ORDIN nr. 286 din 28 decembrie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea competențelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau ale instituțiilor și structurilor aflate în subordine, în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 10 ianuarie 2013    În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea competențelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau ale instituțiilor și structurilor aflate în subordine, în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Radu Stroe
    București, 28 decembrie 2012.Nr. 286.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind stabilirea competențelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau aleinstituțiilor și structurilor aflate în subordine, în aplicarea Ordonanței de urgențăa Guvernului nr. 69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României lanivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilorde poliție