ORDIN nr. 101 din 2 februarie 2012(*actualizat*)privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei(actualizat până la data de 5 decembrie 2012*)
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.098 din 13 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 61/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,Valentin MirceaBucureşti, 2 februarie 2012.Nr. 101.  +  AnexăREGULAMENT 02/02/2012