ORDIN nr. 1.033 din 14 iunie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice(actualizat până la data de 24 februarie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 februarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 180 din 23 februarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea MinisteruluiSănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Rezerva Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării intervenţiilor medicale în situaţii în care se realizează un cumul neobişnuit de cazuri şi situaţii de urgenţă colectivă cu impact asupra sănătăţii publice. (2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.  +  Articolul 4Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul "Bunuri şi servicii", având ca sursă de finanţare veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5Produsele şi bunurile cuprinse în Rezervă se achiziţionează, în condiţiile legii, din sumele prevăzute cu această destinaţie.  +  Articolul 6Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii, în condiţiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locaţiilor de depozitare, inclusiv în situaţii de calamitate sau de urgenţă, precum şi amplasarea unităţilor depozitare după criterii teritoriale.  +  Articolul 7 (1) Produsele şi bunurile din Rezervă existente în unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, cu completările ulterioare, se scot cu titlu gratuit şi se utilizează pentru completarea necesarului curent de consum al unităţilor respective. (2) Produsele şi bunurile din Rezervă care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă şi se transmit unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea necesarului curent de consum. (3) Cantităţile produselor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.  +  Articolul 10Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 14 iunie 2011.Nr. 1.033.  +  Anexa 1NORMA 14/06/2011  +  Anexa 2NOMENCLATORULde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante,insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice*Font 8*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea produselor sau a Unitatea de măsură,crt. grupelor de produse forma farmaceutică, Cantitatea                                                        concentraţia, ambalajul necesară─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Medicamente                         Antibiotice şi chimioterapice 1. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g 3.000 2. BENZYLPENICILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i. 9.000 3. CIPROFLOXACINUM (DCI) compr. film. 500 mg 15.000 4. CIPROFLOXACINUM (DCI) sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml 1.200 5. DOXYCYCLINUM (DCI) cps. 100 mg 9.000 6. ERYTHROMYCYNUM (DCI) compr. 200 mg 15.000 7. ERYTHROMYCYNUM (DCI) pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml 900 8. RIFAMPICINUM (DCI) cps. 150 mg 3.000 9. OXACILLINUM (DCI) pulb. inj. flac. 500 mg 6.00010. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 500.000 u.i. 9.00011. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM compr. 1.000.000 u.i. 9.00012. TETRACICLINUM (DCI) cps. 250 mg 6.00013. FURAZOLIDONUM (DCI) compr. 100 mg 24.00014. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM compr. 480 mg 9.00015. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml 90016. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml 1.800                    Antiparazitare, antimalarice, antivirale17. METRONIDAZOLUM (DCI) drag. 250 mg 1.50018. MEFLOQUINUM (DCI) compr. 250 mg 60019. OSELTAMIVIRUM (DCI) cps. 75 mg 6.00020. OSELTAMIVIRUM (DCI) pulb. pentru susp. orală 1.80021. ZANAMIVIRUM (DCI) pulb. unidoză de inhalat 5 mg                                                      flac. X 7 blistere tip Rotadisk x                                                      4 doze + dispozitiv de administrare                                                      Diskhaler 12 mg/ml flac 100 ml 900                                   Glucocorticoizi22. HYDROCORTISONUM (DCI) hemisuccinat, pulbere pt. sol.                                                      inj. flac.100 mg 51.00023. METHYLPREDNISOLONUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 15.000                        Anestezice generale i.v., hipnotice24. THIOPENTALUM (DCI) pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg 6.00025. ETOMIDATUM (DCI) emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml 3.00026. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml 6.00027. PROPOFOLUM (DCI) emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml 4.50028. KETAMINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml 9.000                                Analgezice majore29. FENTANYLUM (DCI) sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml 6.00030. MORPHINUM (DCI) sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole de 5 ml 6.00030^1 MORPHYNUM compr. film., de 10 mg 84.00030^2 MORPHYNUM compr. film., de 20 mg 140.00031. NALOXONUM (DCI) în canamed sunt numai fiole 1 ml cu 0,4 mg32. TRAMADOLUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml 3.000                                Anestezice locale33. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 1% fiole 10 ml 9.00034. LIDOCAINUM (DCI) sol. inj. 2% fiole 5 ml 3.00035. BUPIVACAINUM (DCI) sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml 3.000                          Analgezice şi antipiretice36. PARACETAMOLUM (DCI) supoz. 