ORDIN nr. 72 din 11 martie 2010 (*actualizat*)privind unele măsuri de informare a consumatorilor(actualizat până la data de 6 ianuarie 2013*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 ianuarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 473 din 3 decembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- Referatul nr. 1/229 din 2 martie 2010 întocmit de Direcţia generală supraveghere piaţă,- art. 1 alin. (1), art. 8 şi art. 66 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le da acestora posibilitatea să afle informaţii referitoare la modul în care pot face sesizări ori reclamaţii cu privire la produsele şi/sau serviciile ce le sunt puse la dispoziţie, operatorii economici au obligaţia să afişeze numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORULUI - INFOCONS - 021.9551, linie telefonică cu tarif normal, adresa şi numerele de telefon/fax şi adresele de e-mail ale comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, în a căror rază teritorială se află operatorul economic, precum şi adresa site-ului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 473 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 7 decembrie 2012. (2) Adresele, numerele de telefon/fax şi adresele de e-mail ale comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 473 din 3 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 7 decembrie 2012. (3) Afişarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată prin grija operatorului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi se face în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcţionare, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.  +  Articolul 2Toţi operatorii economici care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi on-line şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la serviciile turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce (comerţ electronic), sunt obligaţi să prezinte pe prima pagină a site-ului (home page) un link vizibil către adresa oficială de web a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (www.anpc.gov.ro), denumit PROTECŢIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.  +  Articolul 3Indicarea unor numere telefonice, cu sau fără taxă, pentru apelarea de către consumatori a unor servicii de consiliere a consumatorilor oferite de către operatorii economici sau de alte autorităţi publice nu exclude informarea prevăzută de prezentul ordin.  +  Articolul 4Reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor vor urmări ca informaţiile oferite consumatorilor în baza altor dispoziţii similare prezentului ordin să fie corectate, actualizate şi, după caz, completate în termen de 45 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 433/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,Constantin CerbulescuBucureşti, 11 martie 2010.Nr. 72.  +  Anexa 1 COMISARIATE REGIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILORŞI COMISARIATE JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi)Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554Tel.: 0232/278.233Fax: 0232/278.234E-mail: reclamatii.iasi@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor IaşiAdresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554Tel.: 0232/278.233Fax: 0232/278.234E-mail: reclamatii.iasi@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor BotoşaniAdresa: Botoşani, str. Arhimandrit Marchian nr. 10, bloc Turn parter, ap. 1-2, cod 710224Tel.: 0231/512.959Tel./Fax: 0231/512.958E-mail: reclamatii.botosani@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor NeamţAdresa: Piatra-Neamţ, str. Alecu Russo nr. 12 bis, cod 610126Tel.: 0233/217.090Fax: 0233/219.810E-mail: reclamatii.neamt@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor SuceavaAdresa: Suceava, bd. G. Enescu nr. 2, bl. 7, parter, cod 720196Tel.: 0230/530.876Fax: 0230/523.111E-mail: reclamatii.suceava@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor BacăuAdresa: Bacău, str. Erou Nechita nr. 2, cod 600011Tel.: 0234/511.273Fax: 0234/511.273E-mail: reclamatii.bacau@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor VasluiAdresa: Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 304, parter, cod 730187Tel.: 0235/361.450Fax: 0235/361.450E-mail: reclamatii.vaslui@opc.ro2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş)Adresa: Timişoara, Str. Circumvalaţiunii nr. 6, cod 300013Tel.: 0256/422.790Fax: 0256/443.287E-mail: reclamatii.timiş@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor TimişAdresa: Timişoara, Str. Circumvalaţiunii nr. 6, cod 300013Tel.: 0256/422.790Fax: 0256/443.287E-mail: reclamatii.timiş@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor AradAdresa: Arad, Str. Revoluţiei nr. 50, cod 310009Tel.: 0257/257.049Fax: 0257/257.047E-mail: reclamatii.arad@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-SeverinAdresa: Reşiţa, Aleea Pinilor, bl. 1, sc. B, P, cod 320119Tel.: 0255/213.083Fax: 0255/211.040E-mail: reclamatii.caras-severin@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor HunedoaraAdresa: Deva, str. M. Viteazu nr. 3Tel.: 0254/214.971Fax: 0254/215.936E-mail: reclamatii.hunedoara@opc.ro3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj)Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117Tel.: 0264/431.367Fax: 0264/431.368E-mail: reclamatii.cluj@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor ClujAdresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117Tel.: 0264/431.367Fax: 0264/431.368E-mail: reclamatii.cluj@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor BihorAdresa: Oradea, Str. Sucevei nr. 4 A, cod 410078Tel.: 0259/431.817Fax: 0259/431.817E-mail: reclamatii.bihor@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bistriţa-NăsăudAdresa: Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1, cod 420080Tel.: 0263/211.681Fax: 0263/215.898E-mail: reclamatii.bistrita-nasaud@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor MaramureşAdresa: Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 4B, cod 430093Tel.: 0262/218.887Fax: 0262/218.644E-mail: reclamatii.maramures@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu MareAdresa: Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr. 3, cod 440011Tel.: 0261/768.733Fax: 0261/736.240E-mail: reclamatii.satu mare@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor SălajAdresa: Zalău, Piaţa Unirii nr. 20, cod 450059Tel.: 0260/612.832Fax: 0260/612.832E-mail: reclamatii.salaj@opc.ro4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov)Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085Tel.: 