HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor(actualizată până la data de 28 decembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 225 din 27 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,Guvernul României adoptă prezenta  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu Botişp. Ministrul administraţieişi internelorGheorghe Emacu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Cseke Attilap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 ianuarie 2011.Nr. 52.  +  AnexăNORMA 19/01/2011