250 mg 3.00037. PARACETAMOLUM (DCI) suspensie orală flac. 100 ml 900                         Neuroleptice şi psiholeptice38. HALOPERIDOLUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.000                                   Sedative39. DIAZEPAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 6.00040. MIDAZOLAMUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.00041. DIAZEPAMUM (DCI) compr. 10 mg 3.00042. DIAZEPAMUM (DCI) sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x                                                      1 tub x 2,5 ml plus canulă 3.000                               Anticonvulsivante43. PHENYTOINUM (DCI) sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml 3.000                               Simpaticomimetice44. EPINEPHRINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 45.00045. NORADRENALINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml 6.000                  Parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice46. BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI) sol. inj.10 mg/ml fiole 1 ml 3.00047. ATROPINUM (DCI) sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml 15.00048. NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI) sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml 15.000                                   Curarizante49. SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml 9.00050. VECURONIUM (DCI) pulb. pt. sol. inj. flac.10 mg 6.00051. PANCURONII BROMIDUM (DCI) sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml 15.000                                 Antiinflamatoare52. ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI) compr. 500 mg 6.00053. PARACETAMOLUM (DCI) compr. 500 mg 3.000                                   Antiaritmice54. AMIODARONUM (DCI) sol. inj. 50 mg/ml fiole 3 ml 1.50055. METOPROLOL (DCI) sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml 600                                 Antihipertensive56. ENALAPRILUM (DCI) sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml 600                                   Antianginoase57. NITROGLYCERINUM (DCI) conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml 3.00058. NITROGLYCERINUM (DCI) compr. subling. 0,5 mg 6.000                                     Diuretice59. FUROSEMIDUM (DCI) sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml 9.00060. FUROSEMIDUM (DCI) compr. 40 mg 6.00061. MANNITOLUM (DCI) sol. perf. 20% flacoane 250 ml 3.000                         Anticoagulante şi trombolitice62. HEPARINUM (DCI) sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml 15.00063. ACENOCOUMAROLUM (DCI) compr. 2 mg 6.00064. ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI) sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute 900                         Inhibitori ai secreţiei gastrice65. OMEPRAZOLUM (DCI) pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg 9.00066. OMEPRAZOLUM (DCI) compr. film. gastrorezist. 40 mg 9.000                                     Antiemetice67. METOCLOPRAMIDUM (DCI) sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml 9.000                                 Bronhodilatatoare68. SALBUTAMOLUM (DCI) aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză,                                                      flac. 10 ml 3.00069. AMINOPHYLLINUM (DCI) sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml 300                                Substanţe vasoactive70. DOPAMINUM (DCI) conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml 15.00071. DOBUTAMINUM (DCI) sol. perf. 250 mg/50 ml, fiole 50 ml 5.000                               Antitoxice şi antidoturi72. TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI) flac. 1,2 mg 1.000                                                      liof. pt. sol. inj. i.v.73. DMPS flac. adm. i.v. 10074. DIMERCAPROL 5% tub unguent 100                                                      flac. colir 10075. DIMERCAPROL 10% flac. adm. i.v. 10076. PENICILLAMINUM (DCI) compr. film. 250 mg 20077. ATROPINUM (DCI) fiole 1 ml adm. i.v. şi i.m. 15.00078. PRALIDOXIME fiole adm. i.v. şi i.m. 50079. OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI) fiole adm. i.v. şi i.m. 50080. HI-6 fiole adm. i.v. 20081. HYDROXOCOBALAMINUM (DCI) pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v. 1.00082. DICOBALT - EDTA fiole adm. i.v. 4.00083. AMYL NITRITE fiole adm. i.v. 1.00084. SODIUM NITRITE 3% fiole adm. i.v. 1.00085. 4-DMAP-HCL 5% fiole adm. i.v. 10086. Na-THIOSULPHATE fiole adm. i.v. 2.00087. NALOXONUM (DCI) sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml                                                      adm. i.v. şi i.m. 50088. NALMEFENE fiole adm. i.v. 500                    Substanţe cu acţiune asupra echilibrului                        hidroelectrolitic şi acidobazic89. NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI) sol. perf. 8,4% flac. 250 ml 4.50090. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. perf. 0,9% flac. 500 ml 30.00091. Soluţie Ringer sol. perf. flac. 500 ml 30.00092. Soluţie Ringer lactat sol. perf. flac. 500 ml 12.00093. Soluţii coloidale sol. perf. flac. 500 ml 12.00094. SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ pulbere comb. săruri plic 15 g 51.000                        Insuline umane cu acţiune rapidă95. INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01 sol/susp. inj. 100 U.I./ml flac. 10 ml 900    sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04    sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05    sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06                        Produse utilizate în dermatologie96. COMBINAŢII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%) tub 40 g 1.800                            Solvenţi pentru diluţii97. APĂ DISTILATĂ sol. inj. fiole 10 ml 18.00098. NATRII CHLORIDUM (DCI) sol. inj. 0,9% fiole 10 ml 150.000                             Produse iodoterapice99. KALIUM IODIDUM (DCI) compr. 