ORDIN nr. 144 din 20 decembrie 2012pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 8/2012 privind aplicarea orientărilor cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2013    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 16 şi art. 30 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 710/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 20 decembrie 2012, emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 8/2012 privind aplicarea orientărilor cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Eugenia Carmen NegoiţăBucureşti, 20 decembrie 2012.Nr. 144.INSTRUCTIUNI 8 20/12/2012