ORDIN nr. 818 din 17 octombrie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu(actualizat până la data de 19 decembrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005; ORDINUL nr. 3.970 din 3 decembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorIn temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi ale art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aproba Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în vederea abordarii integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluarii.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 17 octombrie 2003.Nr. 818.  +  AnexăPROCEDURA 17/10/2003