DECIZIE nr. 11 din 11 decembrie 2012privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Highiș Sud
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 21 decembrie 2012    (la 15-05-2013, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul 14 din ORDINUL nr. 59 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013 ) Având în vedere:- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;- Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 302.153 din 5 decembrie 2012,în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Concesiunea minieră de explorare a minereului polimetalic din perimetrul Highiș Sud, județul Hunedoara, convenită prin Licența de concesiune nr. 10.138/2008, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială HOQ OPERATIONS - S.R.L., cu sediul în municipiul București, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii. (la 15-05-2013, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 14 din ORDINUL nr. 59 din 7 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013 )  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Gheorghe Duțu
    București, 11 decembrie 2012.Nr. 11.-----