HOTĂRÂRE nr. 44 din 30 octombrie 2012privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 31 octombrie 2012    În temeiul prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe numesc membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului, începând cu data de 20 decembrie 2012, pentru un mandat de 6 ani, după cum urmează:- domnul Buda Viorel Vasile, membru titular, şi doamna Nicolae-Ioana Nicoleta, membru supleant, la propunerea Camerei Deputaţilor;- domnul Lorand Turos, membru titular, şi doamna Orsolya Eva Borsos, membru supleant, la propunerea Senatului;- doamna Gubernat Maria Monica, membru titular, la propunerea Camerei Deputaţilor;- domnul Popescu Răzvan, membru titular, şi domnul Bălăşoiu Gheorghe, membru supleant, la propunerea Senatului;- domnul Gabrea Florin, membru titular, şi domnul Deacă Mircea Valeriu, membru supleant, la propunerea Preşedintelui României;- doamna Georgescu Laura Corina, membru titular, şi domnul Giboi Alexandru Ion, membru supleant, la propunerea Guvernului.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 30 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN RADU RUŞANUBucureşti, 30 octombrie 2012.Nr. 44._______