ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice(actualizat până la data de 11 decembrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 180 din 23 februarie 2012; ORDINUL nr. 1.264 din 10 decembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea MinisteruluiSănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Rezerva Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării intervenţiilor medicale în situaţii în care se realizează un cumul neobişnuit de cazuri şi situaţii de urgenţă colectivă cu impact asupra sănătăţii publice. (2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.  +  Articolul 4Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul "Bunuri şi servicii", având ca sursă de finanţare veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5Produsele şi bunurile cuprinse în Rezervă se achiziţionează, în condiţiile legii, din sumele prevăzute cu această destinaţie.  +  Articolul 6Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii, în condiţiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locaţiilor de depozitare, inclusiv în situaţii de calamitate sau de urgenţă, precum şi amplasarea unităţilor depozitare după criterii teritoriale.  +  Articolul 7 (1) Produsele şi bunurile din Rezervă existente în unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, cu completările ulterioare, se scot cu titlu gratuit şi se utilizează pentru completarea necesarului curent de consum al unităţilor respective. (2) Produsele şi bunurile din Rezervă care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă şi se transmit unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea necesarului curent de consum. (3) Cantităţile produselor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.  +  Articolul 10Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 14 iunie 2011.Nr. 1.033.  +  Anexa 1NORMA 14/06/2011  +  Anexa 2NOMENCLATORULde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante,insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice*Font 8*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea produselor sau a Unitatea de măsură,crt. grupelor de produse forma farmaceutică, Cantitatea                                                        concentraţia, ambalajul necesară─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Medicamente                                         Antibiotice şi chimioterapice 1. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g 3.000 2. BENZYLPENICILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i. 9.000 3. CIPROFLOXACINUM (DCI) compr. film. 500 mg 15.000 4. CIPROFLOXACINUM (DCI) sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml 1.200 5. DOXYCYCLINUM (DCI) cps. 100 mg 9.000 6. ERYTHROMYCYNUM (DCI) compr. 200 mg 15.000 7. ERYTHROMYCYNUM (DCI) pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml 900 8. RIFAMPICINUM (DCI) cps. 150 mg 3.000 9. OXACILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 500 mg 6.00010. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 500.000 U.I. 9.00011. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 1.000.000 u.i. 9.00012. TETRACICLINUM (DCI) cps. 250 mg 6.00013. FURAZOLIDONUM (DCI) compr. 100 mg 24.00014. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM compr. 480 mg 9.00015. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml 90016. SULFAMETOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml 1.800                                     Antiparazitare, antimalarice, antivirale17. METRONIDAZOLUM (DCI) drag. 250 mg 1.50018. MEFLOQUINUM (DCI) compr. 250 mg 60019. OSELTAMIVIRUM (DCI) cps. 75 mg 6.00020. OSELTAMIVIRUM (DCI) pulb. pentru susp. orală 1.80021. ZANAMIVIRUM (DCI) pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X                                                      7 blistere tip Rotadisk x 4 doze +                                                      dispozitiv de administrare Diskhaler                                                      12 mg/ml flac. 100 ml 900                                                 Glucocorticoizi22. DEXAMETHASONUM (DCI) sol. inj. 4 mg/ml fiole 1 ml 65.00023. DEXAMETHASONUM (DCI) compr. 0,5 mg 45.00024. DEXAMETHASONUM (DCI) compr. 2 mg 30025. DEXAMETHASONUM (DCI) compr. 4 mg 2.20026. DEXAMETHASONUM (DCI) compr. 16 mg 25027. DEXAMETHASONUM (DCI) sol. inj. 8 mg/2 ml fiole 2 ml 250.00028. HYDROCORTISONUM (DCI) hemisuccinat, pulbere pt. sol. 51.000                                                      inj. flac. 100 mg29. METHYLPREDNISOLONUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 15.000                                        Anestezice generale i.v., hipnotice30. THIOPENTALUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 6.00031. ETOMIDATUM (DCI) emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml 3.00032. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml 6.00033. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml 4.50034. KETAMINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 9.000                                            Analgezice majore35. FENTANYLUM (DCI) sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml 6.00036. MORPHINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole 5 ml 6.00037. TRAMADOLUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml 600                                            Anestezice locale38. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 1% fiole 10 ml 9.00039. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 2% fiole 5 ml 3.00040. BUPIVACAINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml 3.000                                        Analgezice şi antipiretice41. PARACETAMOLUM (DCI) supoz. 250 mg 3.00042. PARACETAMOLUM (DCI) suspensie orală flac. 100 ml 900                                        Neuroleptice şi psiholeptice43. HALOPERIDOLUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000                                                  Sedative44. DIAZEPAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 6.00045. MIDAZOLAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.00046. DIAZEPAMUM (DCI) compr. 10 mg 3.00047. DIAZEPAMUM (DCI) sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi 3.000                                                      x 1 tub x 2,5 ml plus canulă                                               Anticonvulsivante48. PHENYTOINUM (DCI) sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml 3.000                                               Simpaticomimetice49. EPINEPHRINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 45.00050. NORADRENALINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml 6.000                                  Parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice51. BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml 3.00052. ATROPINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 24.00053. NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI) sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml 15.000                                                  Curarizante54. SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml 9.00055. VECURONIUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg 6.00056. PANCURONII BROMIDUM (DCI) sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml 15.000                                                Antiinflamatoare57. ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI) compr. 500 mg 6.00058. PARACETAMOLUM (DCI) compr. 500 mg 3.000                                                  Antiaritmice59. AMIODARONUM (DCI) sol. inj. 50 mg./ml fiole 3 ml 1.50060. METOPROLOL (DCI) sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml 600                                                Antihipertensive61. ENALAPRILUM (DCI) sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml 600                                                 Antianginoase62. NITROGLYCERINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.00063. NITROGLYCERINUM (DCI) compr. subling. 0,5 mg 6.000                                                  Diuretice64. FUROSEMIDUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml 9.00065. FUROSEMIDUM (DCI) compr. 40 mg 6.00066. MANNITOLUM (DCI) sol. perf. 20% flacoane 250 ml 3.000                                        Anticoagulante şi trombolitice67. HEPARINUM (DCI) sol. inj. 5.000 U.I./ml fiole 1 ml 15.00068. ACENOCOUMAROLUM (DCI) compr. 2 mg 6.00069. ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI) sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute 900                                       Inhibitori ai secreţiei gastrice70. OMEPRAZOLUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg 9.00071. OMEPRAZOLUM (DCI) compr. film. gastrorezist. 40 mg 9.000                                                   Antiemetice72. METOCLOPRAMIDUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 9.000                                               Bronhodilatatoare73. SALBUTAMOLUM (DCI) aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză,                                                      flac. 10 ml 3.00074. AMINOPHYLLINUM (DCI) sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml 300                                             Substanţe vasoactive75. DOPAMINUM (DCI) conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml 15.00076. DOBUTAMINUM (DCI) sol. perf. 250 mg/50 ml fiole 50 ml 5.000                                             Medicamente oncologice77. ASPARAGINAZUM (DCI) pulb. liofilizată pentru sol.                                                      inj./perf. flac. 5.000 U.I. 1.90078. ASPARAGINAZUM (DCI) pulb. liofilizată pentru sol.                                                      inj./perf. flac. 10.000 U.I. 1.00079. ASPARAGINAZUM (DCI) pulb. liofilizată pentru sol.                                                      inj./perf. flac. 3.750 U.I. 5080. BLEOMYCINUM SULFAS (DCI) pulb. pentru sol. inj. sticlă 15.000 U.I. 15.00081. BUSULFANUM (DCI) compr. film. 2 mg 17.00082. CARMUSTINUM (DCI) sol. inj. fiole 100 mg 2.20083. CHLORAMBUCILUM (DCI) compr. film. 2 mg 100.00084. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf.                                                      1 mg/ml flac. 10 ml 33.00085. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml                                                      flac. 30 ml 1.00086. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml                                                      flac. 50 ml 55.00087. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 25 mg/50 ml                                                      flac. 50 ml 5.00088. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 50 mg/100 ml                                                      flac. 100 ml 20089. CISPLATINUM (DCI) concentrat pentru sol. perf. 10 mg/20 ml                                                      flac. 20 ml 3.60090. