ORDIN nr. 64 din 16 octombrie 2012pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripție medicală cu regim special și a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 5 noiembrie 2012  Notă
  Conform alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 128 din 1 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 8 noiembrie 2021, formularele cu regim special pentru prescripțiile medicale veterinare și pentru cele cu timbru sec pe care unitățile medicale veterinare de asistență le dețin în stoc la 28 ianuarie 2022 vor fi predate consiliilor județene, respectiv al municipiului București al Colegiului Medicilor Veterinari, în termen de 15 zile lucrătoare de la această dată.
  Văzând Referatul de aprobare nr. 848 din 13 august 2012, întocmit de Direcția de coordonare tehnică a institutelor de referință, LSVSA, reglementare și controlul activității farmaceutice veterinare din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (1) și (3), precum și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind formularele de prescripție medicală cu regim special și a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar și Colegiul Medicilor Veterinari vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 184/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripție medicală cu regim special și cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare și a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 august 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.(2) Formularele de prescripție medicală cu regim special tipărite anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile până la epuizarea stocului, cu condiția ca medicul veterinar să le completeze conform noilor cerințe.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Mihai Țurcanu
  București, 16 octombrie 2012.Nr. 64.  +  AnexăNORMĂ SANITARĂ VETERINARĂprivind formularele de prescripție medicală cu regim special și normele metodologice referitoarela utilizarea acestora