65 mg 2.500.000                            Seruri terapeutice (DCI)100. SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51101. SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 99102. SER ANTIBOTULINIC TIP A sol. inj., fiole 99103. SER ANTIBOTULINIC TIP B sol. inj., fiole 99104. SER ANTIBOTULINIC TIP E sol. inj., fiole 99105. SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. fiole 99106. SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT sol. inj. fiole 51107. SER ANTIVIPERINIC sol. inj. fiole 51108. SER ANTICĂRBUNOS sol. inj. fiole 18                                   Vaccinuri109. VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) susp. inj. doze 9.000110. VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT susp. inj. doze 900111. VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE     CELULE DIPLOIDE UMANE liofilizat şi solvent doze 900112. VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN doze 4.500113. VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT) tip adult doze 9.000114. VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C pulb. liof./solv. doze 180115. VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICAT doze 9.000             Dezinfectante/Antiseptice pentru unităţi sanitare116. SĂPUN DEZINFECTANT buc. 9.000117. SĂPUN DEZINFECTANT l, soluţie în ambalaj de 100 ml 600118. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA l, soluţie hidroalcoolică 60% alcool,     IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE în ambalaj de 100 sau 250 ml 9.000119. DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA     PIELII INTACTE l, în amb. a 1.000 ml 2.100120. DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECŢIA DE     NIVEL ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICE l 9.000121. DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA     PREPARAT PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE -     APARATE MEDICALE CRITICE l 900122. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICE l sau kg 5.100123. DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICE l sau kg 5.100124. DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ     (FÂNTÂNI) CLORIGENE compr. 1.800.000125. DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL,     INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE     (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE) compr. 600.000                                 Insecticide126. UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL     PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI,     CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE     SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP     "FOG" SAU "ULV" l, soluţie 9.000127. SOLUŢIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ l, soluţie 300                             Dispozitive medicale128. MĂNUŞI EXAMINARE MĂRIMI M şi L buc. 90.000129. MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ŞI 8 buc. 60.000130. MĂŞTI CHIRURGICALE buc. 30.000131. MĂŞTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEŢESUT buc. 120.000132. MĂŞTI FP2 TIP buc. 3.000133. CALOTE CHIRURGICALE buc. 30.000134. HALATE CHIRURGICALE buc. 30.000135. CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE buc. 9.000136. INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile     pentru a se putea efectua 5.000 de     intervenţii chirurgicale abdominale şi     2.500 de intervenţii ortopedice137. FEŞI - 10/10 cm buc. 15.000          - 10/15 cm buc. 15.000          - 10/20 cm buc. 15.000138. FEŞI TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC buc. 600.000139. TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN     AMBALAJ INDIVIDUAL buc. 9.000140. COMPRESE STERILE - 10/10 cm buc. 30.000                      - 20/20 cm buc. 30.000141. PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL buc. 15.000142. TIFON buc. 9.000143. MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL     - ace cu fir buc.     - ace de 3 mărimi diferite buc.     - fire neresorbabile buc. 8.100     - fire resorbabile buc. 900144. DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR     AERIENE (împachetate steril, cu excepţia     laringoscoapelor şi a baloanelor de ventilaţie)     - sonde de intubaţie orotraheală mărimi de     la Ch 2,5 la Ch 8,5 buc. 9.000     - fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală     (adult şi pediatric) buc. 9.000     - pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4 buc. 3.000     - sonde de aspiraţie pentru sondele IOT     mărimi de la Ch6 la Ch18 buc. 27.000     - laringoscop cu 5 lame curbe şi 2 lame drepte,     cu baterii buc. 150     - pense Magill uz adulţi buc. 150     - pense Magill uz pediatric buc. 150     - baloane de ventilaţie adulţi, cu set de     3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen buc. 300     - baloane de ventilaţie uz pediatric, cu set     de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen buc. 150     - sonde nasogastrice mărimi de la Ch6 la Ch 21 buc. 6.000     - măşti pentru administrare noninvazivă a     oxigenului adulţi buc. 6.000     - măşti pentru administrare noninvazivă a     oxigenului, uz pediatric buc. 2.100     - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie     şi