ORDIN nr. 818 din 17 octombrie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu(actualizat până la data de 5 decembrie 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 decembrie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi ale art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în vederea abordarii integrate a măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluarii.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuBucureşti, 17 octombrie 2003.Nr. 818.  +  AnexăPROCEDURA 17/10/2003