0268/413.951Fax: 0268/418.389E-mail: reclamatii.brasov@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor BraşovAdresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085Tel.: 0268/413.951Fax: 0268/418.389E-mail: reclamatii.brasov@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor CovasnaAdresa: Sfântu Gheorghe, str. Gabor Aron nr. 1, cod 520003Tel.: 0267/312.297Fax: 0267/318.752E-mail: reclamatii.covasna@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor HarghitaAdresa: Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, cod 530140Tel.: 0266/311.702Fax: 0266/312.532E-mail: reclamatii.harghita@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor MureşAdresa: Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 7, cod 540472Tel.: 0265/254.625Fax: 0265/255.153E-mail: reclamatii.mures@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor SibiuAdresa: Sibiu, Str. Dorului nr. 21, cod 550352Tel.: 0269/234.458Fax: 0269/232.772E-mail: reclamatii.sibiu@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor AlbaAdresa: Alba Iulia, bd. Octavian Goga nr. 9, cod 510150Tel.: 0258/811.946Fax: 0258/811.946E-mail: reclamatii.alba@opc.ro5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi)Adresa: Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 45 bis, sc. II, et. III, bl. Cristal, cod 800216Tel.: 0236/413.929Fax: 0236/460.355E-mail: reclamatii.galaţi@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor ConstanţaAdresa: Constanţa, Str. Poporului nr. 121 bis, cod 900205Tel.: 0241/550.550Fax: 0241/631.528E-mail: reclamatii.constanta@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor BuzăuAdresa: Buzău, str. Cartier Bazar, bl. 4C, P, cod 120036Tel.: 0238/720.908Fax: 0238/720.908E-mail: reclamatii.buzau@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor TulceaAdresa: Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, cod 820048Tel.: 0240/515.658Fax: 0240/511.216E-mail: reclamatii.tulcea@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor BrăilaAdresa: Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 121, cod 810204Tel.: 0239/614.846Fax: 0239/615.641E-mail: reclamatii.braila@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor GalaţiAdresa: Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 45 bis, sc. II, et. III, bl. Cristal, cod 800216Tel.: 0236/413.929Fax: 0236/460.355E-mail: reclamatii.galaţi@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor VranceaAdresa: Focşani, str. Lupeni nr. 6, cod 620151Tel.: 0237/217.000Fax: 0237/217.000E-mail: reclamatii.vrancea@opc.ro6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti)Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514Tel.: 0244/576.436Fax: 0244/576.643E-mail: reclamatii.prahova@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor PrahovaAdresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514Tel.: 0244/576.436Fax: 0244/576.643E-mail: reclamatii.prahova@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor DâmboviţaAdresa: Târgovişte, str. Udrişte Năsturel nr. 1, cod 130132Tel.: 0245/215.940Fax: 0245/620.867E-mail: reclamatii.dambovita@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor ArgeşAdresa: Piteşti, Str. Zorilor nr. 22, cod 110046Tel.: 0248/222.960Fax: 0248/218.522E-mail: reclamatii.arges@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor IalomiţaAdresa: Slobozia, Aleea Parcului nr. 5, bl. B27, cod 920006Tel.: 0243/231.067Fax: 0243/231.410E-mail: reclamatii.ialomita@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor CălăraşiAdresa: Călăraşi, Str. Griviţei nr. 91, cod 910069Tel.: 0242/317.897Fax: 0242/312.499E-mail: reclamatii.calarasi@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor GiurgiuAdresa: Giurgiu, aleea Prof. Savin Popescu, bl. MUV3, anexa D, cod 080088Tel.: 0246/216.402Fax: 0246/216.402E-mail: reclamatii.giurgiu@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor TeleormanAdresa: Alexandria, şos. Turnu Măgurele nr. 12, cod 140003Tel.: 0247/312.643Fax: 0247/315.618E-mail: reclamatii.teleorman@opc.ro7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-IlfovAdresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660Fax: 021/310.63.80E-mail: reclamatii.bucureşti@opc.roComisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului BucureştiAdresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660Fax: 021/310.63.80E-mail: reclamatii.bucureşti@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor IlfovAdresa: Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 21, et. III, sectorul 1, cod 010044Tel.: 021/315.03.55Fax: 021/315.03.28E-mail: reclamatii.ilfov@opc.ro8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova)Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541Tel.: 0251/510.400Fax: 0251/510.666E-mail: reclamatii.dolj@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor DoljAdresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541Tel.: 0251/510.400Fax: 0251/510.666E-mail: reclamatii.dolj@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor OltAdresa: Slatina, str. Sevastopol nr. 2, cod 230079Tel.: 0249/415.531Fax: 0249/424.182E-mail: reclamatii.olt@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor VâlceaAdresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Splaiul Independenţei nr. 7, bl. 8, sc. A, ap. 3, cod 240167Tel.: 0250/747.120Fax: 0250/743.906E-mail: reclamatii.valcea@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor GorjAdresa: Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 2, Prefectura Gorj, parterTel.: 0253/212.521Fax: 0253/217.776E-mail: reclamatii.gorj@opc.roComisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor MehedinţiAdresa: Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 78-80, cod 220133Tel.: 0252/315.276Fax: 0252/315.837E-mail: reclamatii.mehedinti@opc.ro------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 473 din 3 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 7 decembrie 2012, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 NOTĂ(CTCE)Anexa nr. 2 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 823 din 07 decembrie 2012, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociată).Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cmModelul poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.---------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 473 din 3 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 7 decembrie 2012, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.-------