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 2 ml 70091. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 5 ml 55.00092. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 6.00093. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 10 ml 5.00094. CYTARABINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 20 ml 5.00095. DACARBAZINUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 200 mg 21.00096. DACTINOMICINUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 0,5 mg 2.00097. DAUNORUBICINUM (DCI) sol. inj. fiole 20 mg 3.60098. ETOPOSIDUM (DCI) pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 5 ml 3.50099. ETOPOSIDUM (DCI) pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 10 ml 5.500100. ETOPOSIDUM (DCI) compr. 50 mg 6.000101. ETOPOSIDUM (DCI) compr. 100 mg 3.500102. FLUOROURACILUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.                                                      50 mg/ml flac. 5 ml 4.000103. FLUOROURACILUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.                                                      50 mg/ml flac. 10 ml 75.000104. FLUOROURACILUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.                                                      50 mg/ml flac. 20 ml 30.000105. FLUOROURACILUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.                                                      50 mg/ml flac. 100 ml 140.000106. FLUOROURACIL (DCI) tub unguent 20107. LOMUSTINUM (DCI) compr. 40 mg 10.000108. MELPHALANUM (DCI) compr. film. 2 mg 40.000109. MERCAPTOPURINUM (DCI) compr. 50 mg 75.000110. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 700111. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 10 mg fiole 1,5 ml 1.400112. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 10 mg fiole 1 ml 9.000113. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 10 mg fiole 2 ml 1.700114. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 25 mg/ml fiole 2 ml 17.000115. METHOTREXATUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 0,5 ml 500116. METHOTREXATUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf.                                                      100 mg/ml fiole 5 ml 200117. METHOTREXATUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml                                                      tuburi de material plastic x 1 fiolă 10 ml 2.500118. METHOTREXATUM (DCI) concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml 900                                                      flac. 50 ml119. METHOTREXATUM (DCI) compr. 2,5 mg 30.000120. MAGNESII SULFAS (DCI) sol. inj. 10% fiole 10 ml 9.000121. MAGNESII SULFAS (DCI) sol. inj. 25% fiole 5 ml 8.500122. MAGNESII SULFAS (DCI) sol. inj. 200 mg/10 ml fiole 10 ml 6.000123. PROCARBAZINUM (DCI) compr. 50 mg 36.000124. TAMOXIFENUM (DCI) compr. 10 mg 1.500125. TENIPOSIDUM (DCI) sol. inj. 50 mg/5 ml fiole 5 ml 250126. TIOGUANINUM (DCI) compr. 40 mg 30.000127. VINBLASTINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 10 ml 14.000128. VINBLASTINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml flac. 10 ml 5.000                                             Antitoxice şi antidoturi129. TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI) liof. pt. sol. inj. i.v. flac. 1,2 mg 1.000130. DMPS flac. adm. i.v. 100131. DIMERCAPROL 5% tub unguent 100132. DIMERCAPROL sol. oftalmică flac. colir 100133. DIMERCAPROL 10% flac. adm. i.v. 100134. PENICILLAMINUM (DCI) compr. film. 250 mg 200135. PRALIDOXIME fiole adm. i.v. şi i.m. 500136. OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI) fiole adm. i.v. şi i.m. 500137. HI-6 fiole adm. i.v. 200138. HYDROXOCOBALAMINUM (DCI) pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v. 1.000139. DICOBALT - EDTA fiole adm. i.v. 4.000140. AMYL NITRITE fiole adm. i.v. 1.000141. SODIUM NITRITE 3% fiole adm. i.v. 1.000142. 4-DMAP-HCL 5% fiole adm. i.v. 100143. Na-THIOSULPHATE fiole adm. i.v. 2.000144. NALOXONUM (DCI) sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v.                                                      şi i.m. 500145. NALMEFENE fiole adm. i.v. 500                  Substanţe cu acţiune asupra echilibrului hidroelectrolitic şi acidobazic146. NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI) sol. perf. 8,4% flac. 250 ml 4.500147. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. perf. 0,9% flac. 500 ml 30.000148. SOLUŢIE RINGER sol. perf. flac. 500 ml 30.000149. SOLUŢIE RINGER LACTAT sol. perf. flac. 500 ml 12.000150. SOLUŢII COLOIDALE sol. perf. flac. 500 ml 12.000151. SĂRURI PENTRU REHIDRATARE pulbere comb. săruri 51.000     ORALĂ plic 15 g                                      Insuline umane cu acţiune rapidă152. INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01 sol./susp. inj. 100 U.I./ml 900                                                      flac.10 ml     sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04     sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05     sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06                                         Medicamente metabolice153. GLUCAGONUM (DCI) pulb. pentru sol. inj. flac.1 mg 10.000                                  Produse utilizate în dermatologie154. COMBINAŢII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%) tub 40 g 1.800                                      Solvenţi pentru diluţii155. APĂ DISTILATĂ sol. inj. fiole 10 ml 18.000156. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 0,9% fiole 10 ml 150.000                                        Produse iodoterapice157. KALIUM IODIDUM (DCI) compr. 65 mg 2.500.000                                         Seruri terapeutice (DCI)158. SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51159. SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 99160. SER ANTIBOTULINIC TIP A sol. inj., fiole 99161. SER ANTIBOTULINIC TIP B sol. inj., fiole 99162. SER ANTIBOTULINIC TIP E sol. inj., fiole 99163. SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. fiole 99164. SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51165. SER ANTIVIPERINIC sol. inj. fiole 51166. SER ANTICĂRBUNOS sol. inj. fiole 18                                                 Vaccinuri167. VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) susp. inj. doze 9.000168. VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT susp. inj. doze 900169. VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE     CELULE DIPLOIDE UMANE liofilizat şi solvent doze 900170. VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN doze 4.500171. VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT) tip adult doze 9.000172. VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C pulb. liof./solv. doze 180173. VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICAT doze 9.000                                 Dezinfectante/Antiseptice pentru unităţi sanitare174. SĂPUN DEZINFECTANT buc. 9.000175. SĂPUN DEZINFECTANT soluţie în ambalaj de 100 ml l 600176. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA     IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE soluţie     hidroalcoolică 60% alcool, în ambalaj de     100 sau 250 ml l 9.000177. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA PIELII     INTACTE în amb. a 1000 ml l 2.100178. DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL     ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICE l 9.000179. DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA PREPARAT     PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE - APARATE     MEDICALE CRITICE l 900180. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICE l sau kg 5.100181. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICE l sau kg 5.100182. DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI)     CLORIGENE compr. 1.800.000183. DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV     PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII     DE CAMPANIE) compr. 600.000                                                 Insecticide184. UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL     PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI,     CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE SAU     CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG"     SAU "ULV" l soluţie 9.000185. SOLUŢIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ l soluţie 300                                              Dispozitive medicale186. MĂNUŞI EXAMINARE MĂRIMI M şi l buc. 90.000187. MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ŞI 8 buc. 60.000188. MĂŞTI CHIRURGICALE buc. 30.000189. MĂŞTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEŢESUT buc. 120.000190. MĂŞTI FP2 TIP buc. 3.000191. CALOTE CHIRURGICALE buc. 30.000192. HALATE CHIRURGICALE buc. 30.000193. CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE buc. 9.000194. INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile     pentru a se putea efectua 5.000 de     intervenţii chirurgicale abdominale şi     2.500 de intervenţii ortopedice195. FEŞE - 10/10 cm buc. 15.000          - 10/15 cm buc. 15.000          - 10/20 cm buc. 15.000196. FEŞE TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC buc. 600.000197. TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN     AMBALAJ INDIVIDUAL buc. 9.000198. COMPRESE STERILE - 10/10 cm buc. 30.000                      - 20/20 cm buc. 30.000199. PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL buc. 15.000200. TIFON buc. 9.000201. MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL     - ace cu fir buc.     - ace de 3 mărimi diferite buc.     - fire neresorbabile buc. 8.100     - fire resorbabile buc. 900202. DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR     AERIENE (împachetate steril, cu excepţia     laringoscoapelor şi a baloanelor de     ventilaţie)    - sonde de intubaţie orotraheală mărimi    de la Ch 2,5 la Ch 8,5 buc. 9.000    - fixatoare sonde IOT cu piesă    intrabucală (adult şi pediatric) buc. 9.000    - pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4 buc. 3.000    - sonde de aspiraţie pentru sondele    IOT mărimi de la Ch 6 la Ch 18 buc. 27.000    - laringoscop cu 5 lame curbe şi 2    lame drepte, cu baterii buc. 150    - pense Magill uz adulţi buc. 150    - pense Magill uz pediatric buc. 150    - baloane de ventilaţie adulţi, cu set de    3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen buc. 300    - baloane de ventilaţie uz pediatric, cu    set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen buc. 150    - sonde nasogastrice mărimi de la Ch 6    la Ch 21 buc. 6.000    - măşti pentru administrare noninvazivă a    oxigenului adulţi buc. 6.000    - măşti pentru administrare noninvazivă a    oxigenului, uz pediatric buc. 2.100    - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi    administrare a oxigenului, plus husa de    transport 5 litri buc. 900    - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi    administrare a oxigenului, plus husa de    transport 10 litri buc. 600203. DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI    - gulere cervicale adulţi cu minimum    3 mărimi reglabile buc. 1.500    - gulere cervicale pediatrice, cu minimum    3 mărimi reglabile buc. 300    - kit atele vacuum, cu minimum 3 atele    mărimi diferite, pompă şi kit reparaţie buc. 150    - saltele vacuum cu pompă şi kit buc. 60    reparaţie    - targă lopată cu chingi buc. 60    - feşe gipsate 10 cm buc. 6.000    - feşe gipsate 15 cm buc. 9.000    - feşe gipsate 20 cm buc. 9.000    - vată hidrofilă pachete 500 g 15.000    - leucoplast role 5 cm 9.000204. PERFUZOARE ŞI TRANSFUZOARE    - perfuzoare şi transfuzoare buc. 12.000    - transfuzoare buc. 3.000205. SERINGI, VACUTAINERE ŞI DISPOZITIVE PENTRU     ACCES VENOS CENTRAL ŞI PERIFERIC    - seringi de insulină de 1 ml buc. 900    - seringi de 5 ml buc. 30.000    - seringi de 10 ml buc. 30.000    - seringi de 20 ml buc. 15.000    - seringi de 50 ml buc. 3.600    - robineţi 3 căi buc. 3.600    - prelungitor pentru seringile de 50 ml    pentru utilizare cu seringa automată buc. 3.600    - vacutainere cu kituri de recoltare buc. 9.000    - canulă de acces venos periferic, cu    valvă unidirecţională pentru administrarea    medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G,    20G, 22G, 24G buc. 30.000    - cateter pentru acces venos central tip   Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,   24G, adulţi buc. 420    - cateter pentru acces venos central tip   Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,   24G, uz pediatric buc. 30206. DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR    - sonde urinare Foley mărime 8CH buc. 300    - sonde urinare Foley mărime 10CH buc. 300    - sonde urinare Foley mărime 14CH buc. 3.000    - sonde urinare Foley mărime 16CH buc. 1.800    - sonde urinare Foley mărime 18CH buc. 1.800    - pungi urinare buc. 6.000207. KIT DRENAJ TORACIC buc. 900208. KIT MICI INTERVENŢII CHIRURGICALE buc. 3.000209. KIT PANSAMENTE ARŞI COMPLETE (pansamente de     dimensiuni diferite şi câte o pătură pentru     arşi) buc. 60210. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE IMPERMEABILĂ,     MĂRIMI DIFERITE set 300211. CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE perechi 300212. FOLII IZOTERME buc. 3.000213. MATERIALE OSTEOSINTEZĂ buc. 1.800214. TRUSE DE INTERVENŢIE PRESPITALICEASCĂ TIP RUCSAC buc. 1.500                       Materiale curăţenie şi depozitare deşeuri contaminate/necontaminate215. CUTII PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE buc. 3.000216. SACI GALBENI PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE buc. 3.000217. CUTII PENTRU OBIECTE ÎNŢEPĂTOARE/TĂIETOARE buc. 3.000218. SACI CADAVRE buc. 6.000                                            Alte materiale specifice219. FORMULARE, FIŞE PACIENT ÎN ETAPA     PRESPITALICEASCĂ, BRĂŢĂRI DE IDENTIFICARE buc. 15.000220. ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l litri 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.264 din 10 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 11 decembrie 2012, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3CANTITĂŢILE DE PRODUSE ŞI BUNURIaflate în păstrarea Companiei Naţionale"Unifarm" - S.A. Bucureşti care nu sunt cuprinseîn Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri,dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şialte materiale specifice aprobat prin ordin, carese scot din Rezerva Ministerului Sănătăţii cu titlugratuit şi se transmit unor unităţi sanitare cu paturidin reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completareanecesarului curent de consum┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────┐│Nr. │ │ │Canti-││crt.│ Denumirea produsului │ U.M. │ tate │├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 1.│Metoprolol │cutii x 100 compr. de 50 mg │ 100│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 2.│Taver │cutii x 50 compr. de 200 mg │ 200│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 3.│Hemosfere microporoase polizaharidice│buc. │ 2.000│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 4.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1820 │ │ ││ │18G x 20 CM │buc. │ 90│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 5.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1420 │ │ ││ │14G x 20 CM │buc. │ 10│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 6.│Cateter arteră radială cod AKS 2205 │ │ ││ │22G x 5 CM │buc. │ 45│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 7.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ ││ │1812 18G x 12 CM │buc. │ 80│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 8.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ ││ │2005 20G x 5 CM │buc. │ 21│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 9.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ ││ │2008 20G x 8 CM │buc. │ 74│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 10.│Rezerve cutter liniar de 55 mm cod │ │ ││ │TCR55 │cutii x 12 rezerve │ 4│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 11.│Rezerve cutter liniar de 75 mm cod │ │ ││ │TCR75 │cutii x 12 rezerve │ 2│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 12.│Ligaclipuri medium/large cod LT300, │ │ ││ │6 clipuri/cartuş │cutii x 18 cartuşe │ 3│└────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────┘--------