ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia(actualizat până la data de 19 ianuarie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 ianuarie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006; ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006; ORDINUL nr. 1.187 din 16 aprilie 2008; ORDINUL nr. 529 din 19 martie 2009; ORDINUL nr. 2.169 din 26 iunie 2009; ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) A se vedea şi următoarele Ordine emise de Ministerul Finanţelor Publice:- Ordinul nr. 40 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 26 ianuarie 2007;- Ordinul nr. 116 din 15 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 21 ianuarie 2008;- Ordinul nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2009;- Ordinul nr. 1.146 din 12 aprilie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 315 din 22 aprilie 2008;- Ordinul nr. 629 din 3 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 242 din 10 aprilie 2009;- Ordinul nr. 79 din 18 ianuarie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din 28 ianuarie 2010;- Ordinul nr. 980 din 21 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 282 din 29 aprilie 2010;- Ordinul nr. 59 din 11 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2011.În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitatii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Directia generală a contabilitatii publice şi a sistemului de decontari în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 12 decembrie 2005.Nr. 1.917.  +  AnexăANEXA 12/12/2005