HOTĂRÂRE nr. 43 din 20 noiembrie 2012privind alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societății civile
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 noiembrie 2012    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 și 20 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSenatul o alege, în calitate de reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pe doamna Ciochină Daniela, pentru un mandat ce va expira la data de 6 ianuarie 2017. (la 06-10-2016, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul IV din HOTĂRÂREA nr. 126 din 4 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 06 octombrie 2016 ) Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 20 noiembrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
    București, 20 noiembrie 2012.Nr. 43.------