DECIZIE nr. 399 din 9 octombrie 2012privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
EMITENT
  • AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012    Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.---------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei pentru ImplementareaProiectelor şi Programelor pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii,Răzvan Ioan TaraşBucureşti, 9 octombrie 2012.Nr. 399.  +  AnexăPROCEDURA 09/10/2012