ORDIN nr. 3.883 din 20 noiembrie 2012pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/ 197/412/2006 privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 3.883 din 20 noiembrie 2012
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.278 din 14 decembrie 2012
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 266 din 19 decembrie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei gestiunea deşeurilor şi substanţelor periculoase nr. 151.336 din 26 iulie 2012 şi prevederile art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor,în temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul IÎn tot cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbMinistrul sănătăţii,Raed Arafatp. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de stat________