 5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ sume în curs de decontare şi acreditive │ 100│ │ ││în valută (ct. 5125 + 5412) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Datorii (rd. 102 + 105 + 108 + 111 + 114 +│ 101│ │ ││117 + 120 + 123 + 126 + 128 + 131 + 132 + │ │ │ ││135 + 137 + 138 + 143 + 144 + 145 + 150), │ │ │ ││din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, │ 102│ │ ││în sume brute (ct. 161), │ │ │ ││(rd. 103 + 104), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 103│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 104│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Dobânzi aferente împrumuturilor din emi- │ 105│ │ ││siuni de obligaţiuni, în sume brute │ │ │ ││(ct. 1681), (rd. 106 + 107), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 106│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 107│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Credite bancare interne pe termen scurt │ 108│ │ ││(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 109 + 110),│ │ │ ││din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 109│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 110│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare │ 111│ │ ││interne pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ ││(rd. 112 + 113), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 112│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 113│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Credite bancare externe pe termen scurt │ 114│ │ ││(ct. 5193 + 5194 + 5195), │ │ │ ││(rd. 115 + 116), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 115│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 116│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare │ 117│ │ ││externe pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ ││(rd. 118 + 119), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 118│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 119│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Credite bancare pe termen lung │ 120│ │ ││(ct. 1621 + 1622 + 1627), │ │ │ ││(rd. 121 + 122), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 121│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 122│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare │ 123│ │ ││pe termen lung (din ct. 1682), │ │ │ ││(rd. 124 + 125), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 124│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 125│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Credite bancare externe pe termen lung │ 126│ │ ││(ct. 1623 + 1624 + 1625), │ │ │ ││(rd. 127 + 128), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 127│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 128│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare │ 129│ │ ││externe pe termen lung (din ct. 1682), │ │ │ ││(rd. 130 + 131), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei │ 130│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 131│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Credite de la Trezoreria Statului │ 132│ │ ││(ct. 1626 + din ct. 1682) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │ 133│ │ ││(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + │ │ │ ││1687), (rd. 134 + 135), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în lei şi exprimate în lei, a căror │ 134│ │ ││decontare se face în funcţie de cursul │ │ │ ││unei valute │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ în valută │ 135│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Datorii comerciale, avansuri primite de │ 136│ │ ││la clienţi şi alte conturi asimilate, în │ │ │ ││sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + │ │ │ ││408 + 419), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- datorii comerciale externe, avansuri │ 137│ │ ││primite de la clienţi externi şi alte │ │ │ ││conturi asimilate, în sume brute │ │ │ ││(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 +│ │ │ ││din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Datorii în legătură cu personalul şi │ 138│ │ ││conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + │ │ │ ││426 + 427 + 4281) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Datorii în legătură cu bugetul asigură- │ 139│ │ ││rilor sociale şi bugetul statului │ │ │ ││(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 │ │ │ ││+ 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 140 la │ │ │ ││143), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- datorii în legătură cu bugetul asigură- │ 140│ │ ││rilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- datorii fiscale în legătură cu bugetul │ 141│ │ ││statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + │ │ │ ││446) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ 142│ │ ││asimilate (ct. 447) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- alte datorii în legătură cu bugetul │ 143│ │ ││statului (ct. 4481) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Datorii entităţii în ralaţiile afiliate │ 144│ │ ││(ct. 451) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │ 145│ │ ││(ct. 455) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 +│ 146│ │ ││+ 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- decontări privind interesele de partici-│ 147│ │ ││pare, decontări cu acţionarii/asociaţii │ │ │ ││privind capitalul, decontări din operaţii │ │ │ ││în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + │ │ │ ││4581) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- alte datorii în legătură cu persoanele │ 148│ │ ││fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ ││decât datoriile în legătură cu institu- │ │ │ ││ţiile publice (instituţiile statului)*1) │ │ │ ││(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- subvenţii nereluate la venituri │ 149│ │ ││(din ct. 472) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- vărsăminte de efectuat pentru imobili- │ 150│ │ ││zări financiare şi investiţii pe termen │ │ │ ││scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │ 151│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Capital subscris vărsat (ct. 1012), │ 152│ │ ││(rd. 153 la 156), din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ acţiuni cotate │ 153│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ acţiuni necotate │ 154│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ părţi sociale │ 155│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│─ capital subscris vărsat de nerezidenţi │ 156│ │ ││(din ct. 1012) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Capital social vărsat (ct. 1012) │ 157│ │ ││(rd. 158 + 161 la 164) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- deţinut de instituţii publice, din care:│ 158│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ - instituţii publice de subordonare │ 159│ │ ││ centrală │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ - instituţii publice de subordonare │ 160│ │ ││ locală │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- deţinut de societăţi comerciale cu │ 161│ │ ││ capital de stat │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- deţinut de societăţi comerciale cu │ 162│ │ ││ capital de privat │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- deţinut de persoane fizice │ 163│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│- deţinut de alte entităţi │ 164│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │ 165│ │ │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul ││IX. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr. │ exerciţiului │ exerciţiului ││colaboratorii │rd. │ financiar │ financiar ││ │ │ precedent │ curent │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │ 166│ │ │└──────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┴──────────────┘
       
    AdministratorÎntocmit
    Numele şi prenumele ......................................................... Semnătura ......................................................................... Ştampila unităţiiNumele şi prenumele ......................................................... Calitatea ............................................................................ Semnătura ......................................................................... Nr. de înregistrare în organismul profesional .........................
  ---------- Notă *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.*1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.-------