administrare a oxigenului, plus husa de     transport 5 litri buc. 900     - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie     şi administrare a oxigenului, plus husa de     transport 10 litri buc. 600145. DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI     - gulere cervicale adulţi cu minim 3     mărimi reglabile buc. 1.500     - gulere cervicale pediatrice, cu minim     3 mărimi reglabile buc. 300     - kit atele vacuum, cu minim 3 atele mărimi     diferite, pompă şi kit reparaţie buc. 150     - saltele vacuum cu pompă şi kit reparaţie buc. 60     - targă lopată cu chingi buc. 60     - feşi gipsate 10 cm buc. 6.000     - feşi gipsate 15 cm buc. 9.000     - feşi gipsate 20 cm buc. 9.000     - vată hidrofilă pachete 500 g 15.000     - leucoplast role 5 cm 9.000146. PERFUZOARE ŞI TRANSFUZOARE     - perfuzoare şi transfuzoare buc. 12.000     - transfuzoare buc. 3.000147. SERINGI, VACUTAINERE ŞI DISPOZITIVE PENTRU     ACCES VENOS CENTRAL ŞI PERIFERIC     - seringi de insulină de 1 ml buc. 900     - seringi de 5 ml buc. 30.000     - seringi de 10 ml buc. 30.000     - seringi de 20 ml buc. 15.000     - seringi de 50 ml buc. 3.600     - robineţi 3 căi buc. 3.600     - prelungitor pentru seringile de 50 ml     pentru utilizare cu seringa automată buc. 3.600     - vacutainere cu kituri de recoltare buc. 9.000     - canulă de acces venos periferic, cu valvă     unidirecţională pentru administrarea     medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G,     22G, 24G buc. 30.000     - cateter pentru acces venos central tip     Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,     24G, adulţi buc. 420     - cateter pentru acces venos central tip     Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G,     24G, uz pediatric buc. 30148. DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR     - sonde urinare Foley mărime 8CH buc. 300     - sonde urinare Foley mărime 10CH buc. 300     - sonde urinare Foley mărime 14CH buc. 3.000     - sonde urinare Foley mărime 16CH buc. 1.800     - sonde urinare Foley mărime 18CH buc. 1.800     - pungi urinare buc. 6.000149. KIT DRENAJ TORACIC buc. 900150. KIT MICI INTERVENŢII CHIRURGICALE buc. 3.000151. KIT PANSAMENTE ARŞI COMPLETE (pansamente     de dimensiuni diferite şi câte o pătură     pentru arşi) buc. 60152. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE IMPERMEABILĂ,     MĂRIMI DIFERITE set 300153. CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE perechi 300154. FOLII IZOTERME buc. 3.000155. MATERIALE OSTEOSINTEZĂ buc. 1.800156. TRUSE DE INTERVENŢIE PRESPITALICEASCĂ     TIP RUCSAC buc. 1.500                  Materiale curăţenie şi depozitare deşeuri                          contaminate/necontaminate157. CUTII PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE buc. 3.000158. SACI GALBENI PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE 3.000159. CUTII PENTRU OBIECTE ÎNŢEPĂTOARE/TĂIETOARE buc. 3.000160. SACI CADAVRE buc. 6.000     Alte materiale specifice161. FORMULARE, FIŞE PACIENT ÎN ETAPA     PRESPITALICEASCĂ, BRĂŢĂRI DE IDENTIFICARE buc. 15.000162. ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l litri 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------Pct. 30^1 şi 30^2 din anexa 2 au fost introduse de art. I din ORDINUL nr. 180 din 23 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 24 februarie 2012.  +  Anexa 3CANTITĂŢILE DE PRODUSE ŞI BUNURIaflate în păstrarea Companiei Naţionale"Unifarm" - S.A. Bucureşti care nu sunt cuprinseîn Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri,dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şialte materiale specifice aprobat prin ordin, carese scot din Rezerva Ministerului Sănătăţii cu titlugratuit şi se transmit unor unităţi sanitare cu paturidin reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completareanecesarului curent de consum┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────┐│Nr. │ │ │Canti-││crt.│ Denumirea produsului │ U.M. │ tate │├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 1.│Metoprolol │cutii x 100 compr. de 50 mg │ 100│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 2.│Taver │cutii x 50 compr. de 200 mg │ 200│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 3.│Hemosfere microporoase polizaharidice│buc. │ 2.000│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 4.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1820 │ │ ││ │18G x 20 CM │buc. │ 90│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 5.│Cateter cu 1 lumen cod VKS 1420 │ │ ││ │14G x 20 CM │buc. │ 10│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 6.│Cateter arteră radială cod AKS 2205 │ │ ││ │22G x 5 CM │buc. │ 45│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 7.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ ││ │1812 18G x 12 CM │buc. │ 80│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 8.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ ││ │2005 20G x 5 CM │buc. │ 21│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 9.│Cateter artera pulmonară cod AKS │ │ ││ │2008 20G x 8 CM │buc. │ 74│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 10.│Rezerve cutter liniar de 55 mm cod │ │ ││ │TCR55 │cutii x 12 rezerve │ 4│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 11.│Rezerve cutter liniar de 75 mm cod │ │ ││ │TCR75 │cutii x 12 rezerve │ 2│├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤│ 12.│Ligaclipuri medium/large cod LT300, │ │ ││ │6 clipuri/cartuş │cutii x 18 cartuşe │ 3│└────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